Sairaanhoitaja (AMK), Oulu

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Hoitotyön tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Sairaanhoitaja vastaa potilaiden hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Hän hallitsee tavallisimmat kliiniset hoitotoimenpiteet ja osaa seurata hoidon vaikuttavuutta. Sairaanhoitajan työn osaamisalueita ovat hoitotyön suunnittelu ja päätöksenteko, eettinen ja terveyden edistämisen osaaminen, moniammatillinen yhteistyö ja johtaminen sekä vuorovaikutus-, ohjaus- ja hoitotyön toimintojen osaaminen. Sairaanhoitajan tärkeä vastuualue on turvallinen lääkehoito. Sairaanhoitaja työskentelee yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita noudattaen.

Sairaanhoitajaopinnot edellyttävät opiskelijalta suunnitelmallisuutta, vastuullisuutta ja aktiivisuutta. Opintojen keskeisiä sisältöalueita ovat hoitotyön perusteet, kliininen hoitotyö sekä eri ikäisten potilaiden/asiakkaiden ja perheiden sairaanhoitotyö kodeissa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja erikoissairaanhoidossa.

Syventävät opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun opiskelija on suorittanut hoitotyön perus- ja ammattiopintoja noin 140 opintopistettä. Opiskelijalla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan osaamistaan hyödyntäen sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa. Valittavia vaihtoehtoja on useita, esimerkiksi:

Syventävien opintojen toteuttaminen edellyttää riittävää ryhmäkokoa.

Sairaanhoitajakoulutus sisältää runsaasti harjoitustunteja, simulaatio-harjoituksia ja ohjattua harjoittelua perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidon klinikoilla ja yksityisissä hoitolaitoksissa eri puolilla Suomea. Tietopuolinen opiskelu toteutetaan ohjatusti verkkoa hyödyntäen, study groupeissa ja itsenäisesti opiskellen. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Sairaanhoitaja voi työskennellä muun muassa:

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Sairaanhoitajan työ on monipuolista
OPISKELU
Poliorokotuksia ja kyläkierroksia Intiassa
OPISKELU
Ammatti, tuoteidea ja yritys terveydenhoitaja­opintojen tuloksena
OPISKELU
Simulaatio on käytäntöä ilman riskien vaaraa
OPISKELU
Täältä revitään opiskelijat töihin

VIDEOT