Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Tarvetta uudenlaiselle osaamiselle

Teksti: Päivi Mäkinen Kuva: Milan Kolarovic

Sosiaali- ja terveysalaa myllertävät monet laajat hankkeet ja uudistukset. Muutoksia seuraa myös alan koulutus.

Yhteiskunnan reagoidessa oikein terveydenhuollon vaatimuksiin, voi odotushuoneissa näyttää ideaalitilanteessa tältä.

Yhteiskunnan muutoksissa ja päätöksissä riittää mukana pysymistä sosiaali- ja terveysalan työpaikoille, mutta myös alan koulutukselle. Muutosta tuovat muun muassa kunta- ja palvelurakenneuudistus eli PARAS-hanke ja terveydenhuoltoa koskevat lakiuudistukset.

- Suuret hankkeet ja uudistukset ovat tuoneet työelämään tarvetta aivan uudentyyppiselle asiantuntijaosaamiselle, sanoo Oamkin Sosiaali- ja terveysalan yksikön yliopettaja Arja Veijola.

Päättäjillä on Arjan mukaan ollut viisautta, kun kutakuinkin samaan aikaan terveydenhuoltouudistusten kanssa on samaan aikaan lähdetty kehittämään uutta koulutusta eli ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.

Terveyttä edistämään

- Terveyden edistäminen nousee entistä vahvemmin esiin myös kunnille kalliiksi tulevassa erikoissairaanhoidossa, sanoo Oamkin Sosiaali- ja terveysalan yksikön yliopettaja Hilkka Honkanen.

Pohjois-Pohjanmaalla sairastavuus on suurempi kuin missään muualla Suomessa. Haasteena on tunnistaa riskit varhain ja sairaanhoidon sijaan kyetä edistämään terveyttä. Myös kuntoutus on osattava ajoittaa oikein, tarvittaessa ennakoivana.

- Terveydenhoidon kustannukset ovat nousseet. Kovaa ammattiosaamista tarvitaan, kun mietitään millä väestöpohjalla on järkevää rakentaa terveydenhoitopalvelut, Hilkka miettii.

Terveyden edistämisen koulutusohjelmassa painottuu vahva strategiaosaaminen. Valmiuksia saa myös yhteisö- tai kuntatason suunnittelu- tai koordinointityöhön tai muutosprosessin johtamiseen. Hilkan mukaan moni valmistunut on lähtenyt erilaisten projektien esimies- tai johtotehtäviin.

Tiivis yhteys työelämään

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat opiskelijoiden opinnäytteiden ja tehtävien kautta yhteydessä työelämään koko ajan. Opetussuunnitelmat päivitetään vuosittain, joten muutoksissa pysytään mukana.

Tarvittaessa tärkeisiin muutoksiin tai kiinnostaviin asioihin voidaan reagoida heti. Esimerkiksi terveyden edistämisen koulutusohjelman opiskelijat pääsevät osallistumaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toimivaan TEROKA-hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on kaventaa sosioekonomisia terveyseroja.

- Kuntoutuksen koulutusohjelma on rakennettu alusta pitäen yhteistyössä työelämän kanssa, sanoo Arja. Yhteiskunnan muutokset ovat koulutusohjelman lähtökohta, ja yhteiskuntanäkökulma on voimakkaasti mukana koko opintojen ajan.

Oppimistehtävissä voidaan käsitellä esimerkiksi meneillään olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa opiskelijan työpaikan näkökulmasta. Valtakunnallisten asioiden vaikutusta omaan arkeen pohtiessa kehittyy parhaimmillaan samalla koko työyhteisö.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook