Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Tutkinnon sisältö uuteen kuosiin

Teksti: Päivi Mäkinen Kuva: Milan Kolarovic

Luonnonvara-alan yksikön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon rakennetta ja opintojaksojen sisältöjä on uudistettu. Tutkinnon nimi pysyy entisellään eli myös vastedes valmistutaan maaseudun kehittämisen koulutusohjelmasta.

Kuten kuvakin kertoo, on Luonnonvara-alan yksikön ylempi amk-tutkinnon maaseudun kehittämisen koulutusohjelma pakattu uudemmaksi ja paremmaksi kokonaisuudeksi.

Luonnonvara-alan yksikössä maaseudun kehittämisen koulutusohjelmassa opiskelevat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa agrologit, hortonomit ja ympäristösuunnittelijat (AMK). Sisältönsä puolesta koulutusohjelma sopii hyvin myös muun muassa metsätalousinsinööreille (AMK).

- Aiemmin koulutusohjelmaa painotettiin eri tavalla eri perustutkinnot suorittaneille, kertoo yliopettaja Tuomo Pesola.

Suuntaavista opinnoista toiset painottuivat maaseudun innovaatiotoimintaan ja toiset ympäristön suunnitteluun ja hoitoon. Molempiin sisältyi kuitenkin mahdollisuus painottaa opintoja opiskelijan omien tarpeiden mukaan.

Opintoihin sisältyvä tavoite on kuitenkin kaikille yhteinen, joten suuntaavat opinnot päätettiin yhdistää. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia innovaatioiden edistämisessä organisaatioissa ja toimialalla sekä toimia aktiivisesti eri tehtävissä kehittäjäverkostoissa.

Mahdollisuus painottaa opintoja yksilöllisesti harjoitustöissä säilyy yhä. Näin opintojaksot palvelevat opiskelijan tarpeita syventää osaamistaan myös omalla toimialallaan.

Menetelmäopinnot omaksi opintojaksokseen

Toinen merkittävä muutos on tutkimus- ja kehittämismenetelmäopintojen erottaminen omaksi viiden opintopisteen jaksokseen. Aiemmin ne olivat integroitu opinnäytetyöprosessiin, mutta niistä ei tullut erillistä mainintaa todistukseen.

- Jatkossa suoritus on näkyvissä todistuksessa, millä voi olla merkitystä opiskelijalle tulevaisuudessa, sanoo Tuomo.

Opintojen sisältö on sama kuin aiemminkin. Tarpeet eivät niiltä osin ole muuttuneet. Tutkimus- ja kehittämismenetelmäopinnot tukevat yhä opinnäytteen syntymistä, joka on hyvin keskeinen osa opintoja. Ylemmässä amk-tutkinnossa opinnäytetyössä kehitetään usein työelämän menetelmiä tai itse työtä. Opintojaksolla tutustutaan tästä syystä esimerkiksi erilaisiin toimintatutkimuksen menetelmiin.

Opintojaksot uusiksi

Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki opintojaksot ovat uudistettu. Uudistuksessa on otettu huomioon myös opiskelijapalaute. Palautteen mukaisesti opintojaksot on pyritty nimeämään ja kuvaamaan selkeästi ja ymmärrettävästi.

Lisäksi Oamkin yhteistä opetustarjontaa on käytetty hyväksi maaseudun kehittämisen koulutusohjelman opinnoissa.

Opintosuunnitelmia pystytään uudistamaan vuosittain, jos tarvetta on. Seuraavana syksynä alkavan koulutuksen suunnitelmat tehdään edellisen syksyn ja talven aikana. Koulutuksen aikanakin pystytään joustamaan.

- Jos esimerkiksi opintojakson aikana opiskelijoilta tulee toiveita luennosta jostain aiheesta, voidaan toiveisiin yleensä reagoida jakson aikana, sanoo Tuomo.

Opintojaksoja ja asiantuntijavierailuja on suunniteltu myös yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.
Kommentit

20.5.2010 klo 10:27
Ei suinkaan pidä vetää johtopäätöstä, että insinööri (yamk) vastaisi millään lailla DI-tutkintoa statukseltaan tai opintojen sisällön osalta. DI on akateeminen yliopistotutkinto ja ins (yamk) lähinnä opistoinsinöörin täydennyskoulutus.
Arzie

28.6.2010 klo 13:19
Eipä niin: insinööri (yamk) tekee, kun DI vasta pohtii ja suunnittelee ;)

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook