Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Elinikäinen oppija innovaatio-opissa

Teksti: Annika Lamberg Kuvat: Milan Kolarovic

Maarit Kärki sukelsi tuntemattomaan tutkintoon elinikäisen oppijan varmuudella. Hän näkee uudessa koulutusohjelmassa itselleen paljon mahdollisuuksia.

Maarit toteuttaa nyt nuoruudenaikaista unelmaansa ylemmistä korkeakouluopinnoista.

Kun Maarit aloitti opintonsa Luonnonvara-alan uudessa maaseudun kehittämisen koulutusohjelmassa, hän ei tiennyt tarkalleen mitä tuleman pitää. Hän ajatteli, että opiskelijoiden varsinaisia oman alan asioita olisi opinnoissa enemmän. Sen sijaan maaseudun innovaatiotoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa on käsitelty yleisesti kehittämistä ja innovointia. Esimerkiksi ennakointiin on opeteltu uusien toimintatapojen luomista.

- Olen kyllä ollut tyytyväinen. Tässä on tullut paljon sellaista asiaa, jota en ole koskaan tullut ajatelleeksi. Ja vahva kontakti työelämään on erittäin hyvä asia.

Maarit työskentelee projektityöntekijänä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa Ruukissa naudanlihan tuotannon tutkimuksen parissa. Maarit näkee opinnot hienona mahdollisuutena verkostoitua ja oppia tuntemaan oman alansa ihmisiä. Voi hyvin olla, että tulevaisuudessa hän tarvitsee ja käyttää samoja asiantuntijoita omissa projekteissaan.

- Luennoitsijat ovat alansa huippuasiantuntijoita ympäri Suomea. Luennot ovat olleet erittäin mielenkiintoisia, sieltä on tullut monipuolisesti näkemyksiä maaseudun kehittämiseksi.

Elinikäistä oppimista

Maarit täydensi 80-luvun alussa suorittamaansa karjatalousteknikon tutkintoa ammattikorkeakoulun agrologin tutkinnolla valmistuen vuoden 2000 lopussa.

Opettajan työ on kiinnostanut Maaritia siitä asti, kun hän valmistuttuaan karjatalousteknikoksi koulutti maatalouslomittajia ammatillisessa kurssikeskuksessa. Hän on suorittanut kasvatustieteistä perusopinnot ja ammatillisen opettajakorkeakoulun opinnot hän sai valmiiksi keväällä 2007. Maarit haluaisi työskennellä jonain päivänä ammattikorkeakoulun opettajana.

- Tutkinnon suorittamisen jälkeen voin hakea sellaisiakin työpaikkoja, joihin vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa. Sen näkee sitten aikanaan, että miten tämä ylempi ammattikorkeakoulututkinto suhteutuu yliopistossa suoritettuun maisterin tutkintoon, hän toteaa.

Monimuotoista oppimista

Ylemmän amk-tutkinnon opiskelussa on lähipäiviä noin kaksi kuukaudessa, ja lisäksi järjestetään seminaareja. Opiskelijat tekevät omaan toimialaansa liittyviä kirjallisia tehtäviä, jotka myös esitellään muille opiskelijoille. Iso osa opinnoista toteutetaan myös WebCT-verkko-oppimisympäristössä.

Opinnot voi räätälöidä itselleen sopiviksi. Seminaareista voi valita sopivimmat, ja valinnaisiin voi ottaa itselle tärkeitä kursseja. Luennoitsijoitakin on voinut toivoa.

Maaritilla on kokemusta töiden ohella opiskelusta paljon ennestään. Itsekuria opiskelu kuitenkin häneltäkin vaatii. Useimmiten Maarit opiskelee iltaisin ja öisin, mutta myös viikonloppuisin.

- Mutta aikaa kyllä löytyy siihen mitä haluaa tehdä ja mitä pitää tärkeänä. Kyllä tähän jää vähän koukkuun tähän elinikäiseen oppimiseen, Maarit toteaa.Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook