Medianomi (AMK)

Tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Medianomi (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Viestinnän tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Medianomi (AMK), päivätoteutus

Viestinnän tutkinto-ohjelmasta valmistuu journalisteja ja visuaalisen viestinnän ammattilaisia Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeisiin. Koulutus on keskeinen osa Oulun seudun media-alan kehittämistä, ja teemme laajasti yhteistyötä alueen yritysten sekä organisaatioiden kanssa. Koulutamme median asiantuntijatehtäviin ja sisällöntuottamiseen viestinnän ammattilaisia, joiden vahvuutena ovat monipuoliset käytännön taidot ja valmius työnsä kehittämiseen.

Hakija valitsee joko journalismin tai visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdon yhteishakulomakkeessa. Jokainen opiskelija laatii opintojen aluksi yhdessä oman tuutoriopettajansa kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Opiskelusuunnitelmassa huomioidaan pakollisten opintojen ajoituksen lisäksi opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet ja mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen. 

Koulutuksessa korostuu yhdessä oppiminen, jossa simuloidaan aitoja työympäristöjä, sekä tutkiva asenne ja luovuus. Lisäksi painotetaan projektityöskentelyä, asiakaslähtöisyyttä, kansainvälisyyttä ja yrittäjyyttä. Koulutus toteutetaan ja sitä kehitetään yhteistyössä työelämän kanssa. Osan opiskelusta voi halutessaan suorittaa ulkomaisissa yhteistyöoppilaitoksissa.

Journalismin suuntautumisvaihtoehto

Journalismin suuntautumisvaihtoehdosta valmistunut medianomi voi työskennellä toimittajana printtimediassa, radiossa, televisiossa tai verkkomediassa. Koulutus antaa valmiuksia myös tiedottajan työhön ja muihin viestintäalan asiantuntijatehtäviin. Niin ikään opiskelija saa valmiudet työskennellä freelancerina tai yrittäjänä. Opiskelija valitsee itse oman erikoistumisalueensa osana kolmannen ja neljännen vuoden opintoja. Eniten valmistuneita on työllistynyt sähköiseen mediaan, erityisesti Yleisradioon, paikallislehtiin ja maakuntalehtiin. Ammatilliseen suuntautumiseen voi vaikuttaa erityisesti työharjoittelulla, opinnäytetyöllä sekä vaihtoehtoisilla ja valinnaisilla opinnoilla. Käytännön työkokemusta luetaan tietyin ehdoin hyväksi osaksi opiskelua.

Valmistuneiden työtehtäviä ovat esimerkiksi

  • toimittaja
  • uutistoimittaja
  • verkkotoimittaja
  • radiotoimittaja
  • televisiotoimittaja
  • tiedottaja.
Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdosta valmistuu visuaalisen suunnittelun monialaisia osaajia. Opinnoissa menestymisen edellytyksiä ovat hyvä kuvallinen hahmotuskyky, luovuus, ryhmätyötaidot sekä rohkeus tarttua toimeen. Opintoihin kuuluvat tärkeänä osana sähköisissä medioissa julkaiseminen ja internetin visuaalinen sisällöntuotanto. Ilmaisullisten taitojen lisäksi opiskelijan tulee omaksua alan uudistuvia teknisiä sovelluksia. Opinnoissa painottuu monialagrafiikka, jonka opintoja ovat muun muassa graafinen suunnittelu, web-design, valokuvaus, kuvankäsittely, animaatio ja interaktiivinen media. Opetustarjonnassa ovat myös kuvallinen ilmaisu, av-tuotanto ja tilaustuotannot. Tärkeää opinnoissa on lisäksi tuotannollinen osaaminen: projektinhallinta ja liiketoiminta. Opintojen aikana opiskelija voi syventää opintojaan eri alustoille suunniteltavissa digitaalisissa julkaisuissa, audiovisuaalisissa tuotannoissa tai peliopinnoissa. Visuaalisen suunnittelun medianomit työllistyvät mainos- ja viestintätoimistoihin, pelialan ja av-alan yrityksiin tai muiden toimialojen visuaalisen suunnittelun tehtäviin. Osa toimii alalla itsenäisinä yrittäjinä.

Valmistuneiden työtehtäviä ovat esimerkiksi

  • graafikko
  • graafinen suunnittelija
  • käyttöliittymäsuunnittelija
  • web-suunnittelija
  • sisältösuunnittelija
  • visualisoija (AD)
  • mainospiirtäjä (AD-assistentti)
  • mediasuunnittelija
  • taittaja
  • kuvittaja
  • animaattori
  • valokuvaaja
  • TV-kuvaaja
  • kuvaussihteeri
  • elokuvaleikkaaja
  • kuvatarkkailija
  • valaisija.

Vinkka – viestinnän opiskelijatuotantoja

Vinkkamedia-verkkojulkaisussa voit tutustua viestinnän opiskelijoidemme tuotantoihin, jotka syntyvät pääosin projektiopintoina sekä opinnäytetyön produktioina. Lue lisää »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Kesä täynnä tapahtumia

Viestinnän opiskelijat Aleksi Kari ja Salla Simonaho nauttivat kulttuurintäyteisestä harjoittelustaan.
Artikkelikuva

Vaihto ylitti odotukset

Viime syksynä jututimme medianomiksi opiskelevaa Henna Raitalaa, joka oli juuri lähdössä Etelä-Koreaan vaihtoon. Neljän…

Artikkelikuva

Opinnäytetyönä syntyi interaktiivinen satukirja

Kirsi Ervasti yhdisti opinnäytetyössään uuden oppimisen ja harrastuksen. Lopputuloksena syntyi interaktiivinen tarinasovellus.

Artikkelikuva

Perhe kainaloon ja opiskelijavaihtoon

Medianomiksi opiskelevan Henna Raitalan mukaan opiskelijavaihtoon lähtee hammasharjan ja passin lisäksi perhe.

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Media-alan valttina monipuolisuus
OPISKELU
Opinnäytetyön teossa kohtaa kiperiä ja opettavaisia tilanteita
OPISKELU
Mallia työelämästä
OPISKELU
Hankkeilla saa kontaktin työelämään
OPISKELU
Osuuskunta kulttuurialan opiskelijoille

VIDEOT