Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Luonnonvara-alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Agrologin opinnot antavat sinulle alan tuoreimmat tiedot ja ammattiosaamisen, jolla pärjäät niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Asiantuntijaksi vakaalle luonnonvara-alalle

Agrologina tunnet alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Pystyt toimimaan itsenäisenä yrittäjänä sekä alan kehittäjänä ja asiantuntijana. Osaat käyttää erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maatalous- ja ympäristöalalla.

Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat

 • kasvituotanto
 • kotieläintalous
 • metsätuotanto
 • bioenergia
 • ympäristönhoito
 • yrittäjyys
 • johtaminen.

Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen.

Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi myös vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista.

Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa sinulle hyvän työllistymisen ja tarvetta on monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy, ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä. Samaan aikaan maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu. Ympäristönäkökohtien kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä. 

Agrologin tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi

 • maanviljelijä/maaseutuyrittäjä
 • maaseutuyrityksen tilanhoitaja/työnjohtaja/muu työntekijä
 • kunnan tai kaupungin maaseutuasiamies/ympäristöasiamies
 • kehittämisprojektin päällikkö/suunnittelija/koordinaattori/työntekijä
 • neuvoja tai neuvontajärjestön asiantuntija
 • maaseutu- ja ympäristöhallinnon tarkastaja/muu viranomainen
 • kaupan alan myyntipäällikkö/tuotepäällikkö/tuoteasiantuntija
 • tutkimuslaitoksen tutkimusmestari/muu työntekijä.

 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

6.–20.9.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika päivätoteutus

15.3.–5.4.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Agrologiksi monimuotokoulutuksella

Pia Oja lähti opiskelemaan agrologiksi, koska hän halusi oppia lisää mielenkiintoisesta alasta. Hän halusi opiskella alaa…

Artikkelikuva

Vaihtelevat työpäivät houkuttelevat

Maatilatyöt alkoivat kiinnostaa Eetu Erkkilää jo nuorena, ja nyt hän opiskelee agrologiksi.