Opiskelu

Viimeksi päivitetty 2.3.2012 klo 11:15

Kulttuurista hyvinvointia

Teksti: Merja Männikkö Kuva: Greta Virranniemi

Oamkissa kolmatta vuotta tanssinopettajaksi opiskeleva Annika Tuoma osallistuu keväällä 2011 vapaavalintaisissa opinnoissaan esteettömän tanssin ohjaajakoulutukseen Oulun Kulttuuripesulassa. Samassa koulutuksessa on mukana myös Sosiaali- ja terveysalan yksikössä pian toimintaterapian opintonsa päättävä Tanja Turtiainen.

Oulun Kulttuuripesulan salissa tanssin pyörteissä Minna Walta ja Annika Tuoma.

Esteettömän tanssin ohjaajakouluttaja, tanssitaiteilija Pauliina Ruhasen mukaan esteetön tanssi on tanssia kaikille vammaan tai vammattomuuteen katsomatta. ¬Ohjaajakoulutus tarjoaa työkaluja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien ohjaamiseen ja esteettömyyden kohtaamiseen niin yhteiskunnallisen kuin taiteen tekemisen näkökulmista katsottuna, Pauliina tarkentaa.

Kyseessä on Kulttuuripesula Oy:n koordinoima kokeiluluontoinen ohjaajakoulutus, joka ei vielä virallisesti kuulu Oamkin kahden yksikön opetustarjontaan. Koulutuksen avulla kerätään arvokasta palautetietoa vireillä olevaa Esteetön tanssi -hanketta varten. Hanketta valmistellaan parhaillaan Kulttuurialan ja Sosiaali- ja terveysalan yksiköiden sekä Kulttuuripesula Oy:n yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena on luoda esteettömän tanssin pilottikoulutuksen toimintamalli opetussuunnitelmineen vuosina 2012–2013 ja tarjota mallia sen jälkeen täydennyskoulutuksena muun muassa Oamkin yksiköihin.

Esteetön tanssi antaa työkaluja tulevaan työhön

Kysyttäessä Annika Tuomalta ja Tanja Turtiaiselta, tarvittaisiinko jatkossa enemmän mahdollisuuksia Oamkin eri yksiköiden yhteisiin vapaavalintaisiin opintoihin, he vastaavat epäröimättä myöntävästi. He toivottavat lämpimästi eri alojen opiskelijat mukaan esteettömän tanssin ohjaajakoulutukseen.

– Olen aikaisemmin suorittanut ranskan vapaavalintaisina opintoina Liiketalouden yksikössä. Omassa yksikössäni olen pitänyt erityisen antoisina vapaavalintaisia Nuket ja naamiot- sekä Terapeuttiset pelit -opintojaksoja, Tanja kertoo.

Annika ja Tanja pitävät tärkeänä, että eri alojen ammattilaiset, kuten fysio- ja toimintaterapeutit, sosionomit ja tanssinopettajat pääsevät esteettömän tanssin ohjaajakoulutuksessa keskusteluyhteyteen. On tärkeää vaihtaa kokemuksia ja oppia toisilta. Tanjan mukaan keskustelujen keskiössä on ihminen ja kokemus. Vain käytetyt termit ovat erilaisia.

Annika työskentelee tanssiopintojensa ohella Oulun Luistelukerho ry:n muodostelmaluisteluryhmien tanssinopettajana. Tanja on puolestaan työskennellyt muun muassa aivovammakuntoutujien kanssa Sloveniassa.

– Olen jo nyt työssäni hyödyntänyt esteettömän tanssin oppeja monissa ryhmissäni, joissa on luistelijoita aina 7-vuotiaasta 19-vuotiaisiin asti, Annika kertoo.
– Esteettömästä tanssista olen saanut eväitä siihen, miten lähestyä ihmistä ja päästä vähitellen vuorovaikutukseen hänen kanssaan. Tämän koulutuksen myötä minun on helpompi kohdata erilaisia ihmisiä. Se ei pelota enää, Tanja toteaa.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook