Mitä insinööritutkinnon jälkeen?

Teksti: Päivi Mäkinen Kuva: Shutterstock

Amk-tutkinnon jälkeen osaamista voi syventää ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Oulun korkeakoulujen yhteistyö hyödyttää sekä rakennusalan perus- että jatko-opiskelijoita.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen voi opiskelua jatkaa myös yliopistossa. DI-koulutuksessa monia kiinnostaa esimerkiksi sen antamat valmiudet suunnittelijan AA-pätevyyden hakemiseen.

Insinööritutkinnon jälkeen lisäoppeja haluava voi tänä keväänä hakeutua Oamkissa kolmeen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan: rakentamisen koulutusohjelmaan, Degree Programme in Industrial Managementiin ja Degree Programme in Information Technologyyn.

Rakentamisen koulutusohjelmassa painottuu tänä vuonna korjausrakentaminen, sillä alueella on tarvetta korjausrakentamisen täydennyskoulutukselle. Aihepiiriin keskitytään niin talonrakennuksen kuin yhdyskuntatekniikankin suuntautumisvaihtoehdoissa. Aloituspaikkoja koulutusohjelmassa on 15.

He tietävät, mitä ovat tulleet tänne tekemään. Aiemman tutkinnon ansiosta monet asiat ovat jo ennalta tuttuja.

Motivaatio kohdillaan

Ammattikorkeakoulusta valmistunut insinööri voi jatkaa opiskelujaan myös Oulun yliopistossa. Diplomi-insinööriopintojen laajuus on noin 150 opintopistettä ja kesto noin 2,5 vuotta. Valmis amk-tutkinto hyväksiluetaan kandidaatin tutkinnoksi. Sen lisäksi on opiskeltava niin sanottuja Silta-opintoja, joilla opiskelijoiden teoreettiset valmiudet esimerkiksi matematiikassa, fysiikassa ja lujuusopissa saadaan samalle tasolle.

Oulun yliopiston rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian professori Mikko Malaskan mukaan insinööripohjalta opiskelevat ovat aktiivisia ja erittäin motivoituneita.

– He tietävät, mitä ovat tulleet tänne tekemään. Aiemman tutkinnon ansiosta monet asiat ovat jo ennalta tuttuja, hän sanoo.

Oamkilta DI-opinnoissa jatkaa rakentamistekniikan osastonjohtaja Raimo Tikan mukaan muutama opiskelija vuosittain. Heitä kiinnostaa oman suunnitteluosaamisen laajentaminen ja mahdollisuudet edetä uralla.

DI-koulutuksessa monia kiinnostaa myös sen antamat valmiudet suunnittelijan AA-pätevyyden hakemiseen. Sitä edellytetään vaativien kohteiden suunnittelutöissä. AA-pätevyyden voi hankkia tietyin ehdoin myös ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen. Tänä syksynä Oamkissa alkava ylempi amk-tutkinto ei kuitenkaan sisällä varsinaisia rakennesuunnittelun opintojaksoja.

Yhteistyö toimii

Oamkin ja Oulun yliopiston välillä liikutaan muissakin kuin jatko-opintojen merkeissä. Opettajavaihtoa on puolin ja toisin, ja esimerkiksi yliopiston betoniteknologian kurssit pidetään Oamkilla. Opettajavaihto lisää opettajien työmäärää ja vie aikaa. Yhteistyössä siirtyy kuitenkin tietotaitoa, joka Raimon mukaan nostaa Oamkin koulutusohjelman tasoa. Samalla saadaan myös Oamkin laitteet tehokkaampaan käyttöön: Oamkilla on Mikon mukaan alueen paras rakennusalan tutkimuslaitteisto.

Taustalla on seudun rakennusalan tutkijoiden ja kouluttajien eli Oamkin, Oulun yliopiston, OSAO:n, OAKK:n ja VTT:n yhteistyö. Yhteydet on luotu, mutta todellinen toiminta on vasta alkumetreillä. Haaveissa on esimerkiksi korkeakoulujen opiskelijoille yhteisten luentojen vetäminen, mutta käytännön järjestelyjen vuoksi se ei ole vielä toteutunut. Jatkossa yhteistyötä on tarkoitus laajentaa niin, että eri tahot voivat hyötyä enemmän toistensa osaamisesta.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook