Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Työelämä tyytyväinen ylempiin amk-tutkintoihin

Teksti: Annika Lamberg

Työnantajien ja opiskelijoiden kokemukset ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta ovat myönteisiä.

Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyn selvityksen mukaan ammattikorkeakoulujen maisteritasoinen koulutus on koettu työelämälle tarpeelliseksi. Jarmo Levosen tutkimuksesta selviää, että opiskelijat kokevat tutkinnon hyödylliseksi niin osaamisen kasvun kuin urakehityksenkin osalta.

Työnantajat suosittelevat tutkintoa sekä muille työnantajille että opiskelijoille. Työnantajat näkevät, että tutkinto edistää työntekijän uraa. Merkittävä osa valmistuneista on edistynyt urallaan opiskelun päätyttyä.

Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suoritetaan pääsääntöisesti työn ohella aikuiskoulutuksena. Levosen tutkimuksen perusteells tutkinnon suorittaneet kokivat opetusjärjestelyjen toteutuvan hyvin. Työnantajien tuki ja panostus on näkynyt konkreettisesti opiskelijoiden joustavina opiskeluajan järjestelyinä.

Kiistaton hyöty

Oulun Seudun Kuntoutussairaalan johtaja Lahja Kellokummun kokemuksen mukaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisesta on valtavasti hyötyä työnantajalle. Kuntoutussairaalan työntekijä opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa terveyden edistämisen koulutusohjelmassa.

- Opintoihin liittyviä tehtäviä on meillä käytetty aidosti työpaikan hyväksi. Käytännön hyötyä on ollut esimerkiksi työntekijämme tekemästä toimintatutkimuksesta henkilökunnan jaksamisesta työpaikan muutosvaiheessa, Lahja kertoo.

Päivärinteen kuntoutussairaalassa on ollut itsestään selvää, että työajat ovat joustaneet opintojen hyväksi. Myös työajalla on voinut opiskella. Lahja kertoo, että asiasta käytiin keskusteluja jo siinä vaiheessa, kun työntekijä haki opiskelemaan.

Lahja suosittelee ilman muuta ylemmän ammattikorkeakorkeakoulututkinnon suorittamista sekä työnantajille että työntekijöille.

- Meiltä on hakemassa jo toinenkin työntekijä tähän samaan koulutusohjelmaan, Lahja huomauttaa.

Ura ja palkka nousuun

Lahja allekirjoittaa Hämeen ammattikorkeakoulun tutkimustuloksen siitä, että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen edistää työntekijän uraa. Kuntoutussairaalassa opiskelija on saanut jo nyt opiskeluaikana vastuullisempia tehtäviä.

- Ainakin meillä tutkinnon suorittaminen edistää uraa ja näkyy palkassa, Lahja kertoo.

Lahja näkee ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vahvuutena muihin työn ohella suoritettaviin opintoihin verrattuna juuri työelämälähtöisyyden.

- Opinnäytetyönä tehtävä kehittämistehtävä avartaa opiskelijan näkökulmaa työyhteisöön ja kasvattaa työntekijänä.
avain Avainsanat: työelämäKommentit

13.1.2014 klo 16:09
Joustava ja opiskelua suosiva työnantaja on monelle työntekijälle todellinen lahja.eu/ lahja.
Lahja

Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook