Musiikkipedagogi (AMK)

Tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Musiikkipedagogi (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Musiikin tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde (lisähaku 8.–11.8.2017 klo 15.00):

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Pääaineen valinta tehdään hakuvaiheessa. Hakija valitsee hakuvaiheessa pääaineensa seuraavista vaihtoehdoista:

Musiikkipedagogiopiskelijat kehittävät opintojensa aikana solististen valmiuksien lisäksi mm. kamarimusiikki-, orkesterisoitto- ja/tai ensemble-osaamistaan, musiikin hahmotustaitojaan sekä musiikkiteknologian osaamistaan. Solistisia valmiuksiaan opiskelija voi kehittää opintojen aikana keskittyen yhteen instrumenttiin tai vaihtoehtoisesti kahden eri instrumentin yhdistelmään.

Opintojensa aikana opiskelijasta kehittyy luova, muutoskykyinen musiikin monipuolinen ammattilainen, jolla on valmiudet toimia itsenäisesti musiikin saralla. Tutkinto antaa opiskelijalle itsenäisen taiteellisen näkemyksen muodostamiseen tarvittavat instrumenttitaidot ja kattavan musiikillisen yleissivistyksen. Opiskelija saa valmiuden kehittää sekä työyhteisöä että itseään muusikkona ja pedagogina. Hän osaa hyödyntää kansainvälisyyttä ja sen luomia mahdollisuuksia työssään musiikin alalla. Opiskelija saa myös valmiudet jatko-opintoihin ja yrittäjyyteen.

Musiikkipedagogin tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot työelämäläheisine harjoitteluineen.

Musiikkipedagogin tutkinnon suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön sekä muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Musiikkipedagogi (AMK) –tutkinnon suorittanut voi toimia esimerkiksi soiton-/laulunopettajana, säestäjänä, esiintyvänä muusikkona, orkesterimuusikkona, yrittäjänä tai muuta musiikillista asiantuntemusta vaativissa työtehtävissä.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Rouheaa touhua

Simeoni Kakko ei itsekään tiedä, miksi juuri sellosta tuli hänen instrumenttinsa. Tuleva musiikkipedagogi kuitenkin tietää sen,…

Artikkelikuva

Kulttuurielämyksiä yhteistyönä

Oamkin yhteistyö kulttuurialan toimijoiden kanssa on lisääntynyt. Yhteistyönä on syntynyt muun muassa oopperoita.

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Rummut päristen yrittäjäksi
OPISKELU
Kanttorina Tokiossa
OPISKELU
Sarjakuvataiteilijallekin on hyötyä amk-tutkinnosta
OPISKELU
Tähtien opissa
OPISKELU
Vapautta ilman vapaa-aikaa

VIDEOT