Optometristi (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Optometristi (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Optometrian tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Optometristi (AMK), päivätoteutus

Optometristin tuottamiin palveluihin kuuluvat silmän taittovoiman määrittäminen, optisten apuvälineiden määrääminen ja silmäsairauksien tunnistaminen. Optometristi ohjaa asiakkaita näköön, näkemisen ongelmiin ja niiden korjaamiseen liittyvissä asioissa. Optometristi työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa kehitettäessä ratkaisuja näkemisen ja ympäristön näkemiseen vaikuttavien puutteiden parantamiseksi. Optometristi valitsee asiakkaalle näonkorjausratkaisun, määrää, valmistaa ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä muut optiset apuvälineet.

Opinnoissa keskeisiä sisältöalueita ovat näköjärjestelmän ja näkökyvyn sekä silmäsairauksien tunteminen. Lisäksi tarvitaan näöntarkastuksen menetelmien ja näönkorjausratkaisujen sekä silmien terveydentilan tutkimisen menetelmien osaamista.

Optometristin ammattitaidon perustana on optometrian teoreettinen ja käytännöllinen terveystekninen osaaminen. Ammatillinen osaaminen rakentuu soveltuville matemaattis-luonnontieteellisille opinnoille, näönhuollon ja silmälasiteknologian opinnoille sekä lääketieteellisille opinnoille.

Koulutus sisältää runsaasti kädentyön ja asiakastyön harjoituksia koululla ja käytännön ohjattuna harjoitteluna optikkoliikkeissä. Tietopuolinen opiskelu tapahtuu pääosin itsenäisesti, verkko-opintoina ja seminaareissa. Opintoja voi suorittaa myös kehittämishankkeissa ja opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Moniammatillista yhteistyötä harjoitellaan muun muassa yhteisissä opinnoissa lääketieteen ja muiden sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden kanssa sekä työelämäharjoitteluissa.  Riittävä ammatillinen osaaminen varmistetaan osaamistestauksilla. Opiskelu optometristikoulutuksessa edellyttää vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta ja itsenäisen opiskelun valmiuksia.

Optometristien ammattinimike on optikko. He toimivat näönhuollon asiantuntijoina esimerkiksi: 

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Optometristiksi haetaan monella eri taustalla

Optometriaa opiskeleva Anniina Pyhäluoto on aiemmalta koulutukseltaan lähihoitaja. Hän kertoo, että opiskelijoiden joukosta…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Oikeat asiakastilanteet opettavat
OPISKELU
Linssejä viilaamassa optometristi-opinnoissa
OPISKELU
Opinnäytetyö kuin lapsi
ALUMNIT
Optometristi kehystää kasvosi

VIDEOT