Ylempi amk-tutkinto kannatti

Teksti ja kuva: Jaana Skyttä

Ari Ehrola suoritti ylemmän amk-tutkinnon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. Samoilla tulilla valmistui uraauurtava opinnäytetyö.

Ari Ehrola lähti opiskelemaan ylempää amk-tutkintoa, koska halusi kehittää esimiestaitojaan.

Ari Ehrola valmistui ensihoitajaksi Oamkista vuonna 2004. Joulukuusta 2008 lähtien hän on työskennellyt Kainuun Maakunta -kuntayhtymän vastaavana ensihoitajana.

– Ajattelin, että esimiestehtävieni vuoksi minun olisi hyvä saada johtamiseen liittyvää koulutusta ja suorittaa ylempi korkeakoulututkinto. Sopivimmalta vaihtoehdolta tuntui sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma, hän sanoo.

Opiskelu työn ohessa vaati tarkkaa aikatauluttamista. Ari asuu perheineen Oulussa, mutta työpaikka on Kajaanissa. Työrupeama kestää kerrallaan vuorokauden, jonka jälkeen on kolme vapaata.

– Opiskelu oli alkuun iltapainotteista, sillä päivisin olin perheemme nuorimmaisen kanssa kotona. Opintojen loppuvaiheessa laitoimme kuopuksenkin kokopäivähoitoon, jotta opiskelu päiväsaikaan onnistui.

Opiskeluun Oamkissa Ari on tyytyväinen. Hänet tosin yllätti opintojen vaativuus perustutkinnon opintoihin verrattuna. Urakka kuitenkin kannatti, sillä nyt Ari kokee olevansa paljon tietoisempi perustyöskentelyn taustalla vaikuttavista asioista.

Opettajan rooli on tärkeä

Sosiaali- ja terveysalan yksikössä ylemmissä amk-tutkinnoissa monimuoto-opetus on suunniteltu siten, että opinnot ehtii suorittaa 2–3 vuodessa. Kaikissa koulutusohjelmissa opintosuunnitelmat on suunniteltu yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Pirkko Sandelin ja ensihoidon opettaja Petri Roivainen pitävät opettajan roolia tärkeänä myös ylemmän amk-tutkinnon suorittamisen kaikissa vaiheissa, vaikka kontaktitunteja on vähän.

– Verkko-opiskelu ja opetus korostuvat opinnäytetyön ohjauksessa. Toiset tarvitsevat ohjausta enemmän, toiset vähemmän.

Pirkko ja Petri sanovat, että tulevaisuudessa opiskellaan entistä enemmän erilaisissa verkkoyhteisöissä ja hyödynnetään sosiaalisen median välineitä ja kehitetään niihin liittyvää pedagogiikkaa.

Opiskelijat ovat itsenäisiä ja joskus itsepäisiäkin.
– Lisäksi korkeakouluissa on tunnistettava ja tunnustettava vielä entistäkin joustavammin se, mitä opiskelijat osaavat ja ovat oppineet aiemmin sekä työelämän tarjoamat oppimiskokemukset ja mahdollisuudet. Toki asioita opitaan paljon muuallakin kuin työssä.

Ensihoidon riskianalyysi Kainuun Maakunta -kuntayhtymän ensihoidolle

Ari suoritti tutkintonsa reilussa kolmessa vuodessa. Vaativa opinnäytetyö vei aikaa, mutta miehen ajatuksena oli, että ensin perhe ja työ, sitten opiskelu.

– Tavoitteeni arvosanojen ja oppimisen suhteen olivat kuitenkin korkealla. Tein niin perusteellisen opinnäytetyön, että tuntimäärät paukkuivat reilusti yli, Ari kertoo.
– Opiskelijat ovat itsenäisiä ja joskus itsepäisiäkin, Petri nauraa.

Terveydenhuoltolain ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta mukaan ambulanssien määrät ja sijoituspaikat suunnitellaan riskianalyysin perusteella. Ari sai Kainuun maakunta -kuntayhtymältä opinnäytetyön aiheeksi tehdä kuntayhtymän alueen ensihoidon riskianalyysi.

– Arin työ oli vaativa, mutta hän näytti, että rahkeet riittivät, Petri ja Pirkko kiittävät.

Ansiokkaan tutkimuksen perusteella Kainuussa tehtiin maakunnan sosiaali- ja terveyslautakuntaan ensihoidon palvelutasoesitys, jonka mukaan ensihoidon tasoa ja valmiutta nostetaan. Esitys hyväksyttiin joulukuussa, mutta asia odottaa vielä jatkokäsittelyä.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook