Opiskelu

Viimeksi päivitetty 27.5.2015 klo 10:04

Rakennusalan opiskelijat voivat suunnata uralleen jo opiskeluaikana

Teksti: Soili Fabritius Kuvat: Soili Fabritius ja Anne Peltola

Oulun ammattikorkeakoulun rakentamistekniikan opiskelijoilla on ainutlaatuinen mahdollisuus suuntautua työuralle ja päästä käsiksi vakituiseen työpaikkaan jo opiskeluaikana, kun YIT ottaa joka kevät noin 25–30 opiskelijaa mukaan opinto-ohjelmaansa.

YIT tarjoaa yhteistyössä kuuden eri ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa ammattikorkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden hakea mukaan YIT-opintoihin. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti rakentamiseen, projektinhallintaan ja johtamiseen. Samalla opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus syventää osaamista ja päästä soveltamaan koulussa ja YIT-opintojen lähiopetusjaksolla opittua käytäntöön työmailla.

Opinnot on suunnattu pääasiassa toisen ja kolmannen vuosikurssin rakennusalan opiskelijoille. Viiden opintopisteen kokonaisuus sisältää kolme lähijaksoa, itsenäistä työskentelyä jaksojen välillä ja kesällä tehtävän harjoittelun. Opinnot voidaan sisällyttää osaksi insinööritutkintoa. Opiskelijat voivat suuntautua joko asunto-, toimitila- tai infrarakentamiseen.

Opintopisteitä, töitä ja ammattitaitoa

Keväällä 2015 rakennustekniikan tuotanto-insinööriksi valmistuva Hanna Paakki aloitti YIT-uransa jo 1. opintovuoden jälkeisenä kesänä. Kesäharjoittelun jälkeen vuorossa olivat YIT-opinnot, muut työmaaharjoittelut ja opinnäytetyö vesikattotöiden suunnit-telusta ja kehittämisestä. Nyt hän vastaa työmaainsinöörin tehtävistä.

Hanna Paakki on keväällä rakennus-tekniikan tuotantoinsinööriksi valmistuva Oulun ammattikorkeakoulun opiskelija. Hän aloitti YIT-opinnot 3. opintovuonna, syksyllä 2013 ja työskentelee nyt YIT:llä työmaainsinöörinä.

Hannan mukaan YIT-opinnot tukivat tehokkaasti ammattitaidon hankkimisessa, sillä opinnoissa tutustuttiin aiheisiin, joihin ei vielä koulussa ollut siihen mennessä ehditty perehtyä. –Lähiopetuspäivillä opiskeltiin esimerkiksi rakennushankkeen kulku työmaan hankesuunnitteluvaiheesta työmaan tehtäväsuunnitteluvaiheeseen saakka. YIT-opintoihin osallistumisesta oli myös ihan konkreettista hyötyä, sillä opiskelijat saivat sieltä opiskeluaikana harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikan ja valmistumisen jälkeen sitten työpaikan.

Haastavaa YIT-opinnoissa oli se, että opintojen aikana piti sisäistää paljon asiaa tiiviissä aikataulussa. Lähiopetuspäivien jälkeen tehtävien kehitystehtävien ohessa asiat kuitenkin tulivat kerratuksi.

Hanna suosittelee YIT-opintoja muillekin opiskelijoille. Harjoittelu-, opinnäytetyö- ja työpaikan lisäksi houkuttimina toimivat opinnoista kertyvät opintopisteet, jotka hyväksytään perustutkintoon. Opintojen myötä on myös mahdollisuus tutustua oman alansa ammattilaisiin ja opiskelijoihin, mistä on varmasti hyötyä myöhemmin työelämässä

Motivoituneita harjoittelijoita ja sisäänajettuja työntekijöitä

YIT:n HR-koordinaattori Heidi Aalto kertoo, että YIT-opintolaisille halutaan kertoa erityisesti YITiläisistä toimintatavoista. –Meille on tärkeää, että tulevat rakentajat ymmärtävät rakentamisen laadun merkityksen. Ammattilaisten tulee tuntea projektien hallintaan, aikatauluttamiseen ja seurantaan liittyvät asiat sekä osata myös esimiestyö. Valtaosa heistä tulee kuitenkin valmistuttuaan työskentelemään esimiestehtävissä ja vastaamaan itsenäisesti isoistakin kokonaisuuksista.

Työmailta aiheita harjoitustöihin ja luennoille

Rakentamisen tuotantotekniikan yliopettaja Antero Stenius kertoo myös opiskelijoiden hyötyvän Rakentamistekniikan osaston ja YIT:n välisestä yhteistyöstä.

–Opiskelijat ovat selvästi motivoituneempia päästessään tekemään harjoitustöitä aidoista aiheista, aidoilla arvoilla. Luennoilla teoria ja käytäntö saadaan kohtaamaan, kun voidaan käydä läpi ajankohtaisia esimerkkejä.

Tunneilla ja harjoitustöissä on voitu ratkoa yhdessä esimerkiksi rakentamisen laatuun ja työturvallisuuteen liittyviä konkreettisia ongelmanratkaisutehtäviä. YIT:ltä on saatu monille opiskelijoille opinnäytetyötilauksia. Töissä on käsitelty esimerkiksi tuotantomenetelmien kehittämistä ja sopimusten hallintaa.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook