Bioanalyytikko (AMK)

Bioanalyytikon työ on asiakas- ja laboratoriotyötä, johon sisältyy näytteiden ottoa sekä niiden käsittelyä ja analysointia. Suuri osa bioanalyytikoista toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laboratorioissa. Voit valmistuttuasi toimia myös biolääketieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa.

Bioanalyytikkokoulutus

Bioanalyytikon keskeisiä tehtäviä ovat:

  • asiakaspalvelu
  • näytteenottotoiminta
  • vieritestaus
  • näytteiden analysointi ja tulosten arviointi
  • osallistuminen laboratoriopalvelujen laadunhallintaan.

Monissa tehtävissä tarvitset lisäksi teknistä osaamista ja kädentaitoja. Mikroskopointi edellyttää visuaalista hahmottamista sekä värien ja rakenteiden erottamista.

Opinnot koostuvat ammattiopinnoista, viestintäopinnoista, tutkimus-, kehittämis- ja johtamisopinnoista sekä harjoitteluista. Ammattiopinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat ihmisen anatomia sekä biokemialliset ja fysiologiset toiminnot laboratoriotutkimusten perusteena. Opintoihin sisältyy lisäksi solu- ja molekyylibiologiaa, kemiaa, fysiikkaa, mikrobiologiaa, hematologiaa, neurofysiologiaa sekä histo- ja sytologiaa. Myös potilas- ja näytetutkimusten preanalyyttiset suositukset sekä asiakkaan ohjaus ja neuvonta laboratoriotutkimuksiin kuuluvat ammattiopintoihin.

Työelämäharjoittelua voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa tai tutkimusryhmissä. Harjoittelupaikat ovat eri puolilla Suomea, myös kansainvälinen harjoittelu on mahdollista.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira laillistaa bioanalyytikon tutkinnon suorittaneen terveydenhuollon ammattihenkilöksi (laboratoriohoitaja). 

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa tai yksityislabora-torioissa. Lisäksi voit toimia biolääketieteellisissä tutkimus- ja tuotantolaitoksissa sekä ympäristöterveydenhuollon laboratorioissa. Bioanalyytikkoja sijoittuu myös terveydenhuolto- ja laboratorioalan yrityksiin.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Bioanalytiikka – laaja katsaus lääketieteeseen

Kun bioanalytiikan opiskelijoilta Janne Appelgrenilta ja Kukka-Maaria Karppiselta kysytään, mitä bioanalytiikan opintoihin…

Artikkelikuva

Monipuolinen työnkuva houkutteli opiskelemaan

Kiinnostus sosiaali- ja terveysalaan sekä hyvät työnäkymät saivat Marko Broströmin valitsemaan bioanalytiikan koulutuksen.

Artikkelikuva

Kansainvälisyys on plussaa

Kansainvälisyydestä on nykyään etua työelämässä, minkä osoittaa myös Cimon tuottama tutkimus muutaman vuoden takaa.…