Tanssinopettaja (AMK)

Tutkinto Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Tanssinopettaja (AMK)
Laajuus/kesto 240 op / 4 vuotta
Tutkinto-ohjelma Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Tanssinopettaja (AMK) osaa toimia erilaisissa tanssialan tehtävissä, jotka liittyvät tanssinopettajan ammattiin. Hän omaa hyvän tanssitaidon ja osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida sekä kehittää tanssinopetusta ja -oppimista.

Tanssinopettaja (AMK) -tutkinnon suorittanut osaa toimia tanssin ammatillisena opettajana, taiteen perusopetuksen opettajana ja kasvattajana suoritettuaan 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Hän omaa yritteliään asenteen työelämässä ja suhtautuu tanssialan yrittäjyyteen myönteisesti elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.

Tanssinopettajakoulutuksessa opiskellaan monipuolisesti sekä yksin, parin kanssa että ryhmän kanssa tanssittavia tanssin muotoja kuten kansantanssi, paritanssi, showtanssi, baletti ja nykytanssi. Ammatillista kasvua tuetaan vuosittain päivitettävän henkilökohtaisen opintosuunnitelman avulla. Osaamisprofiili rakentuu ohjatusti tutkinto-ohjelman opinnoissa ja työelämäyhteyksissä.

Ammattiopinnoissa opiskelija kehittää tanssitaitoaan eri tanssilajeissa. Pedagogista osaamista kehitetään sekä yleisen pedagogiikan, tanssipedagogiikan että metodiikan näkökulmista. Harjoittelua toteutetaan aidoissa työelämän ympäristöissä, joissa toimiessaan opiskelija rakentaa verkostoa työelämää varten. Taiteellis-pedagogisissa projektiopinnoissa voidaan toimia tanssijoina, koreografeina tai taiteellisten teosten tekemiseen liittyvissä muissa tehtävissä.

Yrittäjyyteen ja työelämään liittyvät opinnot kehittävät työelämäosaamista alan ammattilaisena ja kehittäjänä.  Opiskelija laajentaa tanssintuntemustaan osana kulttuuria ja yhteiskuntaa.  Tanssin ja hyvinvoinnin teemoja käsitellään opinnoissa sekä oppijan että opettajan näkökulmasta.

Tanssinopettaja (AMK) voi toimia erilaisissa tanssialan yrityksissä ja yhteisöissä tanssinopetus- ja kasvatustehtävissä sekä tanssialan yrittäjänä.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Tanssi vei mukanaan

Helsingistä kotoisin oleva Sini Parkkinen vaihtoi 17-vuotiaana luistelun tanssiin. Lajinvaihdoksen myötä hän päätti muuttaa…

Artikkelikuva

Huonosti vartioitu tyttö rakentuu erilaisten tanssijoiden osaamisella

Huonosti vartioitu tyttö on koko perheen baletti, joka on rakkausteemansa takia kestänyt aikaa. Oamkin…

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

OPISKELU
Yrittäjä venyy moneen tehtävään
OPISKELU
Opinnäytetyö vahvisti ammatti-identiteettiä
OPISKELU
Koulunpenkiltä parrasvaloihin
OPISKELU
Tanssiaskelin ammattiin: Kiitos ja näkemiin!
OPISKELU
Kulttuurista hyvinvointia

VIDEOT