Insinööri (AMK), konetekniikka

Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Konetekniikan tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaku 14.–28.3.2018:

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joiden taitoihin kuuluvat konealan ammattiosaamisen lisäksi tietotekniset valmiudet, tuotekehitystaito, yrityksen logistiikan perusasiat ja kustannustietous sekä ammatissa tarvittavan vieraan kielen hallinta ja ihmisten tarpeiden huomiointi teknologian soveltamisessa.

Konetekniikka luo perustan muille tekniikan aloille. Konetekniikan osaajana toimintakenttäsi laajenee koko ajan ja osaajia tarvitaan mitä erilaisimmissa yrityksissä. Koneinsinöörinä osaat konealan perustietojen ja taitojen lisäksi suunnitella ja kehittää moniteknisiä tuotteita, suunnitella ja kehittää tuotantoa ja tuotantoteknisiä ratkaisuja tai toimia auto- ja kuljetustekniikan asiantuntija ja esimiestehtävissä.

Koneinsinöörinä voit toimia esimies-, suunnittelu-, tuotannon kehitys-, myynti-, asiakaspalvelu-, ja opetustehtävissä. Tehtäviin liittyy usein myös liiketoimintaan, projektityöskentelyyn, markkinointiin sekä talouteen liittyviä asiantuntija-tehtäviä. Tyypillisiä työnantajia ovat teollisuusyritykset, auto- ja kuljetusala sekä suunnittelutoimistot. Projektiharjoittelu ja opinnäytetyö ovat vuosi vuodelta useamman opiskelijan polku insinöörin työtehtäviin.

Voit valita kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta:

Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehto

Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöösi kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista.

Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä. Koulutus antaa sinulle myös katsastus-insinöörin pätevyyden.

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa sinulle myös hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennyt alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistus-järjestelmiin, tuotannon laatuun ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdossa työskente-let tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä.

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon valinnan teet ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkinto-opiskelijaksi

Lauri Kellokumpu opiskelee konetekniikkaa toista vuotta. Hänen tiensä tutkintoon johtavien opintojen pariin kulki avoimen…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Tuotantotekniikan insinööri on moniosaaja
OPISKELU
Suuntautumisvaihtoehtoa voi vaihtaa opintojenkin aikana
OPISKELU
Yhteistyössä syntyi jäälläajon maailmanennätys
OPISKELU
Sähkömoottorilla vauhtia konkreettiseen oppimiseen
OPISKELU
Yritys opiskelun ohessa

VIDEOT