Toimintaterapeutti (AMK)

Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Toimintaterapeutti (AMK)
Laajuus/kesto 210 op / 3,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Toimintaterapian tutkinto-ohjelma
Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakukohteet

Kevään yhteishaussa 15.3.–5.4.2017 oli mukana seuraava tämän koulutuksen hakukohde:

Toimintaterapeutti (AMK), päivätoteutus

Toimintaterapian tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden kanssa. Tämä vaatii vahvaa yhteistyö- ja vuorovaikutusosaamista.

Toimintaterapeutilta edellytetään hyviä ihmissuhdetaitoja, laajaa tietoperustaa, luovaa ongelmanratkaisutaitoa, pitkäjänteisyyttä, organisointikykyä, eettistä ja ammatillista päätöksentekotaitoa sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä. Toimintaterapeutin työ perustuu toiminnan tieteen, toimintaterapian teoriaperustan ja lähitieteiden kuten esimerkiksi lääketieteen ja käyttäytymistieteiden osaamiseen. Keskeisiä opintoja ovat:

Suuri osa oppimateriaalista on englanninkielistä. Osan opinnoista voi suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Toimintaterapian asiantuntijoista on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve lisääntyy erityisesti kotona asuvien ja kotiutuvien asiakkaiden parissa sekä ennaltaehkäisevässä työssä esimerkiksi järjestöissä ja kouluissa. Lisäksi toimintaterapeutteja tarvitaan yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä kansalaisten osallistumisen ja osallisuuden tukemiseksi.

Toimintaterapeutti voi työskennellä esimerkiksi:

LUE LISÄÄ OPISKELUSTA

ELAMINEN
Yhteistä kulttuuria luomassa
OPISKELU
Vihertilassa puuhailu innostaa ikäihmiset liikkeelle
OPISKELU
Toimintaterapia haastaa opiskelijansa
ALUMNIT
Mielekästä arkea kohti
OPISKELU
Kulttuurista hyvinvointia

VIDEOT