Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Valintakoe ja ennakkotehtävä painottuvat opiskelijavalinnassa

Teksti: Anni Jyrinki Kuva: Milan Kolarovic

Perinteinen valintakoe järjestetään vain kolmessa Oamkin ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa.

Ennen kuin voi juhlistaa kuohuvan merkeissä opiskelupaikkaa ylemmän ammattikorkeakoulun koulutusohjelmassa, on selviydyttävä kunnialla valintakokeista tai ennakkotehtävästä.

Hakeminen ylempää amk-tutkintoa suorittamaan poikkeaa jonkin verran ammattikorkeakoulun perustutkintoon hakemisesta. Tässä vaiheessa ei toisen asteen koulun todistuksella ole enää väliä, vaan nyt tarkastellaan ammattikorkeakoulun perustutkinnon todistusta sekä opinnäytetyön arvosanaa.

Suuri painoarvo on myös työkokemuksella sekä ennakkotehtävällä, joka on suunnitelma ylempään amk-tutkintoon kuuluvasta kehitystehtävästä. Muutamassa Oamkin ylempään amk-tutkintoon johtavassa koulutusohjelmassa järjestetään myös erillinen valintakoe.

Motivaatio selväksi hyvällä suomella

Liiketalouden yksikössä on mahdollista opiskella ylempi amk-tutkinto yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa. Tradenomin perusopintojen ja ylemmän tutkinnon suorittamisen välillä täytyy opiskelijan olla ollut työelämässä vähintään kolme vuotta. Tämä periaate koskee kaikkia ylempiä amk-tutkintoja.

Työkokemuksesta rapisee valintapisteitä 20 kappaletta. Opintomenestyksestä maksimipistemäärä on 30.

Yksikön nettisivuilla kerrotaan, että valintakokeesta olisi mahdollista saada kaikkiaan 50 valintapistettä.

– Erillistä valintakoetta ei ole, vaan tällä tarkoitetaan ennakkotehtävää, koulutusohjelmavastaava Pirkko Turjanmaa selventää.

Yksikön ennakkotehtävänä on laatia alustava suunnitelma opinnäytetyönä toteutettavasta kehittämistehtävästä.

– Tällä työllä on suurin painoarvo opiskelijavalintaa tehdessä, Pirkko jatkaa ja antaa myös pari hyödyllistä vinkkiä ennakkotehtävän tekijöille.
– Ennakkotehtävässä hakijan on todella tehtävä selväksi, kuinka motivoitunut hän on jatkamaan opintojaan. Oikeakielisyyteen ja muutenkin hyvään kielenkäyttöön kannattaa samoin kiinnittää erityistä huomiota.

Myös Tekniikan yksikössä painotetaan ennakkotehtävän merkitystä opiskelijavalinnassa, Degree Programme in Industrial Management -koulutusohjelman koulutusohjelmavastaava Hannu Päätalo painottaa.

Tekniikan yksikössä on valittavissa ylemmissä tutkinnoissa kaksi englanninkielistä koulutusohjelmaa ja yksi suomenkielinen.

– Etenkin englanniksi kirjoitettavassa ennakkotehtävässä pitää olla tarkkana. Hyvä kielitaito on edellytys, että tätä tutkintoa voi edes opiskella, Hannu vielä muistuttaa.

Kaikki hakijat osallistuvat valintakokeeseen

Vaikka kaikkien nyt haussa olevien ylempien amk-tutkintojen koulutusohjelmien www-sivuilla mainitaan valintakoe, tarkoittaa se pääsääntöisesti ennakkotehtävää. Poikkeuksia tähän ovat vain luonnonvara-alan maaseudun kehittämisen koulutusohjelma sekä sosiaali- ja terveysalan kaksi koulutusohjelmaa: kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma ja sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma.

Näihin kolmeen koulutukseen järjestetään perinteinen valintakoe. Luonnonvara-alalla se pidetään 25. toukokuuta aamuyhdeksältä alkaen. Kaikki koulutukseen hakeneet suorittavat myös valintakokeen eli ketään ei kutsuta siihen erikseen.

Valintakoetta varten ei tarvitse päntätä kirjallisuutta, vaan tehtävät mittaavat opiskelijan kykyä omaksua ja tehdä johtopäätöksiä, motivaatiota sitoutua kehittämistyöhön sekä suomen ja englannin kielen taitoa.

Sosiaali- ja terveysalan molemmat valintakokeet ovat vuorossa 28. toukokuuta. Näihinkään valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Erona luonnonvara-alaan on se, että näihin valintakokeisiin löytyy päntättävääkin. Tarkemmat tiedot kirjallisuudesta löytyvät koulutusohjelmien nettisivuilta.

Hakuaika ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin on loppusuoralla. Ensi syksynä opiskelemaan halajavan on muistettava lähettää hakemuksensa 30. huhtikuuta mennessä. Tieto siitä, onko opiskelupaikka irronnut, saapuu hakijoille kesäkuun 23. päivän jälkeen.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook