Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Opinnot vastasivat odotuksia

Teksti: Päivi Mäkinen Kuva: Pekka Kallasaari

Terveydenhuoltoala kokonaisuutena on kiinnostanut optikko Nina Yrjänäistä aina. Haku ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin tuli sopivasti kohdalle, joten Nina haki ja tuli valituksi terveyden edistämisen koulutusohjelmaan.

Optikko Nina Yrjänäinen tutustui jatko-opinnoissa terveydenhuoltoalaan kokonaisuutena. Opiskelijatovereille taas optikon näkökulma alaan tuli tutuksi.

Ylemmän amk-tutkinnon opiskelu oli juuri sitä, mitä optikko Nina Yrjänäinen ennalta ajatteli ja halusikin. Terveydenhuoltoala tuli tutuksi kokonaisuutena. Myös johtamis- ja organisointitaidot sekä vuorovaikutus-, projekti- ja ongelmanratkaisuosaaminen vahvistuivat. Moniammatillisessa ryhmässä oli antoisaa opiskella.

- Suurin osa opiskelijoista oli sairaanhoitajia ja terveydenhoitajia. Keskustellessa heihin ja heidän työhönsä tutustui eri tavalla. Optikon työ tuli varmaan myös muille tutummaksi, sanoo Nina.

Optikot eivät aina ole kovin paljon tekemisissä muiden terveydenhuoltoalan ammattilaisten kanssa. Optikko myös mielletään Ninan mukaan usein kaupallisen tai teknisen alan edustajaksi, vaikka kyse on terveydenhuoltoalan ammatista. Keskusteluissa Nina pystyikin tuomaan optikon ja näönhuollon näkökulmaa esille.

Opiskelu vaatii aikaa

Oamkista 1997 valmistuttuaan Nina siirtyi työelämään.

- Töissä ollessa opiskelun työläs puoli pääsi hieman unohtumaan, hän naurahtaa.

Hakiessa kannattaa hänen mielestään tiedostaa, että edessä on haasteellinen prosessi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto oli monipuolinen, mutta vaativa kokonaisuus.

- Opinnot olivat ehkä työläämpi paketti kuin ennalta ajattelin. Nostan hattua heille, joilla on työ, pieniä lapsia ja jotka kulkevat kauempaa lähiopetukseen, sanoo Nina.

Opintojen vaativin osuus oli opinnäytetyön tekeminen. Ninan opinnäytetyö käsitteli prediabeetikkojen silmänpohjalöydöksiä. Yhteistyökumppanina hänellä oli maan parhaisiin diabetesasiantuntijoihin kuuluva Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi.

- Useassa silmänpohjakuvassa oli ainoana löydöksenä laskimoiden seinämämuutos. Yksinään esiintyessään se ei välttämättä ole diabeteksen aiheuttama muutos, vaan viitannee metabolisen oireyhtymän aiheuttamaan muutokseen, sanoo Nina.

Aihepiirissä voisi olla ainesta jatkotutkimukseenkin

Tutkinto toi hakukelpoisuuden

Nina valmistui viime jouluna. Sen jälkeen hän on tehnyt optikon töitä, mutta on myös hakenut uudelleen opiskelemaan. Nyt paperit ovat vetämässä Oamkin Ammatilliseen opettajakorkeakouluun.

Optikon koulutuksella sinne ei olisi voinut hakea, mutta ylempi ammattikorkeakoulututkinto toi hakukelpoisuuden. Eikä yliopistoon pyrkiminenkään ole täysin pois suljettu ajatus.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook