Opiskelu

Viimeksi päivitetty 5.3.2012 klo 10:43

Kuin kotiin olisi tullut

Teksti ja kuva: Jaana Skyttä

Oulun kaupungin johtava nuorisotyöntekijä ja Oamkin Vuoden alumniksi 2011 valittu Teemu Vähä on suorittanut Oamkissa alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon. Opiskelusta hänellä on pelkästään hyviä muistoja.

Journalistiopiskelijat Reetta Järvenpää (vas.), Camilla Perttula ja Anna-Tuulia Hautala palaveeraavat produktion tiimoilta ympäristössä, joka inspiroi heitä.

Teemu aloitti opinnot Oamkissa 90-luvun loppupuolella valmistuen sosionomiksi vuonna 2000.

– Jo heti alussa tuntui kuin kotiin olisin tullut. Yhteisöllisyyden tunne oli aivan mahtava. Opiskelu oli intensiivistä, ja opinnot linkittyivät kokonaisvaltaisesti toisiinsa. Aika hurahti hetkessä ja tuntui, ettei tämä vielä saa loppua, Teemu muistelee.

Opintojen jälkeen Teemu aloitti Oulun kaupungin nuorisotyöntekijänä, kunnes vuonna 2006 siirtyi johtavaksi nuorisotyöntekijäksi.

– Silloin koin, että olin hypännyt johonkin, mistä minulla ei ollut tarpeeksi tietoa. Halusin kehittyä ja lähdin suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa.

Ammatillinen kehittyminen on tärkeintä

Opetus ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmassa kytkeytyi laaja-alaisesti esimiestyöhön.

– Aina, kun saimme tehtäviä tai opiskelimme teorioita, mietin niiden soveltamista omaan työhöni. Kehityin ammatillisesti ja käsitykseni siitä, että haluan toimia kehittämis- ja esimiestehtävissä vahvistui, Teemu kertoo.

Opiskelu työn ohessa vaatii aikataulujen yhteensovittamista. Teemu suositteleekin jokaista ylempää korkeakoulututkintoa suunnittelevaa pohtimaan aikatauluttamista ja sitä, miten opinnot kytkeytyvät omaan työhön ja urakehitykseen.

Opintoihin on sitouduttava, kokeiluperiaatteella hommaan ei kannata lähteä.
– Opintoihin on sitouduttava, kokeiluperiaatteella hommaan ei kannata lähteä.

Vähän perheen esikoistyttö syntyi Teemun tehdessä opinnäytetyötä kesällä 2009. Kuopus on kolme kuukautta. Tällä hetkellä hän ei suunnittele opiskelua.

– Vapaa-aikani on pyhitetty perheelle, mies hymyilee.

Työ on monipuolista, innostavaa ja joskus haastavaakin

Oulun kaupungilla on neljä johtavaa nuorisotyöntekijää, joista jokainen hoitaa omaa vastuualuettaan. Teemun alueeseen kuuluu viisi yksikköä: Kaukovainion, Toppilan ja Tuiran nuorisotalot, Terva-Toppilan iltapäivätoiminta ja Byströmin talossa toimiva Nuortenkahvila Bysis.

– Hoidan paljon henkilöstöjohtamiseen liittyviä asioita. Kahta samanlaista päivää ei ole. Puhelin soi jo aamusta vilkkaasti ja sähköpostia satelee. Organisoin sijaisjärjestelyjä ja huolehdin, että työvuoroissa on riittävästi porukkaa, hän sanoo.

Esimiehenä Teemu haluaa toimia lähellä "ruohonjuuritasoa" ja olla helposti lähestyttävissä. Ihmisläheisyys on aina ollut Teemulle tärkeää.

– Joskus on haastaviakin tilanteita. Kun jokin henkilöstön välillä alkaa kaihertaa välejä, syntyy usein monimutkainen ongelmavyyhti. Tehtäväni on silloin kuunnella eri osapuolia, toimia sovittelijana ja löytää ratkaisuja tilanteisiin.

Teemu on usein pohtinut, onko hän kutsumusammatissaan, sillä työskentely nuorten ja lasten parissa on aina ollut hänelle luontevaa. Vastavuoroisuus on ollut molemminpuolista.

– Usein ajatellaan, että sosiaalityö on painiskelua ikävien asioiden kanssa ja siitä puuttuu hohdokkuus. Näin ei ole, joskin kipeitäkin asioita tulee vastaan. Kun minut valittiin vuoden alumniksi, koin että se oli kunnianosoitus pehmeille arvoille, humaanisuudelle ja tietysti myös alumnityölle, hän kiittää.Kommentit

10.4.2012 klo 19:27
Teemu on mahtava tyyppi!
Parsa95

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook