Kätilö (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Kätilö (AMK)
Laajuus/kesto 270 op / 4,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Hoitotyön tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Kätilö (AMK), monimuotototeutus

Kätilö on asiantuntija seksuaali- ja lisääntymisterveyden eri osa-alueilla; raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen hoitotyössä sekä gynekologisen potilaan hoitotyössä. Työhön kuuluvat myös seksuaalineuvonta, perhesuunnittelun ohjaus, vanhemmuuteen kasvun ja synnytykseen valmistautumisen tukeminen.

Kätilökoulutuksessa suoritetaan ensin sairaanhoitajan opinnot. Sairaanhoitajan osaamisalueissa korostuvat sairaanhoitotyön sekä perus- että soveltava osaaminen (ks. sairaanhoitaja). Kätilötyön syventävissä opinnoissa opiskellaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä kokonaisuuksia. Näitä osaamisalueita ovat muun muassa raskauden ja synnytyksen aikainen sekä synnytyksen jälkeinen kätilötyö, terveen ja erityistarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen kätilötyö sekä eri-ikäisten naisten kätilötyö.

Opiskelu sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kesäopintoina, hankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Kätilö (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sekä kätilönä että sairaanhoitajana. Koulutus täyttää sairaanhoitaja- ja kätilökoulutuksesta annettujen EU-direktiivien vaatimukset.

Kätilöt voivat työskennellä hoito- ja kätilötyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä erilaisissa järjestöissä. Kätilöt voivat toimia myös itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Sairaanhoitajasta kätilöksi

Oletko jo sairaanhoitaja (AMK) ja haluaisit täydentää sen kätilö (AMK):ksi? Meillä ei ole alkamassa vuonna 2017 kätilökoulutusta, johon voisit hakea suorittamallasi sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnolla. Voit hakea koulutukseen alemmalla pohjakoulutuksellasi (ks. pohjakoulutusvaatimus).

Mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen, voidaan aiemmin suorittamasi sairaanhoitajan tutkinto hyväksilukea tutkintoon niiltä osin kuin se vastaa suoritettavan tutkinnon opetussuunnitelmaa. 

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Pohjoinen haastaa kätilötyön
OPISKELU
Opiskelijan matkassa: Kätilöopintoja olisi saanut olla enemmän
OPISKELU
Lapsenpäästämistaito kehittyy edelleen
ELAMINEN
Opiskelijaäiti haaveilee suurperheestä