Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

Sairaanhoitajana tarvitset suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Syventävien opintojen avulla voit suunnata osaamistasi hoitotyön eri alueille. Valmistuttuasi sinua odottavat monipuoliset työtehtävät.
Hoitotyön asiantuntijaksi

Sairaanhoitaja vastaa potilaiden hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän hallitsee tavallisimmat kliiniset hoitotoimenpiteet ja osaa seurata hoidon vaikuttavuutta. Sairaanhoitajan työn osaamisalueita ovat

 • hoitotyön suunnittelu ja päätöksenteko
 • eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen
 • moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen
 • vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen.

Sairaanhoitajan tärkeä vastuualue on turvallinen lääkehoito. Sairaanhoitaja työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Sairaanhoitajaopinnot edellyttävät opiskelijalta suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö sekä eri-ikäisten potilaiden, asiakkaiden ja perheiden sairaanhoitotyö kodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa.

Syventävät opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun opiskelija on suorittanut hoitotyön perus- ja ammattiopintoja noin 140 opintopistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan osaamistaan hyödyntäen sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa. Valittavia vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi

 • asiakasvastuinen hoitotyö
 • digitalisaatio ja teknologia hoitotyössä
 • gerontologinen hoitotyö
 • Inhospital Accident and Emergency Nursing
 • lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
 • mielenterveys- ja päihdehoitotyö
 • perioperatiivinen hoitotyö
 • sisätauti-kirurginen hoitotyö
 • tehohoitotyö.

Syventävien opintojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, study groupeissa ja itsenäisesti opiskellen. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Sairaanhoitaja voi työskennellä muun muassa:

 • vastaanotoilla
 • poliklinikoilla
 • vuodeosastoilla
 • teho- ja leikkausosastoilla
 • hoitokodeissa
 • kotisairaanhoidossa
 • projekti- ja tutkimustehtävissä
 • yrittäjänä.

Laajuus ja kesto

210 op

3,5 vuotta

Kampus

Oulaisten kampus
Kuntotie 2
86300 Oulainen

Hakuaika monimuotototeutus

6.–20.9.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Hakuaika päivätoteutus

15.3.–5.4.2017

Valintaperusteet »

Valintakoe »

Yhteystiedot »

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Ryhmähenki on kunnossa

Viimeistä vuottaan sairaanhoitajaksi opiskeleva Aatu Kaan valitsi Oulaisten kampuksen, koska se oli vielä pari vuotta sitten…