Ensihoitaja (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Ensihoitaja (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Ensihoidon tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus

Oamkin ensihoitajakoulutuksessa opiskellaan sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Ensihoitaja (AMK):n erityisosaamista ovat hoitotasoinen ensihoito eli valmius antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella ja ensihoidon johtamisosaaminen. Pitkien välimatkojen vuoksi Pohjois-Suomen ensihoidossa korostuu myös potilaan tarkkailu ja hoito ambulanssikuljetuksen aikana. Ensihoitaja on vastuussa sekä potilaiden hoitamisesta että alaisuudessaan toimivien ambulanssien ja henkilöstön koordinoinnista ja ohjauksesta.

Ensihoitajalla on hyvä paineensietokyky, paljon tietoa ja taitoa sekä halu kehittyä koko ajan. Hän osaa tutkia äkillisesti sairastuneen ja vammapotilaan, määritellä työdiagnoosin, tehdä päätöksiä, käyttää ensihoidon hoito- ja viestintäteknologiaa sekä toteuttaa lääkehoitoa itsenäisesti tai hoito-ohjeeseen perustuen. Hoidon vaikutusten ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ensihoitajan ammattitaitoon. Ensihoitaja toimii vaativissakin hoitotilanteissa maltillisesti ja potilasta kunnioittaen, samoin tehdessään yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Työhön kuuluu myös potilaiden kiireetöntä tutkimista, hoidon tarpeen asiantuntija-arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja ohjausta. Sairaanhoito-osaaminen on osa ensihoitajan ammattitaitoa.

Kaikessa ensihoitotyössä korostuvat potilasturvallisuus, tiimityö, johtaminen ja viranomaisyhteistyö. Potilasturvallisuuden perusta on luotettavaan tietoon perustuva toiminta- ja päätöksentekokyky kriittisissäkin tilanteissa. Ensihoitaja toimii työparin kanssa tai työryhmässä, jota ensihoitaja johtaa. Viranomaisyhteistyötä tehdään muun muassa hätäkeskuksen, sosiaalipäivystyksen ja pelastuspalvelun kanssa.

Ensihoitotyössä ja ensihoidon opiskelussa tarvitaan hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa. Ensihoitajaopinnot perustuvat monitieteelliseen tietoon, jossa hoitotieteellinen, luonnontieteellinen ja lääketieteellinen tieto korostuvat. Sairaanhoitoa opiskellaan ensihoidon opintojen rinnalla koko koulutuksen ajan. Opiskelu sisältää simulaatio- ja toimenpideharjoituksia sekä harjoittelua eri puolilla Suomea. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen haetaan ammattioikeuksia (sairaanhoitaja) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta. Työskentely ensihoitajana edellyttää sairaanhoitopiirin ensihoidon vastuulääkärin myöntämät hoitotason velvoitteet tai luvat.

Ensihoitajat sijoittuvat useimmiten hoitotason ensihoitajiksi ambulansseihin. Ensihoitaja voi toimia myös sairaanhoitajana esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla ja teho-osastoilla. Yleensä työantaja on pelastuslaitos tai sairaanhoitopiiri. Muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollista hakeutua esimies-  tai kehittämistehtäviin. Ensihoitaja voi toimia myös yrittäjänä.

Sairaanhoitajasta ensihoitajaksi

Oletko jo sairaanhoitaja (AMK) ja haluaisit täydentää sen ensihoitaja (AMK):ksi?
Meillä ei ole alkamassa vuonna 2017 ensihoitajakoulutusta, johon voisit hakea suorittamallasi sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolla. Voit hakea koulutukseen alemmalla pohjakoulutuksellasi (ks. pohjakoulutusvaatimus).

Mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen, voidaan aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan tutkinto hyväksilukea tutkintoon niiltä osin kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. 

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Ensihoitaja saa itsenäistä vastuuta

Nuoren miehen kädenpuristus on jämäkkä ja olemus pirteä juuri päättyneestä yövuorosta huolimatta. Ensihoitaja Tuomas…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Ensihoitaja on muutakin kuin supersankari
OPISKELU
Katri haluaa opiskella ensihoitajaksi Oulussa
OPISKELU
Melkein kuin oikea potilas

VIDEOT