Röntgenhoitaja (AMK)

Röntgenhoitajakoulutuksessa opiskelet turvallista lääketieteellisen säteilyn käyttöä erilaisia kuvantamismenetelmiä hyödyntäen. Tutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa.

Radiografian ja sädehoidon koulutus

Röntgenhoitajatutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa eri-ikäisten, eri sairauksia sairastavien potilaiden röntgen-, isotooppi-, ultraääni- ja magneettitutkimuksia, työskennellä isotooppihoidoissa ja kuvantaohjatuissa toimenpiteissä sekä toteuttaa sädehoitoa. Osaat hoitaa ja ohjata potilasta potilaslähtöisesti ja käyttää kuvantamis- ja hoitolaitteita siten, että tutkimus- tai hoitotilanne edistää potilaan terveyttä ja tukee potilaan hoitoa. Osaamisesi perustuu röntgenhoitajan ammatin tietoperustan hallitsemiseen. Tutkimus- ja hoitotilanteissa vastuualueesi röntgenhoitajana vaihtelee itsenäisestä toiminnasta moniammatillisen työryhmän jäsenenä toimimiseen. 

Röntgenhoitajan ammatillisessa toiminnassa turvallisuus korostuu monella tavalla kuten esimerkiksi kuvantamislaitteita käytettäessä, säteilyn vaikutusten tuntemisessa, laatutyössä, terveydenhuollon tietojärjestelmien käytössä ja potilaan voinnin tukemisessa tutkimus- ja hoitotilanteissa.

Opinnot sisältävät tietopuolista osaamista edistäviä opintoja ja ammatillista osaamista edistävää harjoittelua. Tietopuoliset opinnot sisältävät: 

  • opiskelu- ja viestintäosaamisen opinnot
  • sosiaali- ja terveysalan perusosaamisen opinnot
  • radiografia- ja sädehoitotyön perusosaamisen opinnot
  • radiografiatyön osaamisen opinnot
  • sädehoitotyön osaamisen opinnot
  • vaihtoehtoiset opinnot
  • tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot
  • opinnäytetyö. 

Tietopuolisissa opinnoissa käytetään erilaisia opetusmenetelmiä (luennot, itsenäinen työskentely, verkko-opiskelu, harjoitukset, seminaarit, simulaatiot) monipuolisesti. Ammattikorkeakoulun röntgenosastolla harjoitellaan simuloidusti potilaan kuvantamista ja kuvantamisen laadunhallintatehtäviä sekä potilaan ohjaus-, hoito- ja toimenpidetilanteita. Opinnäytetyö toteutuu usein yhteistyössä työelämän kanssa. 

Harjoittelu sisältää kaikkien kuvantamismenetelmien ja sädehoidon harjoittelujakson. Harjoittelu tapahtuu perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä yksityisessä terveydenhuollossa kuvantamis- ja sädehoitoyksiköissä. Harjoittelun toteutuminen edellyttää, että olet valmis suorittamaan harjoittelua myös muualla kuin Oulussa. Ennen lasten ja nuorten tutkimusten harjoittelua sinun tulee esittää rikostaustaote opintojakson vastuuopettajalle. 

Sekä tietopuolisia opintoja että harjoittelua voit opiskella myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. 

Suurin osa röntgenhoitajista sijoittuu terveydenhuoltoon radiografia- ja sädehoitotyön potilastyöhön, jossa vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, loogista ajattelua, vastuullisuutta ja huolellisuutta potilasturvallisuuden takaamiseksi. Työ terveydenhuollossa voi sisältää myös kuvantamistoiminnan ja sädehoidon kehittämistä tai laadunhallintatehtäviä. Lisäksi röntgenhoitajia työskentelee laitevalmistajien ja maahantuojien markkinointi- ja myyntitehtävissä, ydinvoimaloiden säteilynvalvontatehtävissä sekä eläinlääkinnässä eläinten radiologisia tutkimuksia tehden.

Useimmat Oulun ammattikorkeakoulusta valmistuneet röntgenhoitajat ovat sijoittuneet työelämään Pohjois-Suomen alueelle edistäen siten pohjoissuomalaisten ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu

Hakuaika monimuotototeutus

14.–28.3.2018

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »