Insinööri (AMK), konetekniikka

Konetekniikan insinööriä tarvitaan fyysisten tuotteiden tuotekehityksessä, suunnittelussa ja valmistuksessa. Koneinsinöörinä osaat konealan perustaitojen lisäksi suunnitella ja kehittää moniteknisiä tuotteita, tuotantoa sekä toimia asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Valitset suuntautumisesi opintojen alkuvaiheessa: auto- ja kuljetustekniikka, koneautomaatio tai tuotantotekniikka.

Konetekniikan koulutus

 

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa insinöörejä, joiden taitoihin kuuluvat konealan ammattiosaamisen lisäksi tietotekniset valmiudet, tuotekehitystaito, yrityksen logistiikan perusasiat ja kustannustietous sekä ammatissa tarvittavan vieraan kielen hallinta ja ihmisten tarpeiden huomiointi teknologian soveltamisessa.

Konetekniikka luo perustan muille tekniikan aloille. Konetekniikan osaajana toimintakenttäsi laajenee koko ajan ja osaajia tarvitaan mitä erilaisimmissa yrityksissä. Koneinsinöörinä osaat konealan perustietojen ja taitojen lisäksi suunnitella ja kehittää moniteknisiä tuotteita, suunnitella ja kehittää tuotantoa ja tuotantoteknisiä ratkaisuja tai toimia auto- ja kuljetustekniikan asiantuntija ja esimiestehtävissä.

Koneinsinöörinä voit toimia esimies-, suunnittelu-, tuotannon kehitys-, myynti-, asiakaspalvelu-, ja opetustehtävissä. Tehtäviin liittyy usein myös liiketoimintaan, projektityöskentelyyn, markkinointiin sekä talouteen liittyviä asiantuntija-tehtäviä. Tyypillisiä työnantajia ovat teollisuusyritykset, auto- ja kuljetusala sekä suunnittelutoimistot. Projektiharjoittelu ja opinnäytetyö ovat vuosi vuodelta useamman opiskelijan polku insinöörin työtehtäviin.

Voit valita kolmesta suuntautumisvaihtoehdosta:

Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehto

Auto- ja kuljetustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnoissa perehdyt autoalan jälkimarkkinointiin ajoneuvotekniikkaan, autoelektroniikkaan, polttomoottori- ja voimansiirtotekniikkaan sekä nykyaikaisiin ohjaus- ja säätöjärjestelmiin. Oppimisympäristöösi kuuluu myös yksi Suomen monipuolisimmista autolaboratorioista.

Keskeisiä vahvuusalueita ovat moottorinohjaus- ja tiedonkeruujärjestelmät sekä testausmenetelmät laboratoriossa ja pohjoisissa olosuhteissa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä. Koulutus antaa sinulle myös katsastus-insinöörin pätevyyden.

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehto

Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt moniteknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja tuotekehitykseen. Teollisuuden koneautomaatioprojekteissa asiantuntijana toimiminen edellyttää tekniikan eri alojen hallintaa, teknistaloudellista kokonaisnäkemystä sekä asiantuntemusta projektitoiminnasta. Koulutus antaa sinulle myös hyvät valmiudet tietokoneavusteiseen tuotekehitystoimintaan. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä.

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa syvennyt alihankintayritysten ja teollisuuden tuotanto- ja valmistus-järjestelmiin, tuotannon laatuun ja sen hallintaan sekä tuotannon logistiikkaan. Suuntautumisvaihtoehdossa työskente-let tiiviissä yhteistyössä kone-, metalli- ja muun teollisuuden kanssa. Osan kolmannen vuoden opinnoista teet ohjattuina projektitöinä alueen yrityksissä.

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehdon valinnan teet ensimmäisen lukuvuoden keväällä. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

 

 

 

 

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika päivätoteutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Artikkelikuva

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta tutkinto-opiskelijaksi

Lauri Kellokumpu opiskelee konetekniikkaa toista vuotta. Hänen tiensä tutkintoon johtavien opintojen pariin kulki avoimen…