Tietoa kevään 2017 yhteishaussa hyväksytyille

kevään yhteishaun tulokset on julkaistu. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun.

Oamkiin hyväksyttyjen alimmat pistemäärät (pdf)

Opetushallitus on lähettänyt kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta. 

Tutustu huolellisesti sekä tuloskirjeeseen että tällä sivulla julkaistuun materiaaliin.
Englanninkieliseen koulutukseen hyväksytyille on lähetetty hakukohdekohtainen materiaali sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun.

30.6. mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 14.7. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 14 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden ja poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden ja läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 1. suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 1. palvelukseenastumismääräys,

 2. Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

 3. sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Voit toimittaa asiakirjoista jäljennöksen tai käydä näyttämässä alkuperäisen asiakirjan hakijapalveluissa. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta, mikäli hän hakee jollakin seuraavista pohjakoulutuksista:

   • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
   • pelkkä lukion oppimäärä (ei ylioppilastutkintoa)
   • kansainvälinen ylioppilastutkinto
   • ammatillinen tutkinto 
   • ulkomainen tutkinto.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän vuonna 1990 tai tämän jälkeen suorittaneiden ei tarvitse toimittaa kopioita em. todistuksista (ylioppilastutkinnon tiedot saadaan suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta). 

Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja.

Kopiot tulee toimittaa 14.7.2017 mennessä. Jokaiseen toimitettavaan dokumenttiin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon hyväksytty. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin. 

Kontinkankaan kampuksen opiskelijapalvelut on suljettu 3.–28.7. ja Teuvo Pakkalan kadun kampuksen opiskelijapalvelut on suljettu 26.6.–28.7. Asiakaspalvelu on tällöin keskitetty Kotkantien kampukselle, jolloin paikan päällä asiointi tällä kampuksella klo 9.00–14.00.

Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot:

Opiskelijapalvelut/Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto:

Opiskelijapalvelut/Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto:

Opiskelijapalvelut/Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4 
90220 Oulu

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta.

Opintotukeen kuuluu 1.8.2017 lukien opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi.

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi.

Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Lisätietoja hakemisesta osoitteesta www.kela.fi 

Opiskelijakunta OSAKOn opas uusille opiskelijoille

Oamkin opiskelijakunta OSAKOn julkaisemasta Uuden opiskelijan oppaasta löydät käytännön tietoa opiskelusta Oamkissa sekä opiskelijaelämästä Oulussa ja Oulaisissa. 

Voit ladata oppaan älypuhelimellesi tai tablet-tietokoneellesi App Storesta hakusanalla Oulun ammattikorkeakoulu ja Google Playsta hakusanalla Oamk.

Mikäli käytössäsi ei ole sopivaa mobiililaitetta, voit tutustua Uuden opiskelijan oppaaseen osoitteessa www.uudenopiskelijanopas.com.

Hakukohdekohtaiset materiaalit

Kulttuurialan amk-tutkinto
Medianomi (AMK), journalismi, päivätoteutus Info
Medianomi (AMK), visuaalinen suunnittelu, päivätoteutus Info
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus Info
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus Info
Liiketalouden amk-tutkinto
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus Info
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivämuotototeutus Info
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus Info
Luonnovara-alan amk-tutkinto
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot, päivätoteutus Info
Sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto
Bioanalyytikko (AMK), päivätoteutus Info Ahot  
Ensihoitaja (AMK), monimuotototeutus Info Info2 Ahot
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus Info Info2 Ahot
Kätilö (AMK), monimuotototeutus Info Info2 Ahot
Optometristi (AMK), päivätoteutus Info Ahot  
Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus Info Info2 Ahot
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen, monimuotototeutus Info Info2 Ahot
Sairaanhoitaja (AMK), Oulu, monimuotototeutus Info Ahot  
Sairaanhoitaja (AMK), Oulu, päivätoteutus Info Ahot  
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus Info Ahot  
Sosionomi (AMK), päivätoteutus Info Ahot  
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus Info Ahot  
Terveydenhoitaja (AMK), monimuotototeutus Info Info2 Ahot
Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus Info Ahot  
Tekniikan amk-tutkinto
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus Info  
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus Info  
Insinööri (AMK), konetekniikka, monimuotototeutus Info  
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus Info  
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus Info  Laitteistovaatimus
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus Info  Laitteistovaatimus
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus Info  
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus Info  
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus Info  
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus Info  Sv-valinta
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus Info  Laitteistovaatimus
Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus Info  Laitteistovaatimus