Lisää kansainvälisyyttä aikuiskoulutukseen

Teksti: Annu Hattunen Kuva: Shutterstock

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita on tärkeää kannustaa myös kotikansainvälisyyteen, uskoo yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmavastaava Päivi Aro.

Kansainvälinen osaaminen voi olla se puuttuva palanen oman ammattitaidon täydentämisessä.

Liiketalouden yksikössä on ryhdytty pohtimaan, kuinka aikuisopiskelijoille voidaan tarjota kokemuksia kansainvälisyydestä muutenkin kuin perinteisen opiskelijavaihdon muodossa.

Ylempään amk-tutkintoon on periaatteessa mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu, mutta monelle perheelliselle ja työssä käyvälle vaihtoon lähteminen on hankalaa.

– Kaiken kaikkiaan master-tason vaihtomahdollisuuksia on vaikea löytää partnerikorkeakoulujemme kanssa. Jos meillä ei ole tarjolla vaihtomahdollisuutta, vastavuoroisuus ei toteudu. Olemme siksi ideoineet johtotiimissä muita mahdollisuuksia kansainvälisyyteen, Päivi Aro sanoo.

Yksi idea on pian muuttumassa todeksi, kun Oamkin opintotarjontaan tulee 15 opintopisteen englanninkielinen opintokokonaisuus Knowledge Management keväällä 2013.

Kyseessä on osaamisen ja tiedon johtamiseen liittyvä kokonaisuus, joka soveltuu Päivin mukaan hyvin myös esimerkiksi Tekniikan tai Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Opinnoilla paikataan erityisesti aikuisopiskelijoiden tarvetta saada kansainvälisiä kokemuksia.

Lyhyt jakso ulkomailla

Kansainvälisyys on yksi Oamkin arvoista, ja sitä voi käytännössä toteuttaa myös kotimaasta käsin. Päivin mukaan kotikansainvälisyys on hyvä mahdollisuus uusien kokemusten hankkimiseen.

Aikuisopiskelijoille viikon tai parin intensiivijakso sopii hyvin, jos heillä muuten olisi vaikea irroittautua pidemmäksi aikaa.

Tällä hetkellä Liiketalouden yksikössä sekä perustutkinto-opiskelijat että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon aikuisopiskelijat voivat osallistua Intensive Programme -ohjelmien kautta intensiiviopintojaksoille Euroopassa.

Näitä kansainvälistymismahdollisuuksia tuodaan Päivin mukaan esille jatkuvasti esimerkiksi tuutoroinnissa, ja opiskelijoita pitäisi vielä enemmän kannustaa tarttumaan tilaisuuksiin.

– Aikuisopiskelijoille viikon tai parin intensiivijakso sopii hyvin, jos heillä muuten olisi vaikea irroittautua pidemmäksi aikaa.

Lyhyempiä opintojaksoja voisi tarjota enemmän Oulussakin. Esimerkiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu järjestää intensiivijaksoja Sloveniaan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaliforniaan.

Vaihtoon omatoimisesti

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa ei ole tällä hetkellä yhtään englanninkielistä opintojaksoa, mutta kirjallisuutta on Päivin mukaan jonkin verran käytössä.

– Opetusta on muiden yksiköiden englanninkielisissä koulutusohjelmissa, mutta mielestäni talon sisäinen liikkuvuus on melko vähäistä.

Päivi visioi, että Ouluun voitaisiin tulevaisuudessa järjestää intensiivisiä kansainvälisyysviikkoja, joita esimerkiksi Turun ammattikorkeakoulussa on kokeiltu. Niitä on järjestetty vuorovuosina Suomessa ja ulkomailla koulutusalasta riippumatta, ja opiskelijat ovat voineet osallistua tapahtumiin.

Toisaalta, kansainvälisyys on paljon opiskelijasta itsestään kiinni.

– Esimerkiksi yksi meidän opiskelijoistamme hankki vaihtopaikan itsenäisesti, Päivi vinkkaa.

Lisätietoa Intensive Programme -ohjelmasta
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook