Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Opinnäytteenä syntyi varhaisen tukemisen työkalupakki

Teksti: Päivi Mäkinen Kuva: Milan Kolarovic

Opiskelijan ongelmien puheeksi ottaminen ei ole aina aivan mutkaton juttu. Haapaveden ammattiopistossa käyttöön otettu varhaisen puuttumisen malli antaa siihen työkaluja opettajille ja henkilöstölle. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteenä syntyneellä mallilla pyritään selkiyttämään ja konkretisoimaan asioiden hoitoa.

Sirkka Veivon opinnäytetyö lisäsi moniammatillista yhteistyötä hänen työpaikallaan Haapaveden ammattioppilaitoksessa.

Sirkka Veivon opinnäytetyö lisäsi moniammatillista yhteistyötä hänen työpaikallaan Haapaveden ammattioppilaitoksessa.

Haapaveden ammattiopistossa koulukuraattorina työskentelevä Sirkka Veivo teki oppilaitokselle ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteenään Varhainen tukeminen huolen herätessä -toimintamallin.

- Ammatilliseen koulutukseen tulee yhä haasteellisempaa opiskelija-ainesta. Vaikeudet korostuvat opiskelijahuollossa. Opiskelijahuollon laaja-alaisempi kehittäminen oli tarpeen, kertoo Sirkka.

Malli syntyi Oamkin sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelman opinnäytetyönä. Se selkiyttää eri toimijoiden tehtäviä ja ennen kaikkea antaa henkilöstölle rohkeutta ja keinoja ottamaan huolestuttavat asiat puheeksi opiskelijan kanssa. Kun esimerkiksi aiheettomat poissaolot otetaan puheeksi ajoissa, pystytään ehkäisemään ongelmien kasautuminen.

Koppihoito ei aina auta

Aina eivät koulun voimat riitä, vaan moniammatillista yhteistyötä tarvitaan. Opiskelijan ongelmat kilpistyvät usein elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. Näitä voivat olla motivaatio-ongelmat, ihmissuhdevaikeudet sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Mallissa ovat mukana myös koulun ulkopuoliset auttajatahot.

Opiskelijan ongelmat on Sirkan mielestä helppo työntää ratkaistavaksi kuraattorin koppiin, mutta ”koppihoito” ei useinkaan auta.

- Aika moni tulee autetuksi jo, kun opiskelijan huolet otetaan tosissaan, häntä kuunnellaan ja hänestä välitetään oikeasti. On tärkeää kiinnittää huomiota jo opintojen alkuvaiheessa ryhmien syntymiseen ja tutustumiseen puolin ja toisin. Kun opettaja ja oppilas tuntevat toisensa vähän paremmin, on muutokset helppo huomioida. Asian ottaminen puheeksi on silloin helpompaa, Sirkka sanoo.

Työkaluja lomakepakissa

Opinnäytteeseen kuuluu myös opettajille työkaluksi tarkoitettu lomakepakki. Siinä on kaavakkeet kysymyksineen esimerkiksi huolenaiheen ottamiseen puheeksi opiskelijan kanssa ja keskusteluihin valmistautumiseen.

Lomakkeiden avulla sovitut asiat, seuranta ja tavoitteet myös kirjautuvat.

Opiskelijan viivästyneiden opintojen suorittamisesta sopimiseen on oma ”kirikaavake”. Jos jostain syystä on otettava yhteyttä opiskelijan huoltajiin, löytyy pakista kaavake siihen. Lomakepohja on myös Kelaan lähetettävälle lausunnolle.

Sivutuotteena käsikirja

Elokuussa oppilaitoksessa pidettiin henkilöstölle koulutustilaisuus varhaisen tuen mallista. Asia on vielä kaikille uusi. Sirkka on huomannut, että sitä on pidetty tärkeänä ja esillä keskusteluissa. Moniammatillinen yhteistyö oppilaitoksen sisällä on lisääntynyt. Myös opettajien yhteydenotot koteihin ja opiskelijahuoltoon ovat lisääntyneet. Opinnäytteen ”sivutuotteena” syntyi myös luokanvalvojan käsikirja.

Mallia on kiitetty siitä, että se auttaa asioiden puheeksi ottamisessa ja antaa siihen selkeät työkalut. Moitettakin on tullut: millä ajalla opettaja ehtii vielä tämänkin tehdä?

- Kasvattajan roolin korostuminen opettajan työssä on tätä päivää. Opettaja ei kuitenkaan ole yksin asioiden hoitamisen kanssa. Yksin ei tarvitse selvitä, vaan muilta saa ja pitääkin pyytää apua, sanoo Sirkka.
avain Avainsanat: opinnäytetyöKommentit

8.7.2008 klo 04:52
höh.
Jotain uuttako?

24.1.2010 klo 11:48
Uutta, vanhaa ja tärkeää asiaa, joka ei koskaan ole liikaa esillä.

Opiskelijan aito kohtaaminen ja huolenpito ei edelleenkään toimi läheskään kaikissa oppilaitoksissa.


Välitätkö itse?

18.4.2010 klo 22:56
Leipäpappeja aivan liikaa!!!


pitkät kuumat kesät

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook