Opiskelu

Viimeksi päivitetty 12.3.2012 klo 11:53

Arjen näkymätöntä tekniikkaa

Teksti: Maria Skyttä Kuva: Petteri Löppönen

Talotekniikan koulutusohjelma valmistaa tulevaisuuden ammattilaisia, jotka huolehtivat asumisen viihtyisyydestä, terveellisyydestä sekä ekologisuudesta.

Talotekniikkaa opiskeleva Jaakko Saukko toivoo pääsevänsä valmistumisen jälkeen pienemmän yrityksen suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin.

Talotekniikan koulutusohjelmassa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: LVI-tekniikka ja sähköinen talotekniikka. Yksi näistä tulevaisuuden ammattilaisista on opiskelija Jaakko Saukko. Hän aloitti opintonsa vuonna 2009. Suuntautumisvaihtoehdokseen hän on valinnut LVI-tekniikan. Kolmannen vuoden opiskelijana Jaakko on ehtinyt jo hyvin perehtyä koulutusohjelmaan ja siihen, millaista opiskelu Oamkissa on.

- Talotekniikan avulla hoidetaan talon lämmitys, vesi, viemäröinti ja ilmastointi eli meille jokapäiväisiä tärkeitä asioita, joihin emme juurikaan kiinnitä huomiota, jos ne toimivat normaalisti, Jaakko kuvailee oppiainettaan.

Jaakko kertoo, että opinnot koostuvat teoriasta ja käytännön harjoittelusta. Opintojen laajuus on 240 opintopistettä, joista 30 tulee työharjoittelusta. Moni suorittaa harjoittelun kesäloman aikana jossain paikallisessa yrityksessä. Jaakolle käytännön kokemuksella on ollut tärkeä rooli.

- Minulla on lukiopohja eli minulle on ollut erittäin tärkeää päästä heti alusta asti alan töitä tekemään. LVI-asentajana olen oppinut todella paljon alan töistä. Olen oppinut itsenäistä työntekoa ja sitä perustyötä, joka on hyvä myös meidän, tulevien esimiesten ja suunnittelijoiden, osata hyvin.

Jaakko pääsikin kokeilemaan oman alan töitä jo opintojen alussa.

- Heti ensimmäisenä vuonna alkavat jo ammattiaineet eli alussa ei ole pelkästään yleistä teoriaa, Jaakko muistelee opintojen alkutaivalta.

Eteenpäin yhteiseen hiileen puhaltamalla

Oamk on opiskeluympäristönä vastannut Jaakon odotuksia ja yllättänyt positiivisesti.

- Opinnot ovat olleet osittain odotusten mukaisia, mutta myös usein positiivisesti yllättäneetkin. Yksi parhaimmista asioista on pienet luokkakoot. Jokainen tuntee jokaisen ja apua on helppo saada muilta.
Yksi parhaimmista asioista on pienet luokkakoot. Jokainen tuntee jokaisen ja apua on helppo saada muilta.

Hyvät suhteet muihin opiskelijoihin ja opettajiin ovat myös tärkeä osa opintoja.

- Opettajat ovat ammattitaitoisia, ja heiltä on helppo kysyä apua, Jaakko kuvailee henkilökuntaa.

Jaakko kertoo hyvän esimerkiksi opiskelijoiden välisestä yhteishengestä.

- Meitä lukion käyneitä ammattikoulupohjaiset opiskelijat auttoivat alussa ammattiaineissa, ja me autoimme ammattikoulupohjaisia erityisesti matematiikassa ja fysiikassa.

Haaveiden taimia

Jaakko valmistunee keväällä 2013. Koulutusohjelman valinta oli Jaakolle helppo, ja se vaikuttaa olleen oikea, sillä Jaakko vaikuttaa varsin tyytyväiseltä uravalintaansa.

- Valinta kohdallani ammattikorkeakoulun ja yliopiston välillä oli helppo, ammattikorkeakoulussa on pienet opetusryhmät ja tukea luokkatovereilta ja opettajilta tulee tarvittaessa, Jaakko kertoo.

Tulevaisuuden suunnitelmissa ei ole vielä mitään varmaa, mutta Jaakko toivoo aluksi pääsevänsä oman alan töihin.

- Parasta olisi työ jossa pääsisi suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin. Mieluiten työskentelisin melko pienessä yrityksessä.

Kaukaisemmissa tulevaisuuden haaveissa Jaakolla on perustaa joskus oma yritys.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook