Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Yhteistyön tuloksena tutkinto asiantuntijoille

Teksti: Susanna Siironen Kuva: Milan Kolarovic

Oamkissa alkaa syksyllä uusi ylemmän amk-tutkinnon kliinisen asiantuntijan koulutusohjelma. Se järjestetään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa ja Oulun lisäksi opintoja tarjoaa vain Turun ammattikorkeakoulu.

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmasta valmistuva voi työskennellä Oulun yliopistollisen sairaalan Ritva Katiskon tavoin konsultaatiohoitajana.

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelman suunnittelussa on lähdetty liikkeelle työelämän ja ammattikorkeakoulun tiiviistä yhteistyöstä.

– Yhteistyössä työelämän edustajat kertovat, mihin suuntaan työelämässä ollaan menossa, kertoo Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin Keskiryhmän anestesian osastonhoitaja Eija Hukkanen.

Tavoitteena ammatillinen status

Kliinisen asiantuntijan koulutusohjelmasta valmistuneet sairaanhoitajat ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita ja voivat hyödyntää osaamistaan hoitotyön kehittämiseen.

Heidän toimenkuvaansa kuuluvat hoitotyön tutkimus- ja kehittämishankkeet, joiden tavoitteena on hoitotyön parantaminen ja sen tekeminen näkyväksi. Asiantuntijasairaanhoitajat työskentelevät esimerkiksi hoitajavastaanotoilla ja konsultaatiosairaanhoitajina.

Tutkinnolle on tarvetta juuri nyt, sillä hoitotyön alueelle on kehittymässä erikoisasiantuntijuuden osaamisvaje, joka johtuu hoitohenkilökunnan eläkkeelle siirtymisestä. Koulutusohjelma on suunnattu niille jotka tekevät työssään asiantuntijasairaanhoitajan tehtäviä tai haluavat tehdä niitä tulevaisuudessa. Koulutusohjelma tarjoaa lisäkoulutusta, jota uudet tehtävänkuvat vaativat ja antaa asiantuntijasairaanhoitajille heidän kaipaamansa ammatillisen statuksen.

– Koulutuksen avulla nämä jo olemassa olevat laajennetut tehtävänkuvat tehdään julkisiksi ja näkyviksi. Sairaanhoitajan tehtävänkuvaa ei pidä laajentaa epävirallisesti siirtämällä vastuuta, vaan nimenomaan vastuun vuoksi, tehtävään tarvitaan koulutus ja kirjalliset sopimukset, Eija tiivistää.

Koulutuksella pyritään myös järkevään työnjakoon sairaanhoitajien ja lääkäreiden välillä. Asiantuntijasairaanhoitajat ovat tärkeässä roolissa sairauksien ennaltaehkäisyssä oman erityisosaamisensa mukaan.

Haasteita ja kehitystyötä

Koska koulutusohjelma on ensimmäinen laatuaan ammattikorkeakoulussa, on sen toteuttamisessa paljon haasteita. Työelämä, joka on tiiviisti mukana koulutusohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa, luo tutkinnolle suurimmat haasteet.

– Meillä on työelämässä sairaanhoitajia, jotka tekevät asiantuntijasairaanhoitajan tehtäviä. Nyt meidän pitäisi miettiä, miten heidät saadaan innostumaan tästä tutkinnosta. Haaste on saada tämä tutkinto tunnetuksi ja arvostetuksi, pohtii Sosiaali- ja terveysalan yksikön lehtori Pirkko Sandelin.

Haasteista huolimatta uusi koulutusohjelma kehittää koulun ja työelämän yhteistyötä.

– Tämän koulutusohjelman myötä tehostamme entisestään yhteistyötä työelämän ja ammattikorkeakoulun välillä. Työelämän kehittämiseen tarkoitettuja opinnäytetöitä on joskus kritisoitu käytännöstä irrallisiksi. Tässä koulutusohjelmassa yhteistyö ei lopu kesken, vaan opinnäytetyöt todella liittyvät työelämään ja tuovat rikkautta sinne, Pirkko painottaa.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook