Rakennusarkkitehti (AMK)

Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Rakennusarkkitehti (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Rakennusarkkitehtikoulutus antaa vahvan osaamisen pohjoisen alueen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja erityisesti asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa hyvät valmiudet työelämään niin harjoitus-, projekti- kuin opinnäytetöiden kautta. Opettajamme toimivat tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Koulutuksen painopisteitä ovat pientalosuunnittelu, maatalousrakentaminen, korjausrakentaminen, pienimuotoinen teollisuustuotanto, mallintaminen ja asiakaspalvelu.

Keskeisiä osa-alueita ovat:

Valmistuttuaan rakennusarkkitehti voi toimia monipuolisesti rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittanut saa myös kelpoisuuden asetuksen mukaisiin A-luokan rakennussuunnittelijan tehtäviin.

Vastavalmistuneena

Kokemuksen kartuttua

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Rakennusarkkitehti luo käytännöllisyydestä elämyksen