Röntgenhoitaja (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Röntgenhoitaja (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Röntgenhoitaja osaa toteuttaa eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa. Röntgenhoitaja osaa hoitaa ja ohjata potilasta potilaslähtöisesti ja käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että tutkimus- tai hoitotilanne edistää potilaan terveyttä ja tukee potilaan hoitoa.

Röntgenhoitajan ammatillisessa toiminnassa turvallisuus korostuu monella tavalla kuten esimerkiksi kuvantamislaitteita käytettäessä, säteilyn vaikutusten tuntemisessa, laatutyössä, terveydenhuollon tietojärjestelmien käytössä ja potilaan voinnin tukemisessa tutkimus- ja hoitotilanteissa.

Opinnot sisältävät tietopuolisia opintoja ja harjoittelua. Tietopuoliset opinnot koostuvat:

Tietopuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan kuvantamista digitaalisesti ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilanteita. Opinnäytetyö toteutuu usein yhteistyössä työelämän kanssa.

Harjoittelu sisältää kaikkien radiologisten kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelun toteutuminen edellyttää, että opiskelija on valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa.

Tietopuoliset opinnot ja harjoittelun opiskeltuaan opiskelija osaa työskennellä radiografia- ja sädehoitotyössä potilaslähtöisesti kyeten perustelemaan toimintansa röntgenhoitajan ammatin tietoperustalla. Sekä tietopuolisia opintoja että harjoittelua voi opiskella myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Suurin osa röntgenhoitajista sijoittuu terveydenhuoltoon radiografia- ja sädehoitotyön potilastyöhön, jossa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, loogista ajattelua, vastuullisuutta ja huolellisuutta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Työ terveydenhuollossa voi sisältää myös kuvantamistoiminnan ja sädehoidon kehittämistä tai laadunhallintatehtäviä.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Opinnäytetyö oikeaan käyttöön

Röntgenhoitajaksi opiskeleva Elmiina Korkala valitsi ammattikorkeakoulun sen käytännönläheisyyden takia.

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Säteilevä hoitotyön ala
OPISKELU
"Moniammatillisuus ei ole vain tapa tehdä töitä, se on tapa ajatella"
OPISKELU
Kiinnostus säteilyyn vei teknisen alan pariin
OPISKELU
Matka radiologian keskipisteeseen
OPISKELU
Liikkumatta ja hengittämättä, kiitos!

BLOGIT

VIDEOT