Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 olivat mukana seuraavat tämän koulutuksen hakukohteet:

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus

Koulutamme Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan ammattilaisia, joilla on hyvät valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan. Koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

Päivätoteutuksessa suuntautumisvaihtoehtovalinta tehdään ensimmäisenä lukuvuonna. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. Monimuotototeutuksessa suuntautumisvaihtoehtona on talonrakennustekniikka.

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet talonrakentamisen monipuolisiin suunnittelu-, ohjaus-, valvonta- ja tarkastustehtäviin sekä uudis- että korjausrakentamisen alalle. Vaihtoehtoisilla opinnoilla voi syventyä rakennesuunnitteluun tai tuotantotekniikkaan.

Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa valmiudet toimia erilaisissa tie- ja liikennealan hankkeiden sekä vesihuolto-, vesirakentamis-, vesistö- ja ympäristöhankkeiden tutkimus-, suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä. Opinnoissa perehdytään myös ympäristövaikutusten arviointiin, maankäytön suunnitteluun sekä maisema- ja ympäristörakentamiseen.

Koulutuksen jälkeen voi toimia suunnittelu-, rakentamis- ja rakennuttamistehtävissä, kiinteistöjen ylläpidon johtotehtävissä, tuotekehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä asiantuntija- ja opetustehtävissä talonrakennus- ja yhdyskuntatekniikan alalla.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

Opiskelijakokemuksia

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Haaveissa stadionin suunnitteleminen
OPISKELU
Uusilla urilla
VAPAA-AIKA
Tyylikkäänä korkeakoulussa
ALUMNIT
Insinööristä on moneksi

VIDEOT