Opiskelu

Viimeksi päivitetty 14.12.2016 klo 12:30

Valinnan vapaus on opiskelijalla

Teksti: Susanna Siironen Kuva: Shutterstock

Luonnonvara-alan koulutusohjelmat uudistuvat ensi syksynä.

Luonnonvara-alan yksikössä eletään syksyllä jännittäviä aikoja yksikön koulutusohjelmien uudistuessa. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmavastaava Matti Järvi kertoo, että suurin muutos tapahtuu siirryttäessä niin sanottuun moduulirakenteeseen.

– Pakollisia ammattiopintoja ei enää ole, vaan opiskelija valitsee kymmenen kappaletta ammatillisia moduuleja. Toteutuksessa korostuvat Oamkin uuden strategian mukaisesti kestävä kehitys, kansainvälisyys, yrittäjyys sekä innovaatio- ja kehittämisosaaminen, Matti kertoo.

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmassa ammattiaineiden teemoja on viisi: kasvit, kotieläimet, ympäristö, bioenergia sekä yrittäjyys ja johtaminen. Matti uskoo, että opiskelumotivaatio paranee, kun opiskelijat voivat keskittyä haluamiinsa ammattisisältöihin.

Työelämän tarpeet

Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma painottuu syksystä lähtien kestävään biotalouteen. Tällä tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä, jalostusta ja markkinointia sekä niiden kulutusta kestävällä ja ympäristöä säästävällä tavalla.

Uudistuksessa halutaan vastata paremmin työelämän tarpeisiin. MTK-Pohjois-Suomessa järjestöagrologina työskentelevä Sirpa Törmikoski valmistui Luonnonvara-alan yksiköstä agrologiksi keväällä 2008. Nyt hän on työelämän edustajana uudistamassa maaseutuelinkeinojen koulutusohjelmaa ja on tyytyväinen koulutuksen kehittymiseen.

– Koulutukseen on sisällytetty muun muassa johtamista ja isojen kokonaisuuksien hallintaa, ja niitä kumpaakin tarvitaan tämän päivän maatiloilla. Toimintatapoja pitää oppia kyseenalaistamaan ja etsiä aktiivisesti uusia ratkaisuja esimerkiksi tilojen väliseen yhteistyöhön, Sirpa toteaa.

Opiskelijan itsenäinen profiloituminen

Myös maisemasuunnittelun koulutusohjelma siirtyy moduulirakenteeseen. Tämän myötä koulutusohjelmasta poistuvat suuntautumisvaihtoehdot, ja opiskelijat itse määrittelevät profiloitumisensa opintomoduuleita valitsemalla. Ammattiaineiden teemoja ovat viheraluesuunnittelu, viherrakentaminen, viheralueiden hoito ja puutarhakauppa.

Maisemasuunnittelun koulutusohjelmavastaava Pirjo Siipola kertoo, että työelämästä saatu palaute pyritään huomioimaan uudessa koulutusohjelmassa entistä paremmin.

– Olemme esimerkiksi lisänneet viherrakentamisen ja viheralueiden ylläpidon opintomoduuleita. Sillä puolella tarvitaan työelämässä enemmän osaamista. Viherala on osa rakentamismaailmaa, ja se teknistyy. Viheraluesuunnittelu, rakennuttaminen sekä viherrakentamisen ja ylläpidon valvonta ovat yleistyneet. Tämä näkyy nyt entistä paremmin myös opintojaksojen sisällöissä.

Uudistus tuo myös uusia aluevaltauksia maisemasuunnittelun puolelle. Sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa yhteistyössä järjestettävä opintomoduuli "viherympäristö ja hyvinvointi" tuo uusia näkökulmia opiskeluun. Koulutusohjelmien suunnittelussa mukana olleet opiskelijat ovat antaneet uudistuksista positiivista palautetta.

– Opiskelijat ovat sanoneet, että eihän täältä voikaan vielä valmistua, kun on niin mielenkiintoisia opintomoduuleita tulossa, Pirjo nauraa.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook