Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Luonnonvara-alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Agrologin opinnot antavat sinulle alan tuoreimmat tiedot ja ammattiosaamisen, jolla pärjäät niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Asiantuntijaksi vakaalle luonnonvara-alalle

Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa sinulle hyvän työllistymisen ja alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä. Samaan aikaan maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja yrittäjyyteen erikoistuvalle on tarjolla perinteisiä ja uusia mahdollisuuksia. Ympäristönäkökohtien kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä.

Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista. Opintojen edetessä syvennät osaamistasi ratkomalla yrityksistä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun luontevasti alan viimeisimpään tietoon ja työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen.

Keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat

 • kasvituotanto
 • kotieläintalous
 • metsätuotanto
 • bioenergia
 • ympäristönhoito
 • yrittäjyys
 • johtaminen.

Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa ja ulkomailla. Täydennät osaamistasi myös vapaasti valittavilla opinnoilla, joita voit valita oman tai Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta tai muista kotimaisista ja ulkomaisista korkeakouluista.

Agrologin ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi

 • maanviljelijä, maaseutuyrittäjä tai palveluyrittäjä
 • maaseutuyrityksen tilanhoitaja, työnjohtaja tai muu työntekijä
 • kunnan tai kaupungin maaseutuasiamies, ympäristöasiamies tai maaseutujohtaja
 • kehittämisprojektin päällikkö, suunnittelija, koordinaattori tai muu työntekijä
 • neuvoja tai neuvontajärjestön asiantuntija tai ryhmäesimies
 • maaseutu- ja ympäristöhallinnon tarkastaja tai muu viranomainen
 • ammatillisen oppilaitoksen opettaja tai ohjaaja 
 • kaupan alan myyntipäällikkö, tuotepäällikkö tai tuoteasiantuntija
 • tutkimuslaitoksen tutkimusmestari tai muu työntekijä

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Agrologiksi monimuotokoulutuksella

Pia Oja lähti opiskelemaan agrologiksi, koska hän halusi oppia lisää mielenkiintoisesta alasta. Hän halusi opiskella alaa…

Artikkelikuva

Vaihtelevat työpäivät houkuttelevat

Maatilatyöt alkoivat kiinnostaa Eetu Erkkilää jo nuorena, ja nyt hän opiskelee agrologiksi.