Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitajilla on valmius antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella. Heiltä edellytetään paineensietokykyä sekä hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa. Pitkien välimatkojen vuoksi Pohjois-Suomen ensihoidossa korostuu myös potilaan tarkkailu ja hoito ambulanssikuljetuksen aikana.

Ensihoitajakoulutus

Oamkin ensihoitajakoulutuksessa opiskelet sairaalan ulkopuolisen ensihoitotyön asiantuntijaksi ja kehittäjäksi. Ensihoitaja (AMK):n erityisosaamista ovat hoitotasoinen ensihoito, eli valmius antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella, ja ensihoidon johtamisosaaminen. Pitkien välimatkojen vuoksi Pohjois-Suomen ensihoidossa korostuu myös potilaan tarkkailu ja hoito ambulanssikuljetuksen aikana. 

Hoitotason ensihoitajana olet vastuussa sekä potilaiden hoitamisesta että alaisuudessasi toimivien ambulanssien ja henkilöstön koordinoinnista ja ohjauksesta. Sairaanhoitajan perusosaaminen on osa ensihoitajan ammattitaitoa. Ensihoitajana sinulla on hyvä paineensietokyky, paljon tietoa ja taitoa sekä halu kehittyä koko ajan. Osaat tutkia äkillisesti sairastuneen ja vammapotilaan, määritellä työdiagnoosin, tehdä päätöksiä, käyttää ensihoidon hoito- ja viestintäteknologiaa sekä toteuttaa lääkehoitoa itsenäisesti tai hoito-ohjeeseen perustuen. Hoidon vaikutusten ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ammattitaitoosi.

Kaikessa ensihoitotyössä korostuvat potilasturvallisuus, tiimityö, johtaminen ja viranomaisyhteistyö. Potilasturvallisuuden perusta on tutkimustietoon tai muuhun luotettavaan tietoon perustuva päätöksenteko ja toiminta kriittisissäkin tilanteissa. Hoitotilanteissa toimit työparin kanssa, työryhmän jäsenenä tai tilannejohtajana. Viranomaisyhteistyötä tehdään mm. hätäkeskuksen, sosiaalipäivystyksen ja pelastuspalvelun kanssa. 

Kaikki ensihoitotehtävät eivät ole kiireellisiä. Ensihoitajana sinun työhösi kuuluu myös potilaiden kiireetöntä tutkimista, hoidon tarpeen asiantuntija-arviointia, jatkohoidon suunnittelua ja ohjausta.

Ensihoitajana sijoitut useimmiten hoitotason ensihoitajiksi ambulansseihin. Yleensä työnantaja on pelastuslaitos tai sairaanhoitopiiri, mutta ensihoitaja voi toimia myös yksityisellä puolella tai yrittäjänä esimerksiksi siirtokuljetuksia tekevissä ambulansseissa. Lisäksi voit toimia sairaanhoitajana esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla tai teho-osastoilla.

Sairaanhoitajasta ensihoitajaksi

Oletko jo sairaanhoitaja (AMK) ja haluaisit täydentää sen ensihoitaja (AMK):ksi? 
Meillä ei ole alkamassa vuonna 2018 ensihoitajakoulutusta, johon voisit hakea suorittamallasi sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolla. Voit hakea koulutukseen alemmalla pohjakoulutuksellasi (ks. pohjakoulutusvaatimus).

Mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen, voidaan aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan tutkinto hyväksilukea niiltä osin kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Ensihoitaja saa itsenäistä vastuuta

Nuoren miehen kädenpuristus on jämäkkä ja olemus pirteä juuri päättyneestä yövuorosta huolimatta. Ensihoitaja Tuomas…