Rakennusarkkitehti (AMK)

TutkintoTekniikan ammattikorkeakoulututkinto
TutkintonimikeRakennusarkkitehti (AMK)
Laajuus/kesto240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelmaRakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma
KampusKotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 16.3.–6.4.2016 olivat mukana seuraavat tämän koulutuksen hakukohteet:

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus

Koulutuksen tavoite

Rakennusarkkitehtikoulutus antaa vahvan osaamisen pohjoisen alueen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja erityisesti asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa hyvät valmiudet työelämään niin harjoitus-, projekti- kuin opinnäytetöiden kautta. Opettajamme toimivat tiiviissä yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopisteitä ovat pientalosuunnittelu, maatalousrakentaminen, korjausrakentaminen, pienimuotoinen teollisuustuotanto, mallintaminen ja asiakaspalvelu.

Keskeisiä osa-alueita ovat:
- rakennusten toiminnallisuus, asuttavuus ja käyttökelpoisuus
- rakentamisen tietomallintaminen (BIM) ja visualisointi
- korjausrakentaminen
- kiinteistöjen ylläpito
- elinkaariajattelu
- materiaali- ja energiatehokkuus
- rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Tässä tutkinto-ohjelmassa ei ole erillistä suuntautumisvaihtoehtoa.

Kansainvälistyminen

Tutkinto-ohjelman opinnoista osa toteutetaan englannin kielellä. Opiskelija suorittaa 30 op vieraskielisiä opintojaksoja joko Oamkissa tai vaihtojaksolla ulkomailla. www.oamk.fi/tietoa_oamkista/kansainvalisyys/

Sijoittuminen työelämään

Valmistuttuaan voi toimia monipuolisesti rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittanut saa myös kelpoisuuden asetuksen mukaisiin A-luokan rakennussuunnittelijan tehtäviin.

Vastavalmistuneena
- arkkitehtitoimistossa nuorempana suunnittelijana
- rakennusliikkeen omassa tuotannossa rakennussuunnitelmamuutosten laatijana
- pientaloteollisuudessa rakennussuunnittelijana
- pientalojen rakennussuunnittelijana
- visualisointitehtävissä suunnittelutoimistossa
- rakennusmateriaalien ja pientalojen kaupassa.

Kokemuksen kartuttua
- arkkitehtitoimistossa suunnittelijana
- rakennusliikkeen omassa tuotannossa suunnittelussa ja sen ohjauksessa
- pientaloteollisuuden vastuullisena rakennussuunnittelijana
- pientalojen pääsuunnittelijana ja rakennussuunnittelijana
- korjausrakentamisen pääsuunnittelijana asuinkerrostalojen teknisissä korjauksissa
- rakennusmateriaalien tuotekehityksessä
- pääsuunnittelijana pätevöidyttyäsi normaaleissa rakennushankkeissa
- rakennuttamistehtävissä
- viranomaistehtävissä
- opetustehtävissä
- kiinteistönhallinnan ja kiinteistöliiketoiminnan tehtävissä
- itsenäisenä yrittäjänä rakennussuunnittelussa ja eri rakentamisen toimialoilla.

Ammatit ja työtehtävät

Rakennusarkkitehti

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Rakennusarkkitehti luo käytännöllisyydestä elämyksen