Insinööri (AMK), konetekniikka

Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 olivat mukana seuraavat tämän koulutuksen hakukohteet:

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joiden taitoihin kuuluvat konealan ammattiosaamisen lisäksi tietotekniset valmiudet, tuotekehitystaito, yrityksen logistiikan perusasiat ja kustannustietous sekä ammatissa tarvittavan vieraan kielen hallinta ja ihmisten tarpeiden huomiointi teknologian soveltamisessa.

Koulutuksessa on kolme suuntautumisvaihtoehtoa:

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon valinta tehdään ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. Monimuotototeutuksessa toteutetaan yksi suuntautumisvaihtoehdoista. Toteutettava suuntautumisvaihto päätetään opiskelijoiden valintojen mukaisesti.

Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdytään ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöön kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista. Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennytään alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistusjärjestelmiin, tuotannon laatuun ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdossa työskennellään tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Yhden lukukauden opinnot suoritetaan ohjattuina projektitöinä teollisuusyrityksissä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia suunnittelu-, tuotannonkehitys-, myynti- ja opetustehtävissä. Tyypillisiä työnantajia ovat teollisuusyritykset, auto- ja kuljetusala sekä suunnittelutoimistot. Edellisiin voi liittyä myös liiketoimintaan, projektityöskentelyyn, markkinointiin sekä talouteen liittyviä asiantuntijatehtäviä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkinto-opiskelijaksi

Lauri Kellokumpu opiskelee konetekniikkaa toista vuotta. Hänen tiensä tutkintoon johtavien opintojen pariin kulki avoimen…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Tuotantotekniikan insinööri on moniosaaja
OPISKELU
Suuntautumisvaihtoehtoa voi vaihtaa opintojenkin aikana
OPISKELU
Yhteistyössä syntyi jäälläajon maailmanennätys
OPISKELU
Sähkömoottorilla vauhtia konkreettiseen oppimiseen
OPISKELU
Yritys opiskelun ohessa

VIDEOT