Opiskelu

Viimeksi päivitetty 3.3.2014 klo 14:06

Energiatekniikkaa aidossa oppimisympäristössä

Teksti: Miia Kärnä Kuva: Pekka Kallasaari

Lisääntyvä uusiutuvan energian käyttö tarjoaa töitä energia- ja ympäristötekniikan insinööreille.

Kotimaisia polttoaineita, kuten erilaisia pellettejä ja polttohaketta hyödyntävällä kattilalaitteistolla voidaan tuottaa lämpöenergiaa kiinteistön lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Laitetta esittelee projektisuunnittelija Erkki Kylmänen.

Tekniikan yksikköön on hiljattain hankittu sähkön ja lämmöntuotantolaitteisto, joka mahdollistaa erilaisten uusiutuvien energialähteiden, kuten puukaasun, biokaasun, aurinkoenergian, tuulivoiman tai kiinteiden biopolttoaineiden käytön. Energia- ja ympäristötekniikan osastonjohtaja Veli-Matti Mäkelä on syystäkin innoissaan.

– Varsinaisten energiatekniikan opintojen lisäksi laitteistoa ja sen eri osia käytetään hyödyksi niin fysiikan kuin sähkö- ja automaatiotekniikankin opinnoissa sekä erilaisissa projektiopinnoissa ja hybridijärjestelmiä kokonaisuutena käsittelevissä opinnoissa.

Opiskelijat pääsevät siis testaamaan eri energiamuotoja oikeassa ympäristössä. Laitteistoa hyödyntävät myös LVI-insinööriopiskelijat, sähkötekniikan opiskelijat ja autotekniikan opiskelijat sekä alueen yritykset.

Uusiutuvan energian käyttö lisääntyy

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa opiskelija voi painottaa opintojaan joko erityyppisiin energian tuotantolaitoksiin sekä monipuoliseen energian käyttöön ja ohjaukseen tai energia- ja ympäristötekniikkaan.

– Varsinaista suuntautumisvaihtoehtoa koulutuksessa ei enää valita, vaan kaikille opiskelijoille järjestetään runsaasti myös yhteisiä opintoja, Veli-Matti tarkentaa.

Uusiutuvan energian käytössä Suomi on EU:n kärkimaita Ruotsin, Latvian ja Itävallan kanssa. Suomessa painopiste on puussa ja bioperäisissä kierrätyspolttoaineissa, mutta Veli-Matin mukaan tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin entistä enemmän erityyppisiä energiatehokkaita, uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja kotimaiseen energiaan perustuvia ratkaisuja, joita tullaan yhdistämään monipuolisesti.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen vaikuttavat kaikkiin toimialoihin esimerkiksi kiristyvien energia- ja materiaalitehokkuusvaatimusten kautta.

Töihin tulevaisuuden alalle

Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta oli vuonna 2011 yli 28 prosenttia. Suomi pyrkii nostamaan tuon osuuden 38 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä, joten voidaan todella puhua tämän hetken ja tulevaisuuden alasta.

– Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen väheneminen vaikuttavat kaikkiin toimialoihin esimerkiksi kiristyvien energia- ja materiaalitehokkuusvaatimusten kautta. Tulevaisuudessa ympäristöosaaminen kuuluu osaksi kaikkea ammattitaitoa, yleissivistystä ja kansalaistaitoja, energiapainoalan koordinaattori Jouni Kääriäinen sanoo.

Energia- ja ympäristötekniikan koulutuksesta valmistuu insinöörejä erilaisiin energiatekniikkaan liittyviin suunnittelu-, käytönvalvonta- ja esimiestehtäviin. Myös koulutus- ja konsultointitehtäviin sekä tutkimustyöhön tarvitaan alan osaajia.

– Tyypillinen työpaikka voisi olla esimerkiksi paikallisen energiayhtiön palveluksessa, uudessa bio- tai uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä laitoksia valmistavassa yrityksessä tai niitä suunnittelevissa tai myyvissä yrityksissä, Veli-Matti arvelee.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook