Röntgenhoitaja (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Röntgenhoitaja (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaku 14.–28.3.2018:

Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus

Röntgenhoitajatutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa. Osaat hoitaa ja ohjata potilasta potilaslähtöisesti ja käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että tutkimus- tai hoitotilanne edistää potilaan terveyttä ja tukee potilaan hoitoa. Osaamisesi perustuu röntgenhoitajan ammatin tietoperustan hallitsemiseen. Tutkimus- ja hoitotilanteissa vastuualueesi röntgenhoitajana vaihtelee itsenäisestä toiminnasta moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimimiseen.

Röntgenhoitajan ammatillisessa toiminnassa turvallisuus korostuu monella tavalla kuten esimerkiksi kuvantamislaitteita käytettäessä, säteilyn vaikutusten tuntemisessa, laatutyössä, terveydenhuollon tietojärjestelmien käytössä ja potilaan voinnin tukemisessa tutkimus- ja hoitotilanteissa.

Opinnot sisältävät tietopuolista osaamista edistäviä opintoja ja ammatillista osaamista edistävää harjoittelua. Tietopuoliset opinnot sisältävät:

Tietopuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan kuvantamista ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilanteita. Opinnäytetyö toteutuu usein yhteistyössä työelämän kanssa.

Harjoittelu sisältää kaikkien kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelun toteutuminen edellyttää, että olet valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa. Ennen lasten ja nuorten tutkimusten harjoittelua sinun tulee esittää rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle.

Sekä tietopuolisia opintoja että harjoittelua voit opiskella myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

Suurin osa röntgenhoitajista sijoittuu terveydenhuoltoon radiografia- ja sädehoitotyön potilastyöhön, jossa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, loogista ajattelua, vastuullisuutta ja huolellisuutta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Työ terveydenhuollossa voi sisältää myös kuvantamistoiminnan ja sädehoidon kehittämistä tai laadunhallintatehtäviä. Lisäksi röntgenhoitajia työskentelee laitevalmistajien ja maahantuojien markkinointi- ja myyntitehtävissä, ydinvoimaloiden säteilynvalvontatehtävissä sekä eläinlääkinnässä eläinten radiologisia tutkimuksia tehden.

Useimmat Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet röntgenhoitajat ovat sijoittuneet työelämään Pohjois-Suomen alueelle edistäen siten pohjoissuomalaisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Opinnäytetyö oikeaan käyttöön

Röntgenhoitajaksi opiskeleva Elmiina Korkala valitsi ammattikorkeakoulun sen käytännönläheisyyden takia.

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Säteilevä hoitotyön ala
OPISKELU
"Moniammatillisuus ei ole vain tapa tehdä töitä, se on tapa ajatella"
OPISKELU
Kiinnostus säteilyyn vei teknisen alan pariin
OPISKELU
Matka radiologian keskipisteeseen
OPISKELU
Liikkumatta ja hengittämättä, kiitos!

BLOGIT

VIDEOT