Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Intohimoa ja tutkittua tietoa

Teksti: Annu Hattunen Kuva: Miia Herva

Syksyllä 2010 starttaava sosiaalialan (ylempi AMK) tutkinto yhdistää tutkimuksen, kehittämisen ja erityisosaamisen. Koulutusohjelmasta valmistuva työllistyy julkiselle sektorille tai yksityisiin sosiaalipalveluihin ja järjestöihin.

Monimutkaisten ongelmatilanteiden ja haasteellisten asiakkaiden määrä on lisääntynyt sosiaalialalla. Samalla tarpeet yksilökohtaisista ja räätälöidyistä palveluista ovat kasvaneet.

Syyskuussa 2010 alkavalla koulutusohjelmalla pyritään vastaamaan muun muassa näihin erityisosaamisen tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveysalan yksikön yliopettaja Helena Siira kertoo, että työelämään tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia, joilla on paitsi kehittämisosaamista myös intohimoa johonkin sosiaalialan erityisalaan.

- Meillä on sosiaalialaa koskevaa tutkittua tietoa enemmän kuin koskaan ennen ja olisi järkevää hyödyntää se käytännössä. Urakehityksen mahdollistaminen alalla turvaa myös tulevaisuuden työvoimatarvetta ja lisää työhyvinvointia.

Eväitä uudelleenajatteluun

Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä on Helenan mukaan ehditty jo tiedustella sosiaalialan jatko-opintomahdollisuuksista ja se jos mikä kielii ammatillisen tiedon tarpeesta.

Uuden koulutuksen sisältölinjaukset ovat yhdensuuntaisia valtakunnallisten kehittämistarpeiden kanssa. Sosiaalialalla tarvitaan palveluketjujen ja -prosessien uudelleenajattelua ja muotoilua. Parhaillaan valmistellaan muun muassa siirtymistä sähköiseen tiedonsiirtoon ja teknologian laajamittaiseen hyödyntämiseen.

- Sekä rakenteelliset että teknologiset muutokset antavat uusia mahdollisuuksia, Helena summaa.

Sosiaalialan koulutusohjelma on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opiskelu etenee kolmessa 30 opintopisteen kokonaisuudessa.

Sosiaalipalvelujen tutkimusperusteinen kehittäminen -opintokokonaisuuden tavoitteena on orientoida ja kiinnittää ylemmän amk-tutkinnon opiskelija sosiaalialan kehittäjäksi ja antaa menetelmälliset valmiudet kehittämistyöhön.

Asiakasryhmäkohtaisten sosiaalipalvelujen työmenetelmien ja palveluprosessien kehittäminen -opintokokonaisuudessa syvennetään asiakasryhmäkohtaista asiantuntemusta.

Työelämän kehittämistehtävässä opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi kehittämistehtävän yhdessä työyhteisön kanssa.

Työtä kehitetään jo opiskeluaikana

Sosiaalialan ylempi amk-tutkinto antaa muodollisen pätevyyden esimerkiksi kuntien, työvoimahallinnon, Kelan ja kriminaalihuollon virkoihin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Helenan mukaan huomattava osa opiskelijoista työllistyy lisäksi yksityisiin sosiaalipalveluihin ja järjestöihin, joissa osaaminen sinänsä on ratkaisevampaa kuin muodollinen pätevyys.

Koulutusohjelmaan voivat hakea sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on vähintään kolme vuotta alan työkokemusta. Sopivat tutkinnot ovat sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja. Opiskelu on mahdollista työn ohessa. Kaikissa oppimistehtävissä kohtaavat teoria ja käytäntö eli kokemuksellinen ja käsitteellinen. Oppimistehtävät on mahdollista tehdä opiskelijan omaan työyhteisöön.

Haku sosiaalialan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen käynnistyy keväällä 2010, ja siitä valmistuvien tutkintonimike voi olla sosionomi (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK) tai kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK).
Kommentit

25.11.2009 klo 11:16


Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook