Opiskelu

Viimeksi päivitetty 22.3.2013 klo 13:58

Taidekin on työkalu sosiaalialalla

Teksti: Riikka Vuorijärvi Kuvat: Teija Soini

Sosionomi kohtaa monenlaisia ihmisiä, ja tapoja työskennellä on moneen tarpeeseen. Oulussa opiskelevat saavat koostaa opintonsa erityisen vapaasti. Ohjelmaan kuuluu myös taideaineita.

Tie tulevaisuuteen. Heli (oik) halusi kiinnittää tulevaisuutta kuvaavan piirroksensa ikkunaan.

Sosionomi on ihmisten kanssa työskentelyn moniosaaja. Olisi mahdotonta luetella, mitä kaikkea sosionomi voi tehdä. Kolmannen vuoden opiskelijat Anna Vähäsöyrinki ja Heli Rauha-Hyyppä myöntävät, että heilläkin oli ennen koulutukseen tuloaan kapeahko käsitys ammatista.

– Ajatellaan, että työpaikkana on joko sossu, päiväkoti tai Kela. Oikeasti tämä kenttä on valtava. Tehtäviä löytyy uraohjauksesta kuntouttavaan työtoimintaan, ja kaikkea siltä väliltä. Asiakkaita voivat olla lapset, perheet, vanhukset, vammaiset, päiväkodit, mielenterveyskuntoutujat ja päihdekuntoutujat, Anna ja Heli luettelevat.

Anna ja Heli kehuvat Oamkin sosionomikoulutuksen suurta valinnanvapautta. Opiskelija voi halutessaan poimia opintoja monelta erikoisalalta.

– Näin ei ole kaikissa koulutuspaikoissa. Joissakin paikoissa opiskelija valitsee jo opintojen alussa, mihin haluaa suuntautua, Heli huomauttaa. Annan ja Helin mielestä eri näkökulmat ja menetelmät tukevat toisiaan.

Anna ja Heli huomauttavat, että sosionomeja ei pidä sekoittaa yliopistoissa koulutettaviin sosiaalityöntekijöihin.

– Yksi konkreettinen ero on, että sosiaalityöntekijällä on valtuudet tehdä päätös sijoituksesta esimerkiksi lastensuojelussa, kun taas sosionomilla tätä valtuutta ei ole.

Taide tekee tunteet näkyviksi

Annalle ja Helille oli mukava yllätys, että opintoihin kuuluu myös taideaineita. Heli on juuri aloittanut terapeuttisen taidetoiminnan kurssin. Kurssi lähti liikkeelle sen miettimisestä, millainen väri miellyttää tänään ja mikä sana siitä tulee mieleen. Tälle sanalle ja värille tehtiin sitten mielenmaisema.

– Taideterapia antaa työkaluja, joita voi sitten käyttää ammatissa, Heli sanoo. Joillekin asiakkaille puhuminen ei ole paras keino. Taiteen avulla voi olla helpompi käsitellä tunteita, Anna kertoo. Kuvakortteja ja piirtämistä voi myös käyttää visuaalisena keinona, jonka avulla asiakas voi hahmottaa omaa minäkuvaansa, menneisyyttään ja tulevaisuuttaan.

Kuvataideluokan ulkopuolella on esillä pahvista rakenneltuja pienoismalleja: taloja, maisemia, mielenmaisemia. Osa on herkkiä, osa synkkiä, ja kaikki maalattu voimakkain värein. Jos tämä ei avaa näköalaa tekijänsä mieleen, niin mikä sitten?

– Terapeuttisen taidetoiminnan kursseilla ei ole olennaista, onko lahjakas, vaan kyse on ihan muusta, Anna toteaa. Kuvataide- ja musiikkikursseja kuuluu pakollisiin opintoihin 12 opintopisteen verran.
Ovat nämä opinnot olleet hyvä elämänkoulukin.
– Kyseenalaistamme kyllä, ettei liikuntaa ole ohjelmassa, Anna ja Heli sanovat.

Liikunta voi olla myös yksi työkaluista monien asiakkaiden kanssa, esimerkiksi nuorten parissa.

Maailmaa ei voi pelastaa

Auttamisen halu on yleisin voima, joka vetää ihmisen sosiaalialan opintoihin. Näin kävi Helin ja Annankin kohdalla. Opintoihin hakiessa piti kirjoittaa urasuunnitelma ja kuvaus omasta motivaatiosta. Opintojen kuluessa kuva ammatista ja itsestä on muuttunut aika lailla.

– Kyllä sinisilmäisyys on karissut. Nyt on realisoitunut, ettei asiakkaisiin voi suhtautua liian tunteella. Pitää säilyttää ammatillisuus ja tajuta, ettei ketään voi pelastaa. Voi vain yrittää aktivoida ja tukea – auttaa ihmistä auttamaan itse itseään. Anna ja Heli kertovat.

Opinnot valmentavat työelämään, mutta itse työ opitaan vain tekemällä. Kyynistymistä estää positiivinen asenne.

– Oma toimintakin pitää osata kyseenalaistaa, Anna ja Heli lisäävät.
– Ovat nämä opinnot olleet hyvä elämänkoulukin. Tästä saa paljon omaankin elämään, sanoo Heli.
avain Avainsanat: sosionomi, sosiaaliala, taideKommentit

27.3.2013 klo 22:52
Tämä artikkeli on todella hyvä sosionomiksi aikovalle. Opinnoista tytöt on antaneet laajaalaisen kuvauksen ja lisäksi miten laaja kenttä on työelämässä valmistumisen jälkeen. Omaa toimintaakin pitää osata kyseenalaistaa, on hyvä esimerkki tytöiltä alalle aikoville.
lukija

19.10.2013 klo 10:16
Moi!

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook