Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Opiskele käytännönläheisesti kehittyvän ja kansainvälisen tietoteknologia-alan asiantuntijaksi. Osan opinnoista teet alan yrityksissä, jolloin saat arvokasta työkokemusta jo opiskeluidesi aikana.
Tietoteknologian asiantuntijaksi

Tietotekniikkaa tarvitaan maailmanlaajuisesti kaikilla ammattialoilla, ja osaajien tarve kasvaa koko ajan. Tietotekniikan insinööri osaa suunnitella ja toteuttaa elektronisia laitteita tai erilaisia ohjelmistoratkaisuja. Hän toimii työyhteisössään aktiivisesti ja kehittää omaa työtänsä.

Tammikuussa 2018 alkavassa koulutuksessa on yksi suuntautumisvaihtoehto:

  • ohjelmistokehitys

Ohjelmistokehityksessä opiskellaan työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä ja ohjelmistoprosessien hallintaa. Lisäksi on mahdollista opiskella pelien kehittämistä.

Insinööri tarvitsee työssään tekniikan osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Opinnoista opiskelija saa valmiudet myös näihin.

Opiskelu on alusta asti käytännönläheistä. Heti ensimmäisten viikkojen aikana opiskellaan teoriaa, jota sovelletaan käytäntöön loppusyksyn projektissa. Sama lukukausirakenne toistuu kahden ja puolen vuoden ajan. Kolmannen vuoden keväällä opiskelijat lähtevät yrityksiin tekemään niiden tarjoamia tuotekehitysprojekteja, joiden aiheet hankimme korkeakoulun puolesta. Projektin aikana opiskelijaa auttavat sekä yrityksen että Oamkin ohjaajat. Projekteissa tehdään esimerkiksi erilaisia ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä.

Valmistuneella on monipuoliset tiedot ja taidot toimia suunnittelijana, tuotekehittäjänä tai asiantuntijatehtävissä nopeasti kehittyvillä ja kansainvälisillä tietoteknologian aloilla.

Valmistumisen jälkeisiä ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

  • atk-asiantuntija
  • laitesuunnittelija
  • ohjelmistosuunnittelija
  • testaussuunnittelija.

Laajuus ja kesto

240 op

4 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

6.–20.9.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika päivätoteutus

15.3.–5.4.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Ainutlaatuista tietotekniikan työelämäyhteistyötä

Tietotekniikan ja Degree Programme in Inoformation Technology -koulutustemme opiskelijat opiskelevat alaa noin 2,5 vuotta, jonka jälkeen he voivat suorittaa loput opinnoistaan yrityksissä.
Artikkelikuva

Tietotekniikan insinööriopiskelijat kertovat alastaan

Millaista opiskelu tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa on? Tulevat insinöörit Panu Paakkari, Atte Paitsola ja Toni Saario…