Fysioterapeutti (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Fysioterapeutti (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Fysioterapian tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus

Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-ikäisten ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä tutkittuun tietoon perustuvien asiakaslähtöisten fysioterapiamenetelmien avulla. Hän osaa tukea asiakasta vahvistamaan liikkumis- ja toimintakykyä, terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tarvittaessa fysioterapeutti auttaa muokkaamaan ympäristöä ja hankkimaan apuvälineitä asiakkaan voimavarojen optimaalisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Fysioterapeutti osaa motivoida, ohjata ja kannustaa asiakkaitaan ja heidän läheisiään omatoimisessa liikkumis- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja kuntoutumisessa.  Fysioterapeutti osaa toimia liikkumis- ja toimintakyvyn edistämisen asiantuntijana sekä itsenäisesti että asiakkaan kuntoutusprosessia suunnittelevan ja toteuttavan monitoimijaisen tiimin jäsenenä.

Fysioterapian tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien yhteisistä opinnoista ja fysioterapian perus- ja ammattiopinnoista. Fysioterapian tutkinto-ohjelman perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti. Opiskelija on tarkoitus myös perehdyttää fysioterapian yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito.

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija ihmisen toimintakyvyn kannalta keskeisiin ilmiöihin sekä niiden tieteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään fysioterapian asiantuntija- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan osa opinnoistaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla.

Fysioterapeutit työskentelevät ensisijaisesti sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai muissa julkisissa tai yksityisissä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointialan organisaatioissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Lisäksi fysioterapeutteja on muun muassa erityiskoulujen, potilasjärjestöjen sekä kolmannen sektorin palveluksessa.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Hän voi työskennellä asiakkaansa kanssa itsenäisesti, mutta hyvin usein asiakkaan kuntoutumisen edistäminen tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan/potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien muiden asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaat tulevat fysioterapeutille joko lääkärin lähetteellä, muiden sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan asiantuntijoiden suosittelemana tai suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hakeutuen. 

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Unelmatyöpaikka työfysioterapiassa
OPISKELU
Motivoiva liikuttaja
OPISKELU
Vammojen kautta ammattilaiseksi
VAPAA-AIKA
Tanssija on taiteilija urheilijan kehossa
OPISKELU
Zumba voi toimia terapiana

VIDEOT