Opiskelu

Viimeksi päivitetty 31.8.2012 klo 15:25

Uudet suuntautumisvaihtoehdot terävöittävät osaamista

Teksti: Heidi Papinaho Kuva: Pekka Kallasaari

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa syvennetään opiskelijoiden osaamista uusien suuntautumisvaihtoehtojen avulla. Näin opiskelijoille annetaan paremmat valmiudet ja vastataan työmarkkinoiden kysyntään.

Internet-palveluiden ja digitaalisen median suuntautumisvaihtoehtovastaava Teppo Räisäsen mukaan yhteistyötä tehdään entistä enemmän yritysten kanssa.

Tietojenkäsittelyn perusopinnoissa opiskellaan tietojenkäsittelyn perusteita sekä alalla tarvittavia viestintätaitoja, kieliä ja matematiikkaa. Ennen ei ole tarjottu suuntautumisvaihtoehtoja. Nyt niitä on kolme: web-sovelluskehitys, Internet-palvelut ja digitaalinen media sekä järjestelmäasiantuntemus. Näiden tarkoitus on kehittää ja syventää osaamista.

Web-sovelluskehityksen suuntautumisvaihtoehtovastaava Pekka Ojala kertoo uudistuksen vastaavan opiskelijoiden toiveeseen keskittää opinnot kohtaamaan paremmin omat kiinnostuksen kohteet.

— Lisäksi teemme oikeita töitä yrityksien kanssa aiempaa enemmän, Pekka sanoo.

Tietojenkäsittelyn opintoihin sisältyy myös sovellusalaosaamisen opintoja. Kuudesta vaihtoehdosta valitaan kaksi. Vaihtoehtoina ovat liiketoiminta, yrittäjyys, pelien kehittäminen, E-business, mobiiliohjelmointi ja ryhmätyöohjelmistot.

Ala juoksee hirveää vauhtia. Täytyy olla halu oppia uutta, sillä järjestelmät uusiutuvat neljän vuoden välein.

Harjoitusta oikeasta työelämästä

Web-sovelluskehittämisen opinnoissa web-teknologioihin perehtyminen aloitetaan kehittämällä sivusto julkaisujärjestelmää käyttäen. Kun opitaan lisää, opetellaan kehittämään web-sovelluksia ja tutustutaan muun muassa niiden arkkitehtuuriin, Pekka paljastaa.

Web-sovelluskehityksen opiskelijoilla osa ammattiopinnoista on yhteisiä Internet-palveluiden ja digitaalisen median suuntautumisvaihtoehdon kanssa. Tarkoituksena on tehdä yhteisiä projekteja, joissa jokaisella on roolinsa suuntautumisensa mukaan. Yhteistyö antaa hyvää harjoitusta oikeasta työelämästä.

Web-sovelluskehityksestä valmistuneet sijoittuvat työelämässä esimerkiksi ohjelmoijiksi ja sovelluskehittäjiksi. Internet-palveluiden ja digitaalisen median opiskelleet työllistyvät puolestaan graafikoiksi tai vaikkapa web-suunnittelijoiksi.

Internet-palveluiden ja digitaalisen median suuntautumisvaihtoehtovastaava Teppo Räisänen kertoo, että opinnoissa perehdytään Internetin sisällöntuotantoon muun muassa videokuvaamisen ja animoinnin kursseilla.

— Opiskellaan, miten sisältöä saadaan sosiaaliseen mediaan ja miten Internet-palveluja, kuten Facebookia ja Twitteriä, voi hyödyntää yrityksen toiminnan tehostamisessa, Teppo sanoo.

Töitä tehdään harvoin yksin

Järjestelmäasiantuntemuksen suuntautumisvaihtoehtovastaava Jukka Kaisto kertoo, että usein ajatellaan järjestelmätukityön olevan pelkkää teknistä puurtamista, mutta todellisuudessa töitä tehdään harvoin yksin.

Opinnoissa perehdytään tietoliikenneverkkoratkaisuihin, mikä luo pohjan uusien tietojärjestelmien toteuttamiselle virtualisoimalla palvelimia ja työasemia. Järjestelmien toiminnan seuranta, tietoturva ja niiden joustava hallinta korostuvat tulevissa työtehtävissä, joita voivat olla vaikkapa järjestelmäasiantuntijan ja ATK-suunnittelijan toimet.

— Ala juoksee hirveää vauhtia. Täytyy olla halu oppia uutta, sillä järjestelmät uusiutuvat neljän vuoden välein, Jukka sanoo.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook