Opiskelu

Viimeksi päivitetty 2.3.2012 klo 11:16

Verkkokauppa on tulevaisuuden ala

Teksti ja kuva: Olli Oilinki

Liiketalouden yksikkö järjestää verkkoyrittämisestä kiinnostuneille opintokokonaisuuden, joka antaa valmiudet oman verkkokaupan perustamiseen ja ylläpitämiseen. Opintojaksoilla keskitytään käytäntöön ja opitaan asiantuntijoilta.

Sinikka Suutari näki tilauksen verkkokaupan osaajille ja toteutti täysipainoisen opintokokonaisuuden uusille verkkoyrittäjille.

Verkkokauppaosaajan erikoistumisopinnot on 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jolla osallistujat perehtyvät verkkokauppaan. Tavoitteena on, että kaikki osallistujat oppivat verkkokaupan perustamiseen tarvittavat liiketoiminnan ja tietotekniikan taidot.

Opitut taidot laitetaan myös käytäntöön: opintojaksolla perustetaan joko yksin tai ryhmässä toimiva verkkokauppa – todellinen tai kuvitteellinen. Kynnys osallistumiseen on kuitenkin matala, sillä opintojaksolla ei vaadita tietoteknistä erityisosaamista. Tekstinkäsittely, verkkoselaimen käyttö ja taulukkolaskennan tunteminen riittää.

Sähköisen liiketoiminnan lehtori Sinikka Suutarin mukaan verkkokauppa on ehdottomasti tulevaisuuden ala, ja sille voi ryhtyä kuka vain.

Kuka tahansa voi perustaa verkkokaupan. Se sopii niin kotiäideille kuin suuryrityksille.
– Kuka tahansa voi perustaa verkkokaupan. Se sopii niin kotiäideille kuin suuryrityksille. Alkuun pääsee nopeasti eikä erikoistaitoja, kuten koodaamista tarvita lainkaan. Kasvun myötä tarpeet kuitenkin kehittyvät ja alalla menestyminen vaatii tietotaitoa.

Sinikka kertoo opintokokonaisuuden syntyneen käytännön tarpeesta, sillä Oulun seutu vastaa vain kuudesta prosentista koko maan verkkokaupoista, eivätkä pioneeriyrittäjät ole saaneet tarvittavaa tukea. Hän tutustui verkkokaupan mahdollisuuksiin InnoMajakka- ja Vercco-hankkeissa, minkä seurauksena syntyi ajatus täysipainoisesta opetuspaketista uusille verkkoyrittäjille.

Erityisvaatimukset tutuiksi

Opintojaksoilla paneudutaan verkkokaupan erityisvaatimuksiin huolellisesti. Verkkokaupan perustamisprosessi, kuluttajalainsäädäntö ja logistiikka kuuluvat perusteisiin, mutta opinnoissa käsitellään myös graafista ilmettä ja hakukoneoptimointia. Erityisesti Sinikka painottaa verkkoviestinnän ja markkinoinnin tärkeyttä.

– Vaikka verkkokaupan voi toteuttaa valmiin sovellusalustan avulla, moni käytännön asia vaatii silti perehtymistä, Sinikka muistuttaa.

Valokuvat ja niiden käyttöoikeudet, maksuliikenne ja asiakaspalvelun toteutus ovat tärkeitä ratkaisuja, joita ei välttämättä tule heti ajatelleeksi.

Verkkokaupan ilmeisin etu kivijalkaliikkeeseen verrattuna on kustannusten alhaisuus, mutta markkinoiden laajentamisen mahdollisuus on myös tärkeä tekijä. Verkkokaupalla on mahdollista tavoittaa asiakkaat globaalisti, joten myös ulkomaankaupan käytänteet käydään opinnoissa läpi.

Sinikka suosittelee verkkokauppaosaajan erikoistumisopintoja niille, joita yrittäminen kiinnostaa. Jos mielessä on jo valmis idea omalle verkkokaupalle, on opintokokonaisuus loistava tilaisuus toteuttaa se.
Kommentit

13.9.2011 klo 23:12
Kuvassa on kyllä Sähköisen liiketoiminnan lehtori Sinikka Suutari, ei Elina Alaniska.
ope

13.9.2011 klo 23:47
Kiitos tarkkaavaisuudesta. Kuvateksti on korjattu.
Heikki Ylipaavalniemi

12.10.2011 klo 22:12
Hieno juttu! Mahtavaa, Sinikka! :)
Katariina M

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook