Bachelor of Engineering,
Information Technology

Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bachelor of Engineering (BEng)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Degree Programme in Information Technology
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 (II hakuaika) oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Insinööri (AMK), tietotekniikka, englanninkielinen päivätoteutus

Kevään yhteishaussa 10.–25.1.2017 (I hakuaika) oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Bachelor of Engineering, Information Technology, päivätoteutus

Tietotekniikka on välttämätön osa lähes jokaisella elämänalueella ja tarve ICT-alan osaajista kasvaa jatkuvasti. ICT-alan insinööri on alansa ammattilainen. Hän kykenee toimimaan työyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja kehittämään työtään. Englanninkielinen tietotekniikan insinöörikoulutus on tarkoitettu sekä suomalaisille että kansainvälisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet luomaan uraa kansainvälisissä työyhteisöissä Suomessa tai ulkomailla.

Tietotekniikan insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Koulutus antaa valmiudet myös näihin. Opiskelija osaa myös dokumentoida työnsä ja selviytyy erilaisissa työelämän viestintätilanteissa.

Opetus järjestetään pääosin päiväopetuksena kansainvälisellä kampuksellamme. Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan englanniksi, jolloin opiskelijoiden alakohtainen sanavarasto kehittyy pikkuhiljaa opintojen etenemisen myötä. Opinnot voidaan järjestää luentojen, työpajojen, projektien ja erilaisten harjoitustehtävien muodossa. Opinnoissa saat hyvän kontaktin työelämään, koska opintojen loppuvaiheessa kaikki opiskelijat tekevät tuotekehitysprojekteja paikallisissa yrityksissä. Näillä jaksoilla voit soveltaa oppimaasi käytäntöön ja osoittaa osaamisesi mahdollisille työnantajille.

Opinnot sisältävät mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:

Opiskelija saavuttaa hyvät taidot Web-ohjelmoinnissa ja tietokantojen käytössä. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet lukemattomiin uramahdollisuuksiin niin Suomessa kuin ulkomailla. Valmistuneilla on laaja ymmärrys ja taidot toimia niin ohjelmistosuunnittelussa, tuotekehittelyssä kuin asiantuntijana tietotekniikan alalla.

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi: