Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Koulutus on satsaus uralla etenemiseen

Teksti: Anne Aho Kuva: Pekka Kallasaari

Tradenomi (ylempi AMK) Jussi Paaso kertoo olevansa osittain elämäntapaopiskelija. Oman osaamisen kehittäminen antaa hänelle paljon, mutta työelämän ja opiskelun yhteensovittamisessa hän on usein kaivannut lisää tunteja vuorokauteen.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ylemmästä koulutusohjelmasta keväällä valmistunut Jussi Paaso tietää, että opiskelu työn ohella on tasapainoilua. Sampo Pankin Oulun Tuiran konttorin pankinjohtajana työskentelevä Jussi sai opiskellessaan sovittaa aikaa tutkinnon suorittamisen lisäksi perheen ja harrastusten välillä.

Opiskelu työn ohella ei ole koskaan aivan helppoa. Ei varsinkaan silloin, kun on samalla työelämässä haastavassa tehtävässä, joka vaatii paljon aikaa. Näin tuumii Liiketalouden yksikön yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmasta keväällä valmistunut Jussi Paaso. Hän kuitenkin tiesi, mihin ryhtyi, kun alkoi opiskella ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

– Olen osittain tällainen elämäntapaopiskelija. Olen ennen tätä tutkintoa opiskellut työn ohella merkantiksi, merkonomiksi, tradenomiksi ja käynyt Osuuskauppa Arinan esimieskoulun, joten tiesin, mitä se vaatii, pankinjohtajana Sampo Pankin Oulun Tuiran konttorissa työskentelevä Jussi kertoo.

Pankkialalle hän siirtyi seitsemän työvuoden jälkeen Osuuskauppa Arinalta. Koulutuksen ja ammatillisen osaamisen kasvaessa Jussi halusi enemmän haasteita ja alkoi miettiä, mikä ala kiehtoisi häntä pidemmällä tähtäimellä.

– Koin, että pankissa olisi mielenkiintoista toimia. Talousasiat ovat aina kiehtoneet minua ja mitä ikinä taloudessa tapahtuu, rahoitusala on siinä mukana jossain roolissa. Näin pääsee aina jollain tavalla tapahtumien ytimeen.

Enemmän aikaa asiakastyölle

Neljättä vuotta pankinjohtajana työskentelevä Jussi tietää haasteellisen työnsä vaativan jatkuvaa itsensä kehittämistä. Hän ei etsinyt aktiivisesti tutkintoon tähtäävää koulutusohjelmaa, mutta vahingossa ylemmän ammattikorkeakoulun hakuilmoitukseen törmääminen muutti hänen mielensä.

– Hetken mietittyäni ja tutustuttuani koulutusohjelmaan katsoin, että se voisi sopia minulle. Hakemisessa tuli hieman kiire, sillä hakuaika loppui seuraavana päivänä.

Ylempien tutkintoihin haettaessa on laadittava alustava suunnitelma opinnäytetyönä toteutettavasta kehittämistehtävästä. Vaikka Jussilla oli vain päivä aikaa hakuajan päättymiseen, hän ehti miettiä kehittämistehtävänsä aiheen.

– Työni sisältää paljon eri liiketoiminta-alueiden kriittistä tarkastelua ja kehittämistä. Jouduin tekemään nopean päätöksen siitä, mistä teen kehittämistehtävän. Valitsin osa-alueen, jota tarkastelemalla yksikköni voisi toimia tehokkaammin.

Kehittämistehtävässä hän kuvasi yrityksen yhtä työllistävää prosessikokonaisuutta.

– Kuvauksen kautta löysimme tapoja tehdä samat työt hieman tehokkaammin, jolloin aikaa asiakastyölle jää enemmän. Olen tyytyväinen kehittämistehtävääni ja työstä oli selkeää hyötyä organisaatiolle.

Joustoa joka suunnasta

Kun opiskelu tapahtuu työajan ulkopuolella, on haastavaa löytää ja sovittaa aikaa perheen ja harrastusten lisäksi vaativan tutkinnon suorittamiseen.

– Tosiasiahan on, että harrastukset jäävät melkein kokonaan pois ja perhekin joutuu joustamaan, jotta opiskelu onnistuu, Jussi myöntää.

Jotta opiskelu työn ohella onnistuu, on työpaikankin tuettava sitä. Jussi kehuukin työnantajaansa hyvästä asenteesta työntekijöiden kouluttautumista kohtaan.

– Sampo Pankki tukee erinomaisesti henkilöiden kehittymistä. Organisaatiomme koostuu pääosin henkilöistä ja heidän osaamisestaan, joten henkilökunnan kehittäessä omaa osaamistaan kasvaa organisaationkin osaamistaso.

Jussille on jäänyt hyvä kuva myös ylemmän tutkinnon opiskelemisesta. Hän suosittelee sitä sellaisille, jotka ovat valmiita panostamaan opiskeluun ja haluavat edetä elämässään.

– Uskon, että koulutus on aina investointi tulevaisuuteen. Se uhraus, jonka tekee nyt kehittääkseen itseään, palkitaan myöhemmin parempina uramahdollisuuksina.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook