Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Opiskelusta insinööreille uusia haasteita

Teksti ja kuvat: Päivi Mäkinen

Nokialla työskentelevät Jarno Leskelä ja Hannu Tahkola aloittivat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen viime syksynä. Mekaniikkasuunnittelutehtävissä olevat insinöörit valitsivat Business Management -suuntautumisvaihtoehdon saadakseen uutta näkökulmaa omaan työhönsä.

Hannu Tahkola valitsi Business Engineering -opintopaketin teknisen suunnittelutyönsä vastapainoksi.

Hannu Tahkola valitsi Business Engineering -opintopaketin teknisen suunnittelutyönsä vastapainoksi.

- Hain opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Degree Programme in Industrial Management -koulutusohjelmaan ja pääsin sisään. Tuolloin työskentelin vielä suunnittelijana, ja töissä tuli auki project leaderin paikka. Hain sitäkin ja sain paikan, Jarno sanoo.

Hän päätti heti, että uuden työn alkaessa opiskelu on toisella sijalla. Työ on vastuullista ja uutta opittavaa on siinäkin paljon.

- Opiskelu on silti mennyt mukavasti, mutta joitain kursseja ja tehtäviä on tekemättäkin. Opiskelu on nyt helpompaa kuin insinööritutkintoa tehdessä. Työelämässä on kehittynyt kyky löytää olennaiset asiat ja keskittyä niihin, hän sanoo.

Toisenlainen näkökulma työhön

Koneautomaatiotekniikan insinööriksi vuonna 2000 Oamkista valmistunut Jarno päätti opiskella jatkotutkinnossa enemmän kaupallisia kuin teknisiä aineita. Hän valitsi suuntautumisvaihtoehdokseen Business Managementin.

- Olen työskennellyt kahdeksan vuotta mekaniikkasuunnittelijana ja nyt halusin vähän laajemman näkökulman asiaan. Hieman eri alaa opiskellessa on ollut hienoa myös huomata, miten englannin kielen sanavarasto on laajentunut.

Selvä jako ajankäytössä helpotti

Ajanhallintaa kysytään, kun työn ja opiskelun lisäksi aikaa pitäisi löytää myös perheelle.

Jarno sanoo, ettei ole ehtinyt olla lasten kanssa yhtä paljon kuin ennen opintojen alkamista. Sunnuntait ovat vapaata ja ne on käytetty yhdessä olemiseen.

- Vaimo on opinnoissa tukena ja hän on hoitanut kodin ja lapset – ja huolehtinut minustakin. Helpommin tämä on mennyt kuin ensin ajattelin. Selvä jako ajankäytössä töiden ja opiskelun välillä on auttanut asiassa, sanoo Jarno. Liikuntaharrastuksille taas on ollut pakkokin jättää aikaa, koska harrastamalla jaksaa paljon paremmin.
Selvä jako ajankäytössä on Jarno Leskelän mielestä helpottanut työn ja opiskelun yhdistämistä.

Selvä jako ajankäytössä on Jarno Leskelän mielestä helpottanut työn ja opiskelun yhdistämistä.

Kaupallisia aineita

Uusia haasteita alkoi kaipailla myös Nokia Siemens Networksilla mekaniikkasuunnittelijana työskentelevä Hannu Tahkola. Hannu opiskelee samassa koulutusohjelmassa kuin Jarno.

- Olen tykännyt opiskelusta. Valitsin business -painotteisen opintopaketin, koska työni on pääosin teknistä suunnittelua. Aineet kuten markkinointi, kirjanpito, Export/Import Management ja Human Resources Management ovat uusia, joskin jonkin verran niihin olen työssä törmännyt, sanoo Hannu.

Työkokemuksesta on oppimisessa hyötyä

Hannu valmistui koneautomaatioteknikoksi Oulun teknillisestä oppilaitoksesta 1999 ja koneautomaatioinsinööriksi Oulun ammattikorkeakoulutuksesta 2003.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelemisesta on vain positiivista sanottavaa.

- Olen huomannut käytännön työkokemuksen merkityksen. Parhaiten oppii, kun luennoitsijoiden kertomat asiat voi yhdistää käytännön työhön. Erityisen paljon hyötyä työkokemuksesta oli johtamiseen liittyvillä opintojaksoilla.

Hannu toivoo kehittyvänsä opinnäytetyöprojektiinsa liittyvissä asioissa. Alustava opinnäytteen aihe liittyy suunnittelutyön ja prosessien kehittämiseen.

- Opinnäytteeseen voi varata ainakin vuoden, hän sanoo.

Ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta voisi hänen mielestään olla hyötyä esimerkiksi tulevaisuudessa teknisen alan opetustehtäviin hakeutuessa.

- Opetustehtävätkin ovat käyneet mielessä. Tällä hetkellä teollisuuden työpaikoissa riittää vielä haasteita.

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Hakijalla tulee olla konealan korkeakoulututkinto sekä kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
  • Tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä. Siihen kuuluu 30 opintopistettä teoriaopintoja ja opinnäytetyönä tehtävä 30 opintopisteen laajuinen työelämän kehittämistehtävä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena.
  • Koulutus kestää 1-2 vuotta.
  • Valmistuneen tutkintonimike on insinööri (ylempi AMK).
  • Koulutukseen voi hakea opintotukea.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook