Opiskelu

Viimeksi päivitetty 11.3.2013 klo 09:35

Potilaan hoidon harjoittelua sulassa sovussa

Teksti ja kuvat: Noora Oja

Case-seminaari tuo suuhygienistiopiskelijat ja hammaslääketieteen opiskelijat yhteisten potilastapausten ääreen. Opiskelijat oppivat jouhevampaa yhteistyötä tutkimalla samoja case-potilaita.

Miina Lamberg, Irene Leinonen, Igor Laitinen ja Polina Ivanova pohtivat yhdessä Case-potilaan hoitoa.

Sosiaali- ja terveysalan yksikön opetustilassa käy hiljainen puheensorina. Maallikon on vaikea ymmärtää mistä puhutaan, vaikka kuuntelisi korvat höröllään – tällaista kieltä kuulee yleensä vain hammaslääkärin tuolissa. Käynnissä on suuhygienistiopiskelijoiden ja hammaslääketieteen opiskelijoiden yhteinen Case-seminaari.

Case-seminaarin tarkoitus on saada opiskelijat oppimaan sujuvampaa kanssakäymistä toisen ammattiryhmän kanssa. Pyrkimyksenä on, että opiskelijat oppisivat tekemään hoitotyötä yhdessä. Samalla Oamk ja Oulun yliopisto tekevät yhteistyötä. Oamkista seminaariin osallistuu toisen ja kolmannen vuoden suuhygienistiopiskelijoita, yliopistolta neljännen vuoden hammaslääketieteen opiskelijoita.

Yhteistyötä harjoitellaan oikeisiin potilaisiin pohjaavien esimerkkitapausten avulla. Kaikki ryhmät ovat sekaryhmiä, niissä on sekä suuhygienisti, että hammaslääketieteen opiskelijoita.

– Opiskelijat tutkivat esimerkkitapauksia ja miettivät yhdessä, miten potilaan hoitoprosessin tulisi edetä ja mitkä hoitoon liittyvät tehtävät kuuluvat kenenkin vastuualueeseen, selittää suunterveydenhuollon koulutusohjelman yliopettaja Helena Heikka.
On tärkeä, ettei yli- tai aliarvioi toisten vastuualueita, vaan opitaan, mitä kuuluu kenellekin.

Yhteistyö lisää ymmärrystä

Yhden pöydän ääressä istuu kolme tulevaa ammattilaista: suuhygienistiopiskelija Tiina Tepsä sekä hammaslääketieteen opiskelijat Matti Eskola ja Tytti Järvinen. Heillä on käsissään papereita, joissa on kuvia hammaskartoista. Keskustelua käydään ainakin siitä, onko potilasta hoidettu oikein ja miten hoitoa pitäisi jatkaa.

Kaikki kolme ovat yhtä mieltä siitä, että Case-seminaari on oppimisen kannalta hyödyllinen. Opiskelijat pohtivat, että he tulevat tekemään todellisessa työelämässä paljon yhteistyötä ja on hyvä tuntea toisten vastuualueet.

– On tärkeää ettei yli- tai aliarvioi toisten vastuualueita, vaan opitaan, mitä kuuluu kenellekin, Matti toteaa.

Kanssakäymistä potilaan ja työkaverin kanssa

Oulun yliopiston parodontologian ja geriatrisen hammaslääketieteen professori Tellervo Tervonen kertoo, että Case-seminaari järjestetään nyt toista kertaa. Seminaari pidettiin ensimmäisen kerran vuosi sitten, jolloin se sai opiskelijoilta todella hyvää palautetta. Myös Tellervo pitää yhteisopetusta tärkeänä. Hän peräänkuuluttaakin opiskelijoilta yhteistyötä.

Matti Eskola tutkii esimerkkitapauksen tietoja.

– Hammaslääketieteen opiskelijoiden pitää tajuta, etteivät suuhygienistit ole niitä, joille saa laittaa ne tapaukset, joita hammaslääkärit itse eivät halua tehdä.

Tellervo korostaa, että kiireisessä työelämässäkin pitäisi muistaa aito kanssakäyminen potilaan kanssa. Hän kokee, että Case-seminaari opettaa potilaista keskustelemista.

Hammashoitotyössä hammaslääkäri tekee diagnoosin ja vahvistaa hoitosuunnitelman, mutta varsinainen hoitotyö tapahtuu yleensä yhdessä suuhygienistin kanssa. Seminaarissa molemmat osapuolet joutuvat pohtimaan hoitoa yhdessä ja omasta näkökulmastaan.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook