Opiskelu

Viimeksi päivitetty 26.5.2015 klo 10:05

Rakennusarkkitehti luo käytännöllisyydestä elämyksen

Teksti: Riikka Vuorijärvi Kuva: Pekka Kallasaari

Nyt on kysyntää rakennusarkkitehdeille, joilla on vankka tekninen osaaminen ja taiteellisia taipumuksia. Oamkissa hallitaan tietomallinnuksen menetelmät ja energiatehokas rakennussuunnittelu.

Oamkin Cave-laboratoriossa tulevat rakennusarkkitehdit voivat projisoida malleja kolmiulotteiseksi, kertovat lehtorit Seppo Perälä ja Pekka Kilpinen.

Oamkissa voi syksystä 2014 alkaen opiskella rakennusarkkitehdiksi. Koulutus lopetettiin 90-luvulla rakennusalan laman ja massatyöttömyyden takia, mutta nyt alalla on meneillään sukupolvenvaihdos. Rakennusarkkitehtien koulutus päätettiin aloittaa uudelleen teollisuuden ja ministeriön aloitteesta, rakennusalan lehtori Seppo Perälä kertoo.

Oamk kouluttaa edelleen rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörejä, joiden koulutus jatkuu rakennusarkkitehtikoulutuksen rinnalla.

– Osaamisprofiili on selvästi erilainen. Rakennusarkkitehdin koulutus painottuu rakennussuunnitteluun, kun taas rakennustekniikan insinööri keskittyy rakenteiden suunnitteluun. Molemmissa lähtökohta on kuitenkin tekninen ja käytännönläheinen, rakentamistekniikan lehtori Pekka Kilpinen sanoo.

Työkaluina lähiopetus ja tietomallinnus

Arkkitehtuurista kiinnostuneita askarruttaa ero yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutuksen välillä. Seppo Perälän mukaan ammattikorkeakoulun valttina on vankka ja ajantasainen teknisten ratkaisujen tuntemus sekä runsas lähiopetuksen määrä. Opettajat ovat opettamisen ammattilaisia, ja heillä on myös pitkä kokemus.

Kosketus käytännön todellisuuteen pyritään luomaan jo opintojen alkuvaiheessa. Yhteistyö ja yhteiset projektit ovat mahdollisia samassa talossa opiskelevien rakennusinsinöörien sekä talotekniikan ja energiatekniikan opiskelijoiden kanssa. Näin kasvaa taito toimia monialaisissa työryhmissä ja puhua samaa kieltä, mikä on edellytys työelämässä pärjäämiselle.

– Periaatteena on, että tekemällä oppii. Käytännöstä lähteviä projekteja on runsaasti, Pekka Kilpinen kertoo.

Oamkin vahvuutena on tietomallinnuksen eli BIM-ohjelmiston (Building Information Modelling) osaaminen.

– Pelkästään piirustusten tuottamisesta lähtevää suunnittelua korvaavaa tietomallinnusta on pyritty vuosien ajan vakiinnuttamaan käytäntöön, ja rakennusteollisuudessa alkaa laajemmin olla valmiutta ottaa tietomallinnus osaksi toimintaa. Kentällä on nyt kysyntää tietomallinnuksen osaajille, Seppo sanoo.

Lehtorit Pekka Kilpinen ja Seppo Perälä kertovat, että rakennusalalla riittää töitä. Rakennusvolyymistä pelkästään puolet on korjausrakentamista.

Yksi mahdollisuus mallien tarkasteluun tarjoutuu Cave-laboratoriossa, jossa mallit projisoidaan tilaan kolmiulotteisena, jolloin niihin voi astua sisään.

Uuden sukupolven osaajia tarvitaan myös energiatehokkaiden ratkaisujen toteuttamiseen ja kehittyvien laatuvaatimusten huomioimiseen. Pekan mukaan Oamkissa on vankka osaaminen näiltä erikoisaloilta.

Kauneuden tajua ja oikeaa asennetta

Hyvä rakennus on toimiva, edullinen, terveellinen ja energiatehokas, mutta myös kaunis. Seppo Perälän mielestä rakennuksen pitää olla kokemuksellinen elämys. Elämyksiä ei voi laskelmoida teknisillä kaavoilla, ja niinpä rakennusarkkitehdillä on oltava taiteista lähtevä ote työhönsä.

– Tätä puolta testataan soveltuvuuskokeessa, ja sitä tietysti kehitetään opintojen aikana. Kulttuurialan yksikössä olisi mahdollista järjestää taideaineiden opetusta myös rakennusarkkitehtuurin opiskelijoille, Seppo kertoo.

Sepon ja Pekan mukaan hyvää rakennusarkkitehtiä luonnehtii työtä pelkäämätön asenne. On oltava valmis käymään käsiksi arkisempiinkin haasteisiin, joista koostuu valtaosa alan työtehtävistä.

– Pientalotuotanto, pienimuotoinen teollisuus- ja tuotantorakennusten suunnittelu sekä korjaus- ja lomarakentaminen työllistävät, Seppo toteaa.

Työtä tulee kyllä riittämään, siitä Seppo ja Pekka ovat varmoja.

– Vaikka rakennusala on suhdanneherkkä, niin korjausrakentamista tapahtuu koko ajan. Sitä on rakennusvolyymista puolet.

Seppo ja Pekka toivovat hakijoita, joita kiinnostaa Pohjois-Suomen valtava työkenttä.

– Etenkin pohjoisessa olisi tilausta ammattitaitoisille rakennussuunnittelun osaajille.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook