Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Ylempiin syventymistä

Teksti: Laura Myllykoski Kuvitus: Mira Torvinen-Määttä

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat olleet olemassa vasta muutamia vuosia. Kyseinen tutkinto vastaa siis maisterin tutkintoa, mutta mitä opiskelija opinnoistaan käytännössä saa?

Alkuaikoinaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot olivat jokseenkin vieraita niin opiskelijoille kuin työnantajillekin. Tietämys on onneksi parantunut, sillä tutkintojen sisältö ja painopisteet lähtevät työelämän tarpeesta. Ylemmässä koulutusohjelmassa opintojaan aloittava opiskelija on voinut jo saada erityistehtäviä työpaikallaan.

Tekemistä kuitenkin on vielä tiedottamisen saralla, sillä vieläkään kaikki työnantajat eivät välttämättä tiedä, että ylempi amk-tutkinto kuuluisi rinnastaa yliopistojen tarjoamaan maisterin tutkintoon..

Tulevaisuuden johtajia ja asiantuntijoita

Koska tutkintojen tarve lähtee työelämästä, ovat opinnotkin luonnollisesti suunnattu vastaamaan tähän kysyntään. Opintojen tarkoituksena on joko syventää opiskelijan asiantuntijuutta omalla erikoisalallaan tai laajentaa osaamista ja lisätä pätevyyttä alan sisällä.

- Meillä tämä voi tarkoittaa opiskelijan erikoistumista työterveydenhuoltoon tai edellytyksiä toimia vaikkapa kunnan sosiaali- ja terveysasioista huolehtivana yhdyshenkilönä, kertoo koulutusohjelmavastaava Lea Rissanen Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä.

Ylemmät korkeakouluopinnot voivat siis mahdollistaa työskentelyn omaa koulutusta vastaavaa pätevyyttä soveltavana ammattilaisena oman alan tavanomaisen toimintaympäristön ulkopuolella.

Opinnoissa painotetaan oman alan kehitystarpeiden tunnistamista ja kehittämisprojekteihin osallistumista. Yhteiskunnan ja yrityselämän asettamien haasteiden edessä uusien menetelmien ja toimintamallien kehittämiseen tarvittavalle innovatiivisuudelle ja asiantuntijuudelle on kysyntää.

Yliopettaja Päivi Vesala liiketalouden yksiköstä selittää yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa kyseisten kehittämisprojektien koskevan yleensä yrityksen tai organisaation prosessien tehokkuuden parantamista.

- Opinnoissa pyritään painottamaan juuri prosessiosaamista sekä tietojärjestelmiä, hän selvittää.

Tutkinnon suorittaneet voivat toimia myös yrityksien ja palveluiden esimiesasemissa. Johtamistaitoja ja esimiestehtävien osaamista painotetaan siis myös opintojen aikana. Näiden taitojen kysyntään vaikuttaa esimerkiksi menossa oleva sukupolvenvaihdos.

Opinnäytetyö todelliseen tarpeeseen

Opiskelujen kenties tärkeintä osaa näyttelee kuitenkin työelämä. Projektien ja opinnäytetöiden onnistumiseen vaaditaan kiinteää yhteistyötä tilaajan kanssa ja ylipäätänsäkin tilaajan olemassaoloa. Tutkinnoissa pidetään erityisen tärkeänä työnantajien aitoa mukanaoloa projekteissa, jotta opiskelijat pääsisivät tekemään koulutuksen mahdollistamia töitä jo opiskeluaikanaan.

Koska kaikki ylempien tutkintojen opinnot pyritään sitomaan työyhteisöön, on luonnollisesti myös opinnäytetyö tilaajalähtöinen. Tavoitteena on, että opiskelijat löytäisivät opinnäytetyökseen jonkun oman työyhteisönsä kehittämisprojektin. Tämä helpottaa myös samaan aikaan työskentelevien opiskelijoiden työtaakkaa heidän kyetessä yhdistämään työt ja opinnot.

Tilaajan paikalla on yleensä yritys, jossa opiskelija itse työskentelee. Toisin on kuitenkin Sosiaali- ja terveysalan yksikössä

- Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmien kehittämistarpeet ja haasteet tulevat yhteiskunnalta itseltään, Lea selittää ja lisää esimerkiksi työikäisten lisääntyneiden työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaneen kysynnän erityisosaamiselle sekä uusille hoitomalleille muun muassa mielenterveyskuntoutuksen saralla.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook