Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Tulevaisuus näyttää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon paikan

Teksti: Päivi Mäkinen Kuva: Pekka Kallasaari

Jatko-opinnot ovat työnantajien mielestä ehdottomasti positiivinen asia. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on vielä työelämälle uusi tuttavuus. Sen tuoma hyöty nähdään vasta jatkossa.

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtaja Jukka Heikkilä kertoo, että heillä työskentelee sekä ammattikorkeakoulusta että yliopistosta valmistuneita. Molempia tarvitaan, mutta lopulta moni asia on kiinni työntekijän persoonasta ja asenteesta kuin koulutuksesta.

"Kaikki tuntevat apinan, mutta apina ei tunne kaikkia", kuuluu vanha sanonta. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on "apina", jota eivät kaikki vielä ole tulleet tuntemaan.

– Ylempää amk-tutkintoa ei ehkä tunneta vielä työelämässä kovin laajasti, vanhempi tutkija Erkki Joki-Tokola Maatalouden tutkimuskeskukselta eli MTT:ltä Ruukista sanoo.

Hän arvelee sen olevan tutuin niille, jotka ovat aiemmin suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon.

Erilaisissa jatko-opinnoissa on MTT:ltä useita työntekijöitä. Jatko-opinnot ovat joko yksittäisiä opintojaksoja tai tutkintoon johtavia. Ylemmän amk-tutkinnon yhteys työelämän arkeen on Erkin mielestä huomattavasti etäisempi kuin esimerkiksi tohtorin tutkinnossa yliopistossa. Jälkimmäisen ainekset ovat yleensä osa meneillään olevaa työtä.

Kokonaisnäkemystä ja ammattitaitoa

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtaja Jukka Heikkilä suhtautuu jatko-opiskeluun positiivisesti ja kannustaa alaisiaan opiskelemaan. Tilakeskuksen työntekijät ovat kartuttaneet ammattitaitoaan muun muassa opiskelemalla teknikkotasolta insinööreiksi ja käymällä lyhyitä ammattialoihinsa liittyviä opintojaksoja.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon on Tilakeskuksessa suorittanut vasta yksi henkilö, talouspäällikkö Kari Räisänen. Rakentamisen koulutusohjelmassa Tekniikan yksikössä opiskellut Kari valmistui joulukuussa 2008.

Karin jatko-opintoihin ei Jukalla ollut mahdollisuutta perehtyä kovin syvällisesti, mutta niistä syntynyt kuva on positiivinen. Karin toimenkuvaan kuuluvat hallinto- ja taloustehtävät, mutta myös rakentamiseen ja kiinteistöhuoltoon liittyviä asioita.

– Alan toiminnasta hänellä on kokonaisnäkemys, johon voi soveltaa myös talouspuolen tietämystä, sanoo Jukka.

Karin opinnäytetyössä tuli myös esille kehittämisideoita, joita aletaan Tilakeskuksessa toteuttaa pikku hiljaa.

Valmistuneiden taso mietityttää

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälle vielä uusi asia. Erkin mukaan ylemmän amk-tutkinnon hyöty jääkin nähtäväksi ja arvioitavaksi vasta tulevaisuudessa, kun tutkinnot yleistyvät ja sen suorittaneet antavat lisäosaamisestaan näyttöjä. Tässä vaiheessa asiaa on hänen mielestään liian aikaista arvioida. Palkan perusosaan MTT:llä uusi tutkinto kuitenkin vaikuttaa, kun muodollinen pätevyys lisääntyy. Työnantaja arvioi henkilön osaamisen muodollisen koulutuksen ja tehtävässä menestymisen perusteella.

– Joskus mietityttää, mihin tutkinto sijoittuu ja noteerataanko se ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi. Onko tutkinnon suorittaneiden taso sama: ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut ei ole sama kuin diplomi-insinööri, Jukka pohtii.

Tilakeskuksessa työskentelee sekä ammattikorkeakoulusta että yliopistosta valmistuneita. Molempia tarvitaan, mutta Jukan mukaan lopulta moni asia on kiinni ennemminkin työntekijän persoonasta ja asenteesta kuin koulutuksesta.

avain Avainsanat: jatko–opinnotViimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook