Viimeksi päivitetty 14.3.2011 klo 14:32

Ylempi amk-tutkinto toi haasteita myös opettajalle

Teksti: Päivi Mäkinen Kuva: Milan Kolarovic

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät amk-tutkinnot aloitettiin Oamkissa kokeiluna 2002. Yliopettajat Hilkka Honkanen ja Lea Rissanen saivat silloin tehdä melkoisesti markkinointityötä. Vuonna 2005 vakinaistetut tutkinnot ovat saaneet vankan jalansijan työelämässä.

Lea Rissasen (vas.) ja Hilkka Honkasen mielestä aikuisopiskelijan ohjaaminen haastaa opettajan kehittymään ja kehittämään itseään.

Uusi koulutus ei heti saanut suopeaa vastaanottoa.

- Kyseltiin, mihin ylempiä amk-tutkintoja tarvitaan. Olihan yliopiston maisteritutkinto jo olemassa. Yliopistotutkinnon arveltiin olevan korkeatasoisempi, sanoo Lea.

Epäilyjä heräsi varsinkin terveydenhuollossa.

- Vaikka yliopiston ja ammattikorkeakoulujen tutkinnot ovat samantasoisia, työpaikoilla yleensä halutaan palkata maisteri, sanoo Lea.

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot alkavat nyt löytää paikkansa ja tulla työnantajien tietoisuuteen.

- Opiskelijamme ovat saaneet ylempää korkeakoulututkintoa vastaavia tehtäviä, vaikka tutkintokaan ei vielä ole valmis, sanoo Hilkka.

Työllistytty on muun muassa hoitotyön johtajaksi, projektitehtäviin ja lähiesimiestyöhön liittyviin tehtäviin.

Monessa työpaikassa on Rissasen mukaan myös ymmärretty opiskelun merkitys. Tästä kertoo muun muassa se, että työnantajat ovat mahdollistaneet opiskelun työaikana. Opiskelijoiden ei tarvitse enää tehdä lähiopetuspäiviä sisään.

Teoriatietoa käytännön osaamisen pariksi

- Opiskelijoilla on paljon tietotaitoa käytännön työelämästä. Meillä opettajilla taas on vahvaa teoreettista tietoa ja uusin tutkimustieto, sanoo Lea.

Työssään hän näkee, miten ne tukevat toisiaan.

- Opiskelijoilla on valtava motivaatio. Heidän kanssaan on ilo tehdä töitä. Lähiopetustunnit ovat antoisia: opiskelijoilla on paljon kokemusta ja he pohtivat yhdessä asioita. Nuoret opiskelijat oppivat samalla pitkään ammatissa olleilta, sanoo Lea.

Hilkan ja Lean mielestä aikuisopiskelija haastaa opettajan. Palautteeksi ei riitä vain tenttitulos tai opintojakson arvosana, vaan aikuinen haluaa monipuolista arviointia.

Koko työyhteisö kehittyy

Koulutuksen suunnittelusta on saatu kiitosta. Yliopistoa ei haluttu jäljitellä, vaan tutkinto tehtiin alusta alkaen työelämälähtöiseksi sitomalla kaikki oppimistehtävät työelämään. Opiskelijan tehtävien ja opinnäytetyön myötä koko työyhteisö kehittyy. Työelämässä ollaan myös tyytyväisiä siihen, että kehittämistyötä tehdään.

Myös koulutusohjelmien moniammatillisuudesta on pidetty. Esimerkiksi terveyden edistämisen koulutusohjelmassa opiskelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia optikoista röntgenhoitajiin. Moniammatillisuus houkuttelee opiskelijoita kauempaakin. Eräs sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen suuntautumisvaihtoehdon opiskelija on kotoisin Pohjois-Karjalasta Valtimolta.

Eteenpäin mennään

Tutkinto on vahvistanut asemansa, mutta pysähtyä ei saa. Valttikortista eli työelämälähtöisyydestä aiotaan pitää kiinni jatkossakin. Opinnäytetyö tulee yhä olemaan työelämän kehittämistehtävä.

Tänä keväänä voi hakea kolmeen sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Ne ovat terveyden edistämisen koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma sekä kuntoutuksen koulutusohjelma.

Oamk on hakenut myös sosiaalialan ja kliinisen alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Jos suunnitelmat toteutuvat, ovat nämä jatko-opinnot ajankohtaisia 2009-2010.
Viimeisimmät artikkelit

Hae artikkeleista

  • | Osio

Oamk muualla

Facebook Facebook Facebook