Bioanalyytikko (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bioanalyytikko (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus

Bioanalyytikon (AMK) keskeisiä työtehtäviä ovat asiakaspalvelu, näytteenottotoiminta, vieritestaus, näytteiden analysointi ja tulosten arviointi sekä osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan. Bioanalyytikon työ perustuu luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tietoon, jota täydentää muun muassa hoitotieteen ja käyttäytymistieteiden osaaminen. Monissa tehtävissä tarvitaan teknistä osaamista ja kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Ammattiopinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin.

Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Työelämäharjoittelua voi suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa bioanalyytikon tutkinnon suorittaneen terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja). Bioanalyytikko voi työskennellä pääasiassa terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa ja yksityislaboratorioissa. Lisäksi hän voi toimia biolääketieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa sekä ympäristöterveydenhuollon laboratorioissa. Bioanalyytikkoja sijoittuu myös terveydenhuolto- ja laboratorioalan yrityksiin.

Keskeisiä bioanalyytikon tehtäviä ovat:

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Bioanalytiikka – laaja katsaus lääketieteeseen

Kun bioanalytiikan opiskelijoilta Janne Appelgrenilta ja Kukka-Maaria Karppiselta kysytään, mitä bioanalytiikan opintoihin…
Artikkelikuva

Kansainvälisyys on plussaa

Kansainvälisyydestä on nykyään etua työelämässä, minkä osoittaa myös Cimon tuottama tutkimus muutaman vuoden takaa.…

Artikkelikuva

Monipuolinen työnkuva houkutteli opiskelemaan

Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaan sekä hyvät työnäkymät saivat Marko Broströmin valitsemaan bioanalytiikan koulutuksen.

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Tutkimus alkoi kiehtoa
OPISKELU
Näyteputken salaisuuksia tutkimassa
OPISKELU
Takaisin oman jutun pariin
OPISKELU
Tulevaisuus bioanalyytikon varassa

VIDEOT