Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet Kevään yhteishaku 14.–28.3.2018:

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Sähkö on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ei ole teollisuuden alaa tai elinkeinoa, jonka toiminta ja kehittyminen ei riippuisi sähköteknisistä ratkaisuista. Myös automaatiota on kaikkialla: autoissa, kotien lämmityksessä ja turvallisuusratkaisuissa sekä järjestelmissä, joilla varmistetaan puhtaan veden, energian ja ruuan saanti. 

Tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa:

Ensimmäinen opintovuosi on kaikille suuntautumisvaihtoehdoille yhteinen. Suuntautumisvaihtoehto valitaan opintojen alkupuolella. Suuntautumisvaihtoehtojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla voit painottaa opintoja haluamallasi tavalla. 

Yhteisissä opinnoissa luodaan pohja suuntaaville opinnoille ja perehdytään seuraaviin osa-alueisiin:

Automaatiotekniikassa keskitytään prosessi-, mittaus-, säätö- ja sähkötekniikkaan. Syventävät opinnot painottuvat seuraaville automaatiotekniikan sovellusaloille: prosessi-, kappaletavara-, kiinteistö- ja teollisuusautomaatio sekä automaation informaatiojärjestelmät. Automaatiotekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet projektimuotoisesti toteutettavien, automaattisesti toimivien koneiden, laitteiden ja niistä koottujen järjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin sekä alan palvelutoimintaan. Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto täyttää sähköpätevyys 2:n koulutusvaatimuksen, kun opiskelija suuntaa tutkintoon sisältyvät valinnaiset 15 opintopistettä sähkötekniikkaan.

Sähkötekniikan opinnoissa keskitytään sähköisen talotekniikan sekä sähkövoimatekniikan teemoihin. Opinnot antavat valmiuksia toimia sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin, sähkökäyttöihin, kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, jota sovelletaan älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. Sähkötekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet turvallisten ja energiatehokkaiden sähköjärjestelmien suunnittelu- ja käyttötehtäviin. Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon opinnot täyttävät sähköpätevyys 1:n koulutussisältöjä koskevat vaatimukset.

Valmistuneen ammattinimikkeitä ovat esimekiksi:

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Jokainen työpäivä opettaa uutta

Projekti-insinöörinä työskentelevän Markus Alardtin työpäivät sisältävät tasapainoisesti niin kentällä kuin tietokoneella…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Näissä opinnoissa on sähköä
OPISKELU
Sähkötekniikka – ala, joka kehittyy

VIDEOT