Opiskelu

Viimeksi päivitetty 11.3.2011 klo 14:08

Ubihomelabra panostaa opinnäytetöihin

Teksti: Anne Aho Kuva: Milan Kolarovic

Raahen Tekniikan ja talouden yksikössä käynnistellään opiskelijoiden opinnäytteille pajaa, jossa niitä voi kehitellä rauhassa tarvituin tiedoin ja tarvikkein.

Jari Korhonen teki Ubihomelabrassa järjestelmän, jolla voi hallita kodin eri toimintoja yhden käyttöliittymän kautta.

Jari Korhonen teki Ubihomelabrassa järjestelmän, jolla voi hallita kodin eri toimintoja yhden käyttöliittymän kautta.

Tämän kevään aikana käyntiin pyörähtäneen Ubihomelabran tarkoituksena on rakentaa arkielämän hyvinvointia lisääviä kodin sovelluksia läsnä-älyn avulla. Läsnä-älyllä tarkoitetaan sitä, kun laitteet voivat kommunikoida keskenään ja käyttäjän tarvitsee vain osata hallita kokonaisuutta.

Painopisteinä ovat langaton tiedonsiirto ja sulautetut järjestelmät eli tietyn laitteen toimintaa varten suunnitellut tietokonejärjestelmät. Labrassa opiskelijat pääsevät työstämään aiheita opinnäytetöidensä kautta.

– Tällä hetkellä meillä on labrassa meneillään viisi opinnäytetyötä ja toiminnassa on mukana viisi ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa, Raahen tekniikan ja talouden yksikön yliopettaja Leo Ilkko kertoo.

Älykodin sovellukset eivät ole uusi juttu, vaikka siltä voisi kuulostaa. Leo kertoo, että kodin automatisoinnin sovelluksia on tehty opinnäytetöinä yli kymmenen vuoden ajan. Sovelluksissa ei kuitenkaan ole kyse mistään hifistelystä.

– Tarkoituksena on tehdä laitteita, jotka helpottavat vammaisten tai vanhusten elämistä kodeissaan, Leo selventää.

Ubihomelabran yhteistyöpiiristä löytyy niin kansainvälisiä tahoja kuin paikallisia yrityksiä. Myös Oulun yliopisto on toiminnassa mukana.

Ideologia taustalla

Yhtenä Ubihomelabran opettajana toimii tutkijaopettaja Juha Räty. Hän on Leon kanssa samoilla linjoilla siitä, mitä älykodin tulisi merkitä.

– Paras ideologia tässä on se, että ihmisen pitää pystyä toimimaan kodissaan ilman, että välttämättä tarvitsee itse osata käyttää tekniikkaa, jonka tarkoitus on tukea asumista taustalta käsin, Juha perustelee.

Ubihomelabrassa monimutkaisuudesta ei piitata.

– Ajatuksena on saada nykyteknologian avulla toimivia yksinkertaisia kokonaisuuksia, sillä sekä vanhusten että tekniikan määrät kasvavat. Tavoitteena on, että kone toimisi ihmisen ehdoilla eikä käyttämiseen tarvittaisi monimutkaisia toimintoja, Juha pohtii.
Yksi Ubihomelabran opettaja on tutkijaopettaja Juha Räty. Hänen mukaansa tavoite on se, että kone toimii ihmisen ehdoilla.

Yksi Ubihomelabran opettaja on tutkijaopettaja Juha Räty. Hänen mukaansa tavoite on se, että kone toimii ihmisen ehdoilla.

Teknologiaa yksinkertaisesti

Yksi labrasta hyötynyt opiskelija on Jari Korhonen. Tietotekniikan koulutusohjelmasta suuntautumisvaihtoehdoksi hän valitsi mobiiliteknologiat. Opinnäytteenään Jari teki sovelluksen kotiin, jolla voi hallita monia eri toimintoja.

– Opinnäytetyössäni tein järjestelmän, joka mahdollistaa esimerkiksi valojen, lukitusten ja lämmityslaitteiden hallinnan toimimaan yhden käyttöliittymän kautta. Järjestelmää voi käyttää web-pohjaisen käyttöliittymän, eli esimerkiksi puhelimen, avulla, Jari kuvailee.

Järjestelmä helpottaa laitteiden ohjausta, sillä useat toiminnot voidaan tehdä yhdestä paikasta.

– Työ oli todella mielenkiintoinen eikä sitä tarvinnut väkisellä tehdä, vaan se meni omalla painollaan. Opinnäytteen kautta myös näkemys tekniikan käytöstä muuttui siten, että nyt olisi tarkoitus yksinkertaistaa asioita käyttäjää ajatellen.

Jarin opinnäytetyö onkin edennyt jatkokehittelyyn ja mies pitää asiaa mahtavana. Jatkossa Ubihomelabra kautta valmistuu varmasti useita muitakin hyödyllisiä sovelluksia ja mikä parasta: opiskelijoiden itsensä työpanostuksella.

Lue lisää aiheesta
Ullakko - Opiskelijat osana tutkimus- ja kehitystyötä Pehr Brahe Ohjelmistolaboratoriossa


avain Avainsanat: opinnäytetyöViimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook