Bioanalyytikko (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Bioanalyytikko (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaku 14.–28.3.2018:

Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus

Bioanalyytikon keskeisiä tehtäviä ovat:

Monissa tehtävissä tarvitset lisäksi teknistä osaamista ja kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Ammattiopinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin.

Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa bioanalyytikon tutkinnon suorittaneen terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja). 

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa tai yksityislabora-torioissa. Lisäksi voit toimia biolääketieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa sekä ympäristöterveydenhuollon laboratorioissa. Bioanalyytikkoja sijoittuu myös terveydenhuolto- ja laboratorioalan yrityksiin.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Bioanalytiikka – laaja katsaus lääketieteeseen

Kun bioanalytiikan opiskelijoilta Janne Appelgrenilta ja Kukka-Maaria Karppiselta kysytään, mitä bioanalytiikan opintoihin…
Artikkelikuva

Kansainvälisyys on plussaa

Kansainvälisyydestä on nykyään etua työelämässä, minkä osoittaa myös Cimon tuottama tutkimus muutaman vuoden takaa.…

Artikkelikuva

Monipuolinen työnkuva houkutteli opiskelemaan

Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaan sekä hyvät työnäkymät saivat Marko Broströmin valitsemaan bioanalytiikan koulutuksen.

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Tutkimus alkoi kiehtoa
OPISKELU
Näyteputken salaisuuksia tutkimassa
OPISKELU
Takaisin oman jutun pariin
OPISKELU
Tulevaisuus bioanalyytikon varassa

VIDEOT