Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Uusia asiantuntijoita kuntoutujien parhaaksi

teksti: Annika Lamberg Kuvat: Milan Kolarovic

Kuntoutuksen uutta ylempää amk-tutkintoa opiskelemaan voivat hakea sekä kuntoutusalan tutkinnon että muun sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet. Monialaisuus on rikkaus kuntoutuksen asiantuntijatehtävissä.

Kuntoutuksen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus alkaa syksyllä 2008 Oulun seudun ammattikorkeakoulun, Metropolia ammattikorkeakoulun (nykyinen Stadia) Helsingissä ja Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhdessä tuottamana koulutuksena. Koulutuksen sisältöjä ja toteutusta on suunniteltu näiden neljän korkeakoulun yhteistyönä.

Kuntoutuksen lehtori Marja Koukkari Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä on yksi kuntoutuksen koulutusohjelman suunnittelijoista.

- Näiden kolmen ammattikorkeakoulun kesken on suunniteltu myös yhteisiä verkko-opintoja. Tavoitteena on hyödyntää eri ammattikorkeakoulujen osaaminen kaikkien hyödyksi, Marja kertoo.

Verkko-opintojen kautta koulutusohjelmien opiskelijat hyötyvät muidenkin ammattikorkeakoulujen erikoisosaamisesta. Oulussa koulutus profiloituu työmenetelmien ja kuntoutuksen erityiskysymysten tarkasteluun lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyvien kuntoutuksessa.

Monialainen osaaminen vahvuutena

Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu työelämässä jo oleville ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää ja laajentaa kuntoutuksen erikoisosaamistaan.

Kuntoutuksen koulutusohjelma on monialainen, mikä tarkoittaa, että koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka ovat suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon.

- Voidaan ajatella, että koulutus antaa jokaiselle erilaista osaamista ottaen huomioon aikaisemman tutkinnon ja osaamisen, Marja sanoo.

Koulutusohjelman opinnot suuntaavat esimerkiksi sairaanhoitajan osaamista niin, että opiskelijan ymmärtämys kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta ilmiönä parantuu. Opiskelija saa näin paremmat tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia kuntouttavalla työotteella esimerkiksi kuntoutussairaalassa. Fysio- ja toimintaterapeuteille sekä sosionomeille koulutusohjelma puolestaan tarjoaa kuntoutusalaan ja sen arviointiin ja kehittämiseen liittyvän osaamisen syventämistä ja laajentamista.

Yhteistyössä on voimaa

Kuntoutuksen ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat työelämän todellisiin tarpeisiin, sillä koulutuksen sisällöt on suunniteltu kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Myös ammattikorkeakouluissa opiskelevien opiskelijoiden mielipiteet on huomioitu koulutusten rakenteita ja sisältöjä kehitettäessä.

- Kehitystyötä on tehty moniammatillisessa työryhmässä, jossa on opiskelijoita ja opettajia eri koulutusohjelmista sekä työelämän asiantuntijoita, Marja kertoo.

Marja kannustaa kuntoutuksesta kiinnostuneita eri alan ihmisiä hakemaan kuntoutuksen koulutusohjelmaan.

- Kuntoutusala monitieteisenä ja -alaisena tarvitsee kehittymisen kannalta moniammatillisia osaajia. Vain sitä kautta kuntoutusalaa voidaan kehittää kuntoutujien parhaaksi.
  • Koulutusohjelman laajuus on 90 opintopistettä.
  • Koostuu syventävistä kuntoutuksen opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä.
  • Opinnot rakentuvat kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimusopinnoista, kuntoutuksen johtamisopinnoista ja kuntoutuksen erityisosaamista syventävistä sekä laajentavista opinnoista.
  • Opinnäytetyössä pyritään ratkaisemaan jokin työelämään tai yritykseen liittyvä kehittämishaaste. Esimerkiksi kehitetään jokin uusi toimintamalli tai ratkaisu työelämän tarpeeseen.
  • Työelämän kehittämistehtävän eli opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä.
  • Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.
  • Koulutukseen voi hakea sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on kolmen vuoden työkokemus ennen hakuajan päättymistä.
  • Tutkintonimike on esim. toimintaterapeutti (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK). Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Health Care.
  • Hakuaika ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin on 14.4. - 2.5.2008.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook